Učíme na diaľku

Virtuálna telocvičňa

Aktualizované k 19.10.2021

Stredná škola
Online výučba

Autor inšpirácie

Zuzana Bebčáková
Gymnázium Žilina
bebcakova@gymza.sk

Inšpiráciou virtuálnych tried zo zahraničných stránok a s použitím Google slides a nástrojov Genially, Flippity, Mentimeter, Padlet, Quizziz, Youtube, Bitmoji a pod. vznikla virtuálna telocvičňa plná námetov na cvičenie, odkazov na on-line školenia organizovaných eTwinning Slovensko.

Na stránke Vás privíta nahrávka pani učiteľky, ktorá virtuálnu telocvičňu predstaví a zadá ďalšie inštrukcie. Úlohou je hľadať skryté nápovede a splniť jednotlivé úlohy – športové výzvy, ktoré predstavujú rôzne obrázky.

Virtuálnu telocvičňu nájdete na nasledujúcom odkaze.

Prílohy

Video k inšpirácii