Učíme na diaľku

Prijímacie konanie na stredné školy pre školský rok 2022/2023

Usmernenie a prílohy MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo v nadväznosti na určenie termínov konania prijímacích skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023.

Kompletné informácie spolu s potrebnými prílohami a súborom s Najčastejšie kladenými otázkami nájdete na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v sekcii Regionálne školstvo. Prijimacky%20%282%29

Infografika MŠVVaŠ SR

Infografika1 Infografika2

Inštruktážne video k podaniu prihlášky

Inštruktážne video určené pre zákonných zástupcov, výchovných a kariérových poradcov v základných školách k prijímaciemu konaniu nájdete na YouTube kanály Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Dozviete sa v ňom, ako správne podať prihlášku na strednú školu zrozumiteľne krok po kroku. Instruktazne_video%20%282%29

Záznam webinára k prijímaciemu konaniu

V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu sme pre vás vo februári pripravili online webinár Prihlášky žiakov na SŠ - ako pomôcť žiakom v rozhodovaní a príprave, na ktorom sme sa venovali celému proicesu prijímacieho konania bližšie.

Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube. YouTube

Výber strednej školy s appkou „STREDNÁ“

Žiakom základných škôl má pri rozhodovaní, kam na strednú školu, pomôcť aplikácia „STREDNÁ“. Žiaci si ju jednoducho stiahnu do svojich mobilov.

Aké benefity skrýva?

ŽIAKOM aplikácia pomôže:

• získať detailné informácie o stredných školách,

• spoznať svoje preferencie vďaka testu osobnosti,

• vytvárať si zoznam obľúbených škôl.

apppka

ŠKOLÁM aplikácia ponúka možnosť:

• odprezentovať svoju činnosť,

• priblížiť sa žiakom modernou formou.

Viac sa dozviete na www.stredna.sk.

Aplikácia je iniciatívou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako podporný prostriedok v procese kariérového rozhodovania u žiakov základných škôl. Vznikla v spolupráci s Digital League.