Učíme na diaľku

Školský rok 2021/2022

Aktualizované k 23.09.2021

Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022.

[Aktualizované 14.9.2021]

Na základe manuálu Školský semafor v školskom roku 2021/2022, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR sa upravujú prevádzkové podmienky základných škôl. Pre jednotlivé triedy v každej škole tak môžu nastať rôzne podmienky organizácie vzdelávania. S ohľadom na organizačnú náročnosť, rôzne možnosti pre dištančné vzdelávanie žiakov a pretrvávajúce rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov vyplývajúce z predchádzajúcich školských rokov pripravil Štátny pedagogický ústav Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022.

Hlavným cieľom pripraveného odporúčania je podporiť školy v tom, aby mohli čo najdlhšie a čo najväčšiu skupinu žiakov vzdelávať prezenčne, avšak pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení. V tomto kontexte prináša niekoľko námetov pre organizáciu vyučovania:

 1. upravené minimálne hodinové dotácie pre všetky vzdelávacie oblasti, ktoré môžu školy aplikovať v oranžovej alebo červenej fáze Školského semaforu pre žiakov v prezenčnom vyučovaní;
 2. sumarizáciu odporúčaných foriem vzdelávania žiakov podľa jednotlivých úrovní výstražného systému (zelená, oranžová, červená);
 3. odporúčania k úprave cieľov a obsahu vzdelávania vyplývajúce z Dodatku č. 9 k štátnym vzdelávacím programom
 4. spôsoby personálneho zabezpečenia vyplývajúce zo snahy o udržanie prezenčného vyučovania pri dodržaní protipandemických opatrení.

Špecifickú pozornosť venuje metodické odporúčanie vzdelávaniu žiakov, ktorí nemajú možnosť kvalitného a plnohodnotného dištančného vzdelávania s každodenným kontaktom s učiteľom. Uvedomujeme si, že pandemické obdobie je náročné či už pre vedenia škôl, ale aj pre samotných pedagogických a odborných zamestnancov. V závere Metodického odporúčania sú preto sumarizované aj formy podpory, ktorú môžu zamestnanci škôl využívať na odborné poradenstvo súvisiace s prevádzkou škôl alebo ako psychologickú pomoc.

Školský semafor

[Aktualizované 10.9.2021]

Aktualizácia FAQ ku dňu 10.9.2021 – Najčastejšie kladené otázky k ŠKOLSKÉMU SEMAFORU

školský semafor v maďarskom jazyku (iskolai jelzőlámpa), aktuálny ku dňu 13.9.2021

Zmena školského semaforu ku dňu 9.9.2021 zo dňa 31.8.2021 sa týka samotestovania (z dôvodu vyokého dopytu zo strany rodičov) je nasledovná:

V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag samotestami v domácom prostredí. Každý žiak základnej, strednej a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. ... Pri vykonávaní samotestu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. S prípadnými otázkami, týkajúcimi sa použitia samotestov, sa môžete obrátiť na Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom emailu samotestovanie@health.gov.sk alebo infolinky 0800 / 174 174. ... Postup pre získanie sady samotestov na domáce samotestovanie:

 1. Škola zistí záujem rodičov o samotestovanie od 23. 8. 2021.
 2. Škola objedná potrebný počet testov na okresnom úrade v sídle kraja do 26. 8. 2021.
 3. Škola vyzdvihne testy na okresnom úrade: od 30. 8. 2021.
 4. Následne školy odovzdajú samotesty rodičom proti podpisu, o presnom termíne distribúcie ich budú informovať.
 5. Z dôvodu vysokého záujmu rodičov bude doskladňovanie zásob Ag samotestov prebiehať od 2.9.2021. Okresné úrady v sídle kraja budú kontaktovať školy s bližším informáciami o termíne, kedy si môžu vyzdvihnúť ďalšie zásoby.

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa.

Ministerstvo za účelom udržania bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach a minimalizovania rizika zatvárania tried získava informácie od riaditeľov škôl o vývoji epidemiologickej situácie pravidelne pomocou online formulára, ktorý je zverejnený na webstránke https://covid2021.iedu.sk/.

Tento formulár obsahuje otázky na rôzne možnosti vývoja epidemiologickej situácie v školách a triedach. Riaditeľ školy je povinný nahlasovať aktuálne informácie:

 1. každý pondelok, a zároveň
 2. bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.

Presné údaje umožnia ministerstvu rýchlo reagovať na situáciu v školách a primerane aktualizovať zavedené bezpečnostné opatrenia a odporúčania.

Informácie o aktualizácii manuálu či iné dôležité informácie týkajúce sa prevádzky škôl v školskom roku bude ministerstvo zasielať emailom riaditeľom škôl, a aj učiteľom a riaditeľom odborov školstva na okresných úradoch.

Súbory na stiahnutie

Infografiky

COVID automat- infografika Školský semafor- infografika Prehľad opatrení- druhá strana Prehľad opatrení- prvá strana

Do školy bez obáv

Milí, učitelia a učiteľky, pripravili sme pre vás prehľadný leták, ktorý vysvetľuje benefity očkovania. Nájdete v ňom aj najčastejšie mýty, s ktorými sa dnes stretávame. Sú k nim pripojené dôležité fakty o vakcíne a očkovaní. Leták sme pre vás preložili do maďarského a tiež rómskeho jazyka.

Leták v slovenskom jazyku

Leták v maďarskom jazyku

Leták v rómskom jazyku

korona očkovanie- prvá strana korona očkovanie- prvá strana

Za otvorené školy

Fungovanie škôl od septembra ovplyvní miera zaočkovanosti. Epidemiológovia upozorňujú, že intenzita tretej vlny pandémie bude závisieť od rozhodnutia čo najväčšieho počtu ľudí pre vakcináciu. Otvorené školy a prezenčnú výučbu v školských laviciach v novom školskom roku tak môže udržať očkovanie každého z nás. K podpore očkovania sa pridávajú aj zriaďovatelia škôl Bratislavského samosprávneho kraja.

Minister školstva Branislav Gröhling preto vyrazil na turné po všetkých krajoch, aby spolu so zriaďovateľmi, ale aj zástupcami rôznych organizácií vyzýval rodičov, učiteľov a žiakov, aby pomohli toto číslo zväčšiť a prispieť ku kolektívnej imunite.

Od miery zaočkovanosti závisí, ako budú fungovať školy. Som si istý, že všetci chceme, aby sa žiaci vzdelávali v triedach. Preto budeme vyzývať, aby ľudia ešte využili tento mesiac a dali sa zaočkovať. Ochránia tak seba, znížia riziko šírenia vírusu, prispejú ku kolektívnej imunite a predovšetkým prispejú k tomu, aby školy normálne fungovali,“ apeluje šéf rezortu školstva.

Vzhľadom na šírenie delta variantu môžu na školách vznikať ohniská nákazy, čo môže mať za následok zatváranie tried. Prerušeniu prezenčnej výučby môže zabrániť vyššia zaočkovanosť. Očkovaním totiž nielen znižujeme riziko ťažkého priebehu ochorenia, ale aj znížime aj riziko prenosu vírusu.

Ministerská kampaň „Za otvorené školy“ sa počas najbližších týždňov presunie do všetkých slovenských krajov.

Zdroj a link na celú tlačovú správu: Minister školstva spúšťa celoslovenskú kampaň – spolu so zriaďovateľmi škôl apeluje „Za otvorené školy“