Učíme na diaľku

Inšpirácie dobrej praxe

Tu nájdete všetky inšpirácie dobrej praxe

Stredná škola
Online výučba

Virtuálna telocvičňa

Virtuálna telocvičňa v sebe ukrýva plno nápadov na cvičenia, ktoré hľadáte pomocou ukrytých nápovedí.

Stredná škola
Online výučba

Virtuálny olympijský štadión

Virtuálny olympijský štadión spája históriu so športom. Získané teoretické poznatky si môžete overiť v kvíze.

Špeciálna škola
Podpora žiakov bez prístupu na internet

Škola cez poštovú schránku

Pri myšlienke, ako pomôcť rodinám, ktoré nemajú možnosť pripojenia cez internet, nemajú ani telefón, ale majú záujem o informácie a vzdelávanie vznikla škola cez poštovú schránku.

Materská škola
Základná škola
Príbeh

Každý sám a predsa spolu

Z jednoduchej domácej úlohy zo slovenského jazyka sa stala celoslovenská výzva pre všetky deti, žiakov, študentov, rodičov, učiteľov, športovcov, hercov, moderátorov, vedcov a rôznych iných odborníkov.

Základná škola
Online výučba

Náučné videá pre prvákov z Prvouky

Sprostredkovanie učiva prostredníctvom náučných videí.

Stredná škola
Online výučba

Mladý žurnalista

Skupinovou prácou v priebehu jedného týždňa vznikli perfektné noviny, ktoré sa dali použiť na prácu s inou triedou, ale aj ako vhodná pomôcka na čítanie s porozumením pri výučbe anglického jazyka.

Základná škola
Online výučba

Predložky

Precvičovanie angličtine ide aj za pomoci reklamného spotu.

Základná škola
Online výučba

Lapbook

Dlhšia príprava učiteľa a dobrá spolupráca žiakov môže vyústiť do spoločného lapbooku.

Materská škola
Skúsenosti rodiča

Online škôlka

Už od skorého veku je dôležité rozvíjanie kognitívnych, afektívnych a psychomotických zručností. Pre deti predškolského veku je vhodné zvoliť tvorivé aktivity.

Základná škola
Online výučba

Keď online škola baví

Spojením kreatívneho učiteľa a vyučovania online vznikla Sway prezentácia jednej druháckej triedy dokumentujúca ich cestu počas korona krízy.

Základná škola
Príbeh

Online výzvy na ZŠ Vrútocká

Nie vždy je to len o učení, spolužiaci alebo učiteľ si pripravili pre ostatných výzvy, aby si spríjemnili obdobie cez korona vírus a držali spolu.

Základná škola
Príbeh

Premena obývačky na domáce štúdio

Vlastný youtube kanál vytvorila a nahrala pani učiteľka z Liptovskej Tepličky, v ktorom prináša videá k lepšiemu upochopeniu preberaného učiva pre predmety matematika, biológia a fyzika.