Učíme na diaľku

Obmedzenia prezenčnej výučby

Všetky vyhlášky RÚVZ, ktoré obmedzovali prezenčnú výučbu na školách v konkrétnych okresoch boli zrušené.

Prezenčné vyučovanie v materských, základných i stredných školách sa začne v plánovanom termíne 10. januára, čiže po skončení vianočných prázdnich.

Nitriansky kraj

Okres Stupeň vzdelania Zákaz prezenčného vzdelávania od Zákaz prezenčného vzdelávania do
Nitra 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ, konzervatóriá, školy umeleckého priemyslu, jazykové školy, stredné školy, praktické školy, odborné učilištia pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 2. stupeň ZŠ pre žiakov s nadaním, SŠ pre žiakov s nadaním 9/12/2021 20/12/2021
Šaľa 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ, konzervatóriá, školy umeleckého priemyslu, jazykové školy, stredné školy, praktické školy, odborné učilištia pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 2. stupeň ZŠ pre žiakov s nadaním, SŠ pre žiakov s nadaním 9/12/2021 20/12/2021
Zlaté Moravce 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ, konzervatóriá, školy umeleckého priemyslu, jazykové školy, stredné školy, praktické školy, odborné učilištia pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 2. stupeň ZŠ pre žiakov s nadaním, SŠ pre žiakov s nadaním 9/12/2021 20/12/2021

Košický kraj

Okres Stupeň vzdelania Zákaz prezenčného vzdelávania od Zákaz prezenčného vzdelávania do
Rožňava 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ 29/11/2021 17/12/2021
Spišská Nová Ves 2. stupeň ZŠ, vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnáziá, SOŠ, SŠ, praktické školy, odborné učilištia pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 6/12/2021 17/12/2021
Gelnica 2. stupeň ZŠ, vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnáziá, SOŠ, SŠ, praktické školy, odborné učilištia pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 6/12/2021 17/12/2021

Prešovský kraj

Okres Stupeň vzdelania Zákaz prezenčného vzdelávania od Zákaz prezenčného vzdelávania do
Vranov nad Topľou 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ 29/11/2021 13/12/2021
Bardejov 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ 29/11/2021 13/12/2021
Stará Ľubovňa 2. stupeň ZŠ, vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnáziá, SOŠ, SŠ, praktické školy, odborné učilištia pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 6/12/2021 17/12/2021
mesto Stropkov 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ 6/12/2021 17/12/2021

Žilinský kraj

Okres Stupeň vzdelania Zákaz prezenčného vzdelávania od Zákaz prezenčného vzdelávania do
Čadca 2. stupeň ZŠ a špeciálnych ZŠ, gymnáziá, SOŠ, SŠŠ 02/12/2021 17/12/2021
Dolný Kubín 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ 30/11/2021 13/12/2021
Kysucké Nové Mesto 2. stupeň ZŠ a špeciálnych ZŠ, gymnáziá, SOŠ, ŠSŠ 06/12/2021 17/12/2021
Námestovo 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ 30/11/2021 13/12/2021
Tvrdošín 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ 30/11/2021 13/12/2021

Banskobystrický kraj

Okres Stupeň vzdelania Zákaz prezenčného vzdelávania od Zákaz prezenčného vzdelávania do
Banská Bystrica 2. stupeň ZŠ, vrátane detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnáziá, SOŠ, SŠŠ, konzervatóriá 01/12/2021 13/12/2021
Brezno 2. stupeň ZŠ, vrátane detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnáziá, SOŠ, SŠŠ, konzervatóriá 01/12/2021 13/12/2021
Lučenec 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ 30/11/2021 12/12/2021
Rimavská Sobota 2. stupeň ZŠ (okrem špeciálnych ZŠ a praktických škôl, ktoré sú ich súčasťou), gymnáziá, SOŠ 1/12/2021 13/12/2021
Banská Štiavnica 2. stupeň ZŠ a špeciálnych škôl, gymnáziá, SOŠ, stredné umelecké školy 6/12/2021 13/12/2021
Žarnovica 2. stupeň ZŠ a špeciálnych škôl, gymnáziá, SOŠ, stredné umelecké školy 6/12/2021 13/12/2021
Žiar nad Hronom 2. stupeň ZŠ a špeciálnych škôl, gymnáziá, SOŠ, stredné umelecké školy 6/12/2021 13/12/2021

Trnavský kraj

Okres Stupeň vzdelania Zákaz prezenčného vzdelávania od Zákaz prezenčného vzdelávania do
mesto Galanta 2. stupeň ZŠ 02/12/2021 13/12/2021
Piešťany 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ, SŠŠ, konzervatóriá, školy umeleckého priemyslu 01/12/2021 13/12/2021
Skalica 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ 01/12/2021 13/12/2021
Trnava 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ, SŠŠ, konzervatóriá, školy umeleckého priemyslu 01/12/2021 13/12/2021

Bratislavský kraj

Okres Stupeň vzdelania Zákaz prezenčného vzdelávania od Zákaz prezenčného vzdelávania do
Bratislava I až V 2. stupeň ZŠ, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s výnimkou materských škôl a 1. stupňa ZŠ, gymnáziá, SOŠ, SŠŠ, školy umeleckého priemyslu, konzervatóriá 06/12/2021 13/12/2021
Malacky 2. stupeň ZŠ, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s výnimkou materských škôl a 1. stupňa ZŠ, gymnáziá, SOŠ, SŠŠ, školy umeleckého priemyslu, konzervatóriá 06/12/2021 13/12/2021
Pezinok 2. stupeň ZŠ, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s výnimkou materských škôl a 1. stupňa ZŠ, gymnáziá, SOŠ, SŠŠ, školy umeleckého priemyslu, konzervatóriá 06/12/2021 13/12/2021
Senec 2. stupeň ZŠ, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s výnimkou materských škôl a 1. stupňa ZŠ, gymnáziá, SOŠ, SŠŠ, školy umeleckého priemyslu, konzervatóriá 06/12/2021 13/12/2021

Trenčiansky kraj

Okres Stupeň vzdelania Zákaz prezenčného vzdelávania od Zákaz prezenčného vzdelávania do
Partizánske 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ 06/12/2021 17/12/2021
Prievidza 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ 06/12/2021 17/12/2021
Považská Bystrica 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ, odborné učilištia 06/12/2021 17/12/2021
Púchov 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ, odborné učilištia 06/12/2021 17/12/2021
Ilava 2. stupeň ZŠ, gymnáziá, SOŠ, odborné učilištia 06/12/2021 17/12/2021