Učíme na diaľku

Predložky

Aktualizované k 19.10.2021

Základná škola
Online výučba

Autor inšpirácie

Martina Štaffenová
ZŠ a MŠ Kamenná Poruba
staffenova.martina@gmail.com

Úloha je zameraná na precvičenie nadobudnutých predložiek miesta v angličtine v 5. ročníku. Žiaci si pozrú ukážku z reklamy, ktorú určite poznajú. Je v nej veľa predmetov, škrečkovia tancujú na rôznych miestach. Úlohou žiakov je napísať ľubovoľný počet viet podľa videa s použitím predložiek miesta, napr. škrečkovia tancujú na stole, ovocie je... a pod.

Video k inšpirácii