Učíme na diaľku

Mladý žurnalista

Stredná škola
Online výučba

Skupinovou prácou v priebehu jedného týždňa vznikli perfektné noviny, ktoré sa dali použiť na prácu s inou triedou, ale aj ako vhodná pomôcka na čítanie s porozumením pri výučbe anglického jazyka.

Žiaci boli rozdelení do viacerých tímov, pričom každý tím si mal určiť lídra – editora, ktorý rozdeľoval prácu a zároveň dával graficky dokopy prácu ostatných v tíme. Jeden člen tímu hľadal informácie zo sveta, druhý ich delil podľa tém, tretí informácie spracoval do krátkeho článku vhodného pre čitateľa na úrovni anglického jazyka B1-B2. Žiaci pracovali 7 dní v týždni tak, aby mal každý deň každý člen tímu inú rolu. Na konci týždňa vznikli perfektné noviny ktoré sa dali použiť na prácu s inou triedou, aj ako vhodná pomôcka na čítanie s porozumením. Cieľom bola aj komunikácia mimo vyučovania online, žiaci sa po zdaní úlohy museli dohodnúť, ako bude ich tím fungovať a ako budú noviny vyzerať. Žiakom boli dané aj zdroje s ktorými majú pracovať, napríklad New York Times, Guardian, BBC news, kde mali informácie vyhľadávať a následne s nimi pracovať. Nasledovala reprodukcia textu – redukcia informácií na najpodstatnejšie a jednoduchšie čítanie a grafické spracovanie a reprezentácia výsledného produktu. Dôležitou súčasťou bolo aj podávanie spätnej väzby o tom, v ktorej pozícií v tíme sa cítili najlepšie, ktorá úloha bola pre nich výzvou, či sa cítia komfortne v pozícií lídra, v čom bol najväčší problém/ úspech a prečo...

Zdieľať túto inšpiráciu na Facebooku

Podeľte sa aj vy s nami o váš príbeh - príbeh vašej školy či organizácie, ktorý môže inšpirovať mnohých ďalších.