Učíme na diaľku

Doučovanie

Program doučovania 2021/2022

Záznam z panelovej diskusie na tému Doučovanie - súčasnosť a budúcnosť nájdete tu.

Prezentácia o doučovaní prostredníctvom mimovládnych organizácií

Prezentácia o doučovaní Spolu múdrejší 3

Doučovanie mimovládnymi organizáciami

https://doucovanie.statpedu.sk/

Štátny pedagogický ústav pripravuje program doučovania, ktorý rozširuje už zverejnený balík doučovaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o možnosť zapojenia mimovládnych organizácií. Pri plánovaní a vypĺňaní výzvy nezabudnite počítať aj s externými doučujúcimi.

V najbližších dňoch bude zverejnená mapa dostupných doučujúcich na Slovensku. Okrem toho môžete kontaktovať so záujmom nasledujúce organizácie:

Zoznam neziskových organizácií, ktoré budú poskytovať doučujúcich a môžete ich osloviť:

 1. Akadémia mentálnych algoritmov
 2. Protect work
 3. Manageria
 4. Človek v ohrození
 5. European Pedagogical Club
 6. Cesta mladých
 7. IQ LAB
 8. Šťastná škola

Kritériá pre doučujúcich

dosiahnuté VŠ vzdelania min.1 stupňa (Bc.) v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, psychológia, liečebná pedagogika, logopédia, alebo v odboroch tzv. pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca), alebo v odbore, korešpondujúcom s predmetom, ktorý chce daná osoba doučovať (príklad: absolvent Bc. štúdia matematiky, ktorý chce doučovať matematiku).

Spolu múdrejší 3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vyplňte prostredníctvom elektronického formulára - https://spolumudrejsi.iedu.sk/.

Oproti minulému ročníku prináša projekt viacero zmien, ktorých cieľom je uľahčiť školám realizáciu doučovania.

 • zníženie minimálneho počtu hodín doučovania na týždeň zo 6 vyučovacích hodín na 4 vyučovacie hodiny (malo by to predstavovať 10 žiakohodín a 2 hodiny na prípravu/týždeň).
 • navýšenie odmeny pre koordinátora projektu. 150 alebo 200 EUR (podľa počtu doučovateľov na škole) už nebude vyplácaných za celé obdobie, ale za každý mesiac doučovania.
 • zníženie administratívnej záťaže pre školy.

Bližšie informácie o projekte nájdete aj v dokumente „Manuál k výzve Spolu múdrejší 3“.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť aj prostredníctvom projektovej mailovej adresy spolumudrejsi@minedu.sk.

Termín na podanie projektu prostredníctvom elektronického formulára je 10. 01. 2022 do 23:59 hod.

Spolu úspešnejší 2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2“ na mesiace január až jún 2022..

Žiadosť sa podáva výhradne v elektronickej podobe, prostredníctvom online formulára - Elektronický formulár žiadosti.

Bližšie informácie o projekte nájdete aj v dokumente „Manuál k výzve Spolu úspešnejší 2“.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť aj prostredníctvom projektovej mailovej adresy spolu.uspesnejsi@minedu.sk.

Termín na podanie projektu prostredníctvom elektronického formulára je 10. 01. 2022 do 23:59 hod.