Učíme na diaľku

Ako sme „podrástli“ počas dištančného vzdelávania

Stredná škola

V prvej vlne pandémie sa nám podarilo realizovať projekt „Malá súťaž s veľkým posolstvom“. Prepojili sme v ňom talenty našich žiakov s dobrou myšlienkou, a to vytvoriť video pre starkých v Domove dôchodcov Klas, n. o., s ktorým susedí naša škola. Súťažilo sa v 3 kategóriách (spev, tanec, dramatizácia). Vzhľadom na rôzne znevýhodnenia našich žiakov a z dôvodu zapojenia čo najvyššieho počtu, mohli byť videá natočené aj s účasťou a spoluprácou súrodencov i rodičov. Každá kategória bola hodnotená samostatne – pedagogickou porotou a počtom „lajkov“ na FB stránke školy. Súťažné videá sme spracovali do 31 minútového filmu s názvom: „S láskou pre našich starkých.“ DVD bolo odovzdané pani riaditeľke zariadenia, ktorá v spolupráci s ošetrujúcim personálom pripravený program starkým prehrávala. Potešením nám boli nielen fotografie usmiatych starkých, ale i ďakovný list vlastnoručne napísaný klientmi zariadenia. V načatej spolupráci sme pokračovali – v októbri 2020 sme pre starkých vytvorili zbierku kresieb s venovaním. V decembri 2020 sme sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“, do ktorej sme ako škola odovzdali 48 škatúľ, a v mesiaci apríl 2021 naši žiaci s rodičmi a učiteľmi nahrali niekoľko vtipov, príbehov i tancov a starkým sme odovzdali CD s názvom „Smej sa duša moja“. Je pre nás povzbudením a radosťou s akou láskou a nadšením sa naši žiaci a ich rodiny podieľajú na tejto spolupráci a vnímame, že aj táto mimoriadna situácia nám pomohla „zaostriť“ na to, aké dôležité sú pre nás vzťahy, akí dôležití a vzácni sme si navzájom a nezabúdať ani na tie najslabšie skupiny obyvateľstva.

V druhej vlne pandémie sa nám veľmi osvedčilo nezáväzné stretávanie pedagogických zamestnancov – online formou – organizáciou Papučkových kaviarní, kde boli vytvorené 2 miestnosti (1. miestnosť na „vykecanie sa“, 2. miestnosť, v ktorej prebiehali rôzne aktivity – aplikácia získaných vedomostí z webinárov, niekedy kvízy, hry, relaxácie a pod.); stretávanie sa asistentov a učiteľov v malých skupinách za účelom mapovania situácie – atmosféra, možnosti, skúsenosti a vzájomné inšpirovanie sa. Konzultácie boli prístupné pre kohokoľvek v určenom čase (možnosť riešiť vzniknuté problémy, odpovedať na otázky alebo sa „len“ vyrozprávať).

Realizovali sme dobrovoľné on-line stretnutie – „Príklady dobrej praxe“ (čo sa komu osvedčilo – tipy a triky na online vzdelávanie). Vytvorili sme spoločný zásobník vyrobených pracovných listov, edukačných materiálov. Pre rodičov i verejnosť sme natáčali videá z dielne našich učiteľov i asistentov: Seriál „Zvládneme to“ – postup, ako si vyrobiť jednoduché a „účinné“ pomôcky pre dieťa v domácich podmienkach. Organizovali sme on-line semináre pre rodičov v spolupráci s našim centrom špeciálno-pedagogického poradenstva – O problémovom správaní so psychologičkou a logopedičkou na tému: „Nerozpráva Vaše dieťa čisto? Ako na to?“ Sprístupnili sme našu „knižnicu“ i pre rodičov. Vytvárali sme zostrihané motivačné videá žiakov z domu s názvom „Ako sme doma podrástli“.

A čo nám pomohlo presadiť tieto dobré veci do praxe? „Tímovosť, kreativita, súdržnosť, vzájomná výpomoc, dobrá spolupráca a zaangažovanosť rodičov, naša láska k deťom a rôzne webináre (aj z ŠPÚ).“ A čím by sme povzbudili ostatných? „Nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní.“ — Alexander Graham Bell

Prílohy

stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.

Zdieľať túto inšpiráciu na Facebooku

Podeľte sa aj vy s nami o váš príbeh - príbeh vašej školy či organizácie, ktorý môže inšpirovať mnohých ďalších.