Učíme na diaľku

Náučné videá pre prvákov z Prvouky

Aktualizované k 19.10.2021

Základná škola
Online výučba

Autor inšpirácie

Jaroslava Kotočová
Základná škola s materskou školou, Vydrník
zsvydrnik1@gmail.com

Prostredníctvom náučných videí umiestnených na facebookovej stránke školy pani učiteľka Jaroslava sprostredkovala učivo. Učivo si zopakovali i starší žiaci. V závere videa bola zadaná úloha, ktorú žiaci vypracovali a zasielali prostredníctvom asistentky učiteľa, alebo zasielali ako správu stránke Fb stránke školy. Stránka školy a následne všetky videá nájdete na https://www.facebook.com/zsmsvydrnik/

Prílohy