Učíme na diaľku

Online "škôlka"

Aktualizované k 19.10.2021

Materská škola
Skúsenosti rodiča

Autor inšpirácie

Romana Juhásová
n/a
romanajuhas@gmail.com

Cez facebookové stránku sú zdieľané tvorivé aktivity pre deti predškolského veku na rozvoj kognitívnych, afektívnych a psychomotorických zručností a znalostí.

Tvorivé činnosti sú na podporu zdravého životného štýlu, ochrany zdravia a prírody, na rozvoj ekologického myslenia a podporu matematickej predstavivosti.

Tipy nájdete na stránke Facebooku.

Prílohy