Učíme na diaľku

Lapbook

Aktualizované k 19.10.2021

Základná škola
Online výučba

Autor inšpirácie

Zuzana Bartošová
Základná škola, Veľký Krtíš
bartosovazuzanna@azet.sk

Dlhšia príprava učiteľa a dobrá spolupráca žiakov môže vyústiť do spoločného lapbooku.

Vytvorili sme si spoločne cez Zoom vyučovanie svoj prvý prvácky lapbook. Dlhšia príprava učiteľa a dobrá spolupráca žiakov (i niektorých rodičov) sa odzrkadlila v samotnej práci. Témou boli rastliny, prvú stranu strihali, lepili a tvorili spoločne žiaci. Neskôr informácie čítali na konkrétnej strane v učebnici a do lapbooku vypisovali potrebné. Aktivita prebiehala celý mesiac, sprevádzali ju doma vyrobené videá k téme a záver sú vedomosti, na ktoré nezabudneme.