Učíme na diaľku

Keď online škola baví

Aktualizované k 19.10.2021

Základná škola
Online výučba

Autor inšpirácie

Martin Molčan
ZŠ Vrútocká, Bratislava
martin.molcan853@gmail.com

Spojením kreatívneho učiteľa a vyučovania online vznikla Sway prezentácia jednej druháckej triedy dokumentujúca ich cestu počas korona krízy.

Na základnej škole Vrútocká sa žiaci z 2.A učili online už od marca. Na začiatku triedny učiteľ Martin Molčan pomocou online dotazníka zistil záujem rodičov o vyučovanie, frekvenciu hodín a použitie videokonferenčných aplikácií. Žiaci sa s triednym učiteľom stretávali online každý deň, od pondelka až do piatku, rovnako ako v škole. Počas dňa precvičovali prebraté učivo, robili pokusy, precvičovali mozog, každý deň písali diktát a nezabúdali ani na domáce úlohy. Veľkou výhodou bolo,že žiaci boli v kontakte každý deň. Zaznamenané činnosti a úlohy so slovným popisom nájdete na nasledujúcom odkaze.

Prílohy