Učíme na diaľku

Kam KORONA posunula našu školu ...

Základná škola

Autor inšpirácie

Katarína Krivjančinová
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
skola@zskomsnina.edu.sk

Celý príbeh začal v piatok 13. marca 2020, keď sme všetci učitelia „nalepení“ na monitore počítača a s napätím počúvali, čo sa bude diať. Vtedy sme ešte vôbec netušili, kam nás učiteľov, ale i žiakov a ich rodičov posunie táto zvláštna doba, ktorú ešte nikto nikdy v školstve nezažil. Ešte v ten istý deň, ako sme sa dozvedeli túto správu, že sa školy najprv na 2 týždne, potom pomaly do konca školského roku zatvárajú, sme spolu so zástupkyňou školy uskutočnili pre našich kolegov rýchle školenie ako pracovať s EduPage, ktorú sme vtedy používali len v súvislosti s elektronickou žiackou knižkou. Od prvej chvíle sme pochopili, že musíme urobiť všetko preto, aby sme našich žiakov, aj počas zatvorenej školy, motivovali a vtiahli do vyučovacieho procesu v online prostredí, na ktorý nebol nikto z nás pripravený. Spočiatku sa nám takáto forma vyučovania zdala ako nereálna, priam nemožná, ale učitelia sú ľudia, ktorí sa vedia veľmi rýchlo prispôsobiť, dokážu improvizovať a adaptovať sa. Začali pre nás časy celodennej práce a úsilia získať prehľad a praktické zručnosti najprv s EduPage a neskôr aj s platformou ZOOM. Vypracovali sme veľké množstvo manuálov, návodov a praktických rád na prácu s portálmi, pomocou ktorých sme vzdelávali nielen kolegov – učiteľov, ale i našich žiakov. Učitelia, ktorí mali v škole svoje vlastné deti, sa stali akousi skúšobnou vzorkou, spolu s nimi sme po večeroch skúšali, napr. ako vytvorený test vníma žiak. Žiak test vypracoval, potom sme sa naň zamerali my z pohľadu učiteľa. To nám pomáhalo zdokonaľovať sa a náš pracovný čas bol niekedy až do neskorých večerných hodín. Okrem toho sme absolvovali aj nespočetné množstvá rôznych webinárov, ktoré pre učiteľov pripravili rôzne webové portály. Postupne sme sa všetci pedagógovia v online priestore zdokonaľovali, ba dokonca i kolegovia, ktorí neboli prívržencami digitálnych technológií, takúto prácu bravúrne zvládli. Nezaháľali ani naši žiaci, hlavne tí starší. Dokázali sa rýchlo zadaptovať. No a tí mladší sa učili aj so svojimi rodičmi a starými rodičmi, ktorí sa spolu so žiakmi pripájali na vyučovacie hodiny a mnohí z nich sa stali súčasťou vyučovania. Okrem vyučovacieho procesu sme na našej škole počas štandardného školského roku boli zvyknutí pre žiakov organizovať veľké množstvo zaujímavých aktivít a projektov. Táto „covidová“ doba nám väčšiu časť z týchto aktivít nedovolila uskutočniť. No aj napriek tomu sme sa snažili vymyslieť pre žiakov a zapojiť ich do takých aktivít, aby sme dodržali všetky nariadené opatrenia a zároveň aj urobili našim žiakom radosť. Po návrate do škôl potrebovali predovšetkým sociálne kontakty a tie sme zrealizovali hlavne vonku. Mladší žiaci sa zapálili pre projekt Fazuľovica, v máji 2021 sadili a pracovali s hlinou ostošesť, starší zase vyrobili vyvýšené záhony potrebné k pestovaniu. Keďže sme škola s dlhoročným environmentálnym zameraním a súčasťou medzinárodného projektu Zelená škola, na začiatku tohto školského roku sme začali s aktivitami rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2021 pod záštitou MŠVVaŠ SR. Vďaka nemu na našom školskom dvore postupne realizujeme vyučovanie vonku, aby žiaci mali zážitkovejšie vyučovanie. A čo dodať na záver? Počas týchto dvoch zvláštnych rokov sme sa posunuli vpred vo viacerých smeroch. Okrem toho, že sme si rozšírili obzor nových vedomostí, zručností a naučili sa veľa nového, pochopili sme jednu podstatnú vec, že spoločným úsilím a tímovou prácou sa dokážu dosiahnuť aj veľmi náročné úlohy, ktoré sa zdanlivo zdajú byť neuskutočniteľné. Preto nie nadarmo máme vo vestibule našej školy krásne a hlavne výstižné motto učiteľa národov Jána Amosa Komenského, ktoré znie: „ Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.“ A práve tento výrok by mal byť pre všetkých pedagógov tým najpodstatnejším v ich učiteľskej praxi.

Prílohy

stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.

Zdieľať túto inšpiráciu na Facebooku

Podeľte sa aj vy s nami o váš príbeh - príbeh vašej školy či organizácie, ktorý môže inšpirovať mnohých ďalších.