Učíme na diaľku

Školský klub

Aktualizované k 28.01.2022

ŠKOLSKÝ KLUB JE SPÄŤ AJ V ROKU 2021

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a s ňou spojené prerušené vyučovanie v školách v januári 2021 Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spúšťa opäť vysielanie pre žiakov I. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub. V zimnom termíne od 11. januára do 25. februára 2021 nadväzujeme na vysielanie počas jesenných mesiacov, kedy sa školy v novom školskom roku opäť zatvorili a bolo potrebné nahradiť školské vyučovanie. Aj v súčasnosti sa deti z väčšiny tried a škôl kvôli vážnosti situácie ostávajú učiť z domu. Prinášame im preto prostredníctvom televíznych obrazoviek zaujímavé vyučovanie, ktoré je v súlade s učebnými osnovami.

Školský klub môžu rovnako využiť a sledovať aj školy. Naši „televízni učitelia“ budú učiť každý deň od pondelka do štvrtka, v pondelok slovenský jazyk, každý utorok spoločensko-vedné predmety a vlastivedu, v stredu bude matematika a vo štvrtok sa budeme venovať prírodovedným predmetom. Vysielanie začína vždy o 9. hodine a potrvá 60 minút.

Relácia ponúka interaktívnu komunikáciu s detským divákom počas celého vysielania, ale aj prostredníctvom tzv. výzvy, ktorú televízni učitelia zadávajú v každej relácii. Deti môžu na ňu reagovať zaslaním odpovedí, ale aj nápadov či fotografií na adresu skolskyklub@ucimenadialku.sk alebo môžu rodičia vypracované výzvy zavesiť priamo na Facebook stránku Školského klubu.

Relácia Školský klub je súčasťou aktivít Národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS), ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.