Učíme na diaľku

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

Aktualizované k 23.09.2021

Všetky rozhodnutia a usmernenia vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v čase pandémie COVID-19 radené chronologicky (súčasnosť - marec 2020) nájdete na webovom sídle ministerstva v sekcii Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19.