Učíme na diaľku

Ako sme našli cestu k online výtvarnej výchove

Základná škola

Autor inšpirácie

PaedDr. Zuzana Brliťová
Základná škola s materskou školou, Dubová 1, Bratislava
zuzana.brlitova@gmail.com

Na počiatku bol chaos. Začiatky dištančného a online vzdelávania, kedy sme sa učili na vlastných chybách metódou pokus-omyl, boli spojené s hľadaním správnej formy. O online vzdelávaní sme predtým veľa nevedeli, ani o platformách, ktoré sú k dispozícii. Všetkým sme museli prejsť sami, naučiť sa netušené novinky plávajúc v úplne neznámych vodách. Každý učiteľ si formoval tie svoje nové didaktické postupy. Pre celistvosť, vyváženosť a spravodlivosť v rámci jednotlivých úväzkov sme sa dohodli, že online vzdelávanie nebudú viesť len učitelia nosných predmetov, ale všetci. Vyskladali sme vyvážené rozvrhy s prihliadnutím na psychohygienu žiakov. Dohoda, že sa bude realizovať online vzdelávanie aj vo výchovných predmetoch, znamenala pre mňa, učiteľku výtvarnej výchovy na 2. stupni základnej školy, výzvu popasovať sa s úplne iným konceptom kreatívnej práce. V škole máme, čo sa týka výtvarnej výchovy, veľmi aktívne postupy, tiež máme k dispozícii dobre vybavenú odbornú učebňu, ateliér. Ale čo z toho majú k dispozícii žiaci doma? Nie každý má doma materiálne zabezpečenie prostriedkov na výtvarnú výchovu. Nevedela som si predstaviť štýl online vzdelávania, kde by mali žiaci v danom momente tvoriť podľa stanovených pokynov. Na druhej strane som nechcela skĺznuť len do teoretickej roviny prezentácií z oblasti dejín, výtvarných techník, prípadne ich realizovať formou tutoriálov. Uvažovala som preto v princípoch, čo je doma, nielen materiálne, ale aj ono reálne prežívanie bežných dní karantény. Chcela som nájsť spôsob, ako žiakov motivovať k tvorivej práci, obohateniu bežného dňa iným kreatívnym videním, dať dňu presedenému pri počítačoch a mobiloch iný rozmer. Vyvážiť zároveň mnohé povinnosti z iných predmetov, nezaťažiť a nezavaliť ich ďalšími úlohami ešte aj z výtvarnej výchovy. Využiť videnie svojho sveta v čase lockdownu, teda som doma, mám oči a myseľ otvorené. Rámcová filozofia zadaní bola v duchu jednoduchosti, v rámci domácnosti, nevšednosti, tvorivosti a podnetov. Námety som skombinovala tak, aby východiskom a zdrojom každej zadanej témy boli inšpirácie v podobe práce uznaných umelcov na výtvarnej a dizajnérskej scéne a následne žiaci tvorili zadania počas voľných chvíľ veľmi jednoducho, a to v rámci možností dostupných vecí a tém v domácnosti. Žiaci boli kreatívni. Začali sme prechádzkami v prírode a Land Artom, aby sa dostali od elektroniky. Často sa do kreácií v prírode či záhradke zapojili aj rodinní príslušníci a vznikali rodinné diela. Pokračovali sme ideou inšpirovanou Shadow Art, umením tieňov. Tieň je predsa úplne voľne dostupný a všadeprítomný. Čo keby sme ho použili ako tvorivé východisko? Žiaci teda mali nachádzať doma či vonku nevšedné tiene, vyrábať ich pomocou umelého osvetlenia, alebo ich pozorovať pri prirodzenom svetle, nachádzať v nich zaujímavé kompozície, alebo ich autorsky vytvárať a zachycovať tieto okamihy pomocou fotografie. Možnosť bola aj prejsť k svetelným obrazom na dlhú expozíciu, ak mal žiak na to vhodné vybavenie. Ďalšou motiváciou bolo zapojenie sa do bežného chodu domácnosti, ako je stolovanie a príprava estetického servírovania a dekorovania po poučení o súčasnom dizajne. Žiaci pripravili pestré taniere, krásne obrazy jedál, skladané obrúsky či dekorácie z prírodných materiálov, ktoré si nazbierali na prechádzke. Zaujímavou témou boli aj recyklované hračky. Chceli sme vdýchnuť starým nepotrebným odloženým hračkám nový význam. Skombinovať ich do nevšedných objektov či inštalácií. Cieľom témy, ktorá nám zo žiackeho súčasného prežívania veľa poodhalila, bolo prostredníctvom umenia zanechať odkaz, veď každé dielo vypovedá o inom prežívaní autora v danej dobe, v ktorej žil, a zároveň nám poodhaľuje podobu onoho obdobia. To už bola smutnejšia kapitola, v kresbách, kolážach či počítačových grafikách sa prioritne objavovala téma pandémie, rúšok, obmedzení, toto je svet očami detských umelcov. Preto je také potrebné, aby sme sa pokúsili vyjsť z ulity strachu a snažili sa aj v obmedzených časoch nájsť neobmedzené a neobyčajné možnosti.

Prílohy

stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.
stiahnuť
Zdroj fotografie/videa: autor/autorka príbehu/inšpirácie.

Zdieľať túto inšpiráciu na Facebooku

Podeľte sa aj vy s nami o váš príbeh - príbeh vašej školy či organizácie, ktorý môže inšpirovať mnohých ďalších.