Učíme na diaľku

Svet našimi očami – sociálne siete

Iné

Autor inšpirácie

Ivana Moková
City Kids, Záhorská Bystrica
ivana.citykidsbratislava@gmail.com

Projekt nášho občianskeho združenia CITY KIDS – SVET NAŠIMI OČAMI je určený pre všetky deti, ktoré sa potrebujú zorientovať v online svete. Naším cieľom je deťom priblížiť témy, ktoré v tejto dobe ovplyvňujú ich osobnosť a budujú vlastnosti, ktoré ich formujú ako človeka. Zorganizovali sme prednášky na základnej škole, kde sme rozoberali témy ako napr. „kyberšikana“, vplyv sociálnych sietí, nástrahy online sveta a nepravdivých správ. Problémové situácie sme však nerozoberali formou poučiek, ale priniesli sme ich z pohľadu psychológa a hlavne z pohľadu osôb, ktoré online svet potrebujú vo svojej práci a vo svojej prezentácii. Z osobných skúseností im poradili, ako získať nadhľad a ako bojovať s negatívnymi vplyvmi na sociálnych sieťach. Našich prednášok sa zúčastnili speváci, umelec, školská psychologička. Sociálne siete všetkým prinášajú veľa inšpirácie, motivácie a nápadov, ale zároveň sú plné nástrah, negatívnych vecí a ľudí. Deti učíme ako pracovať s informáciami, ktoré si prečítajú. Virtuálny priestor sociálnych sietí poskytuje anonymitu osôb a široký priestor na možnosti podvodu a klamstiev. Preto je potrebné naučiť ich, aby premýšľali nad tým, čo zverejňujú na internete. Naučiť ich, že si musia overiť osobu, s ktorou na sociálnych sieťach komunikujú. Veľmi dôležité je deťom ukázať, že nie všetko čo vidia na sociálnych sieťach je pravda. Fotky a videá je veľmi ľahké upraviť, ale názorne sme im počas prednášok ukázali, aký je online svet klamlivý, iluzórny, skreslený. Ďalšou témou, ktorej sme sa venovali, bola šikana. V dnešnej dobe je už toto slovo veľmi časté, ale nie každý negatívny incident medzi deťmi, spolužiakmi a kamarátmi musí byť hneď šikanovanie. Je dôležité vysvetliť deťom, aké správanie sa považuje za šikanu, ako ju rozpoznať a ako na ňu reagovať. Osobitnou kapitolou je „kyberšikana“, ktorá sa stáva veľmi častou formou šikany medzi deťmi. Cieľom nášho občianskeho združenia je, aby deti získavali vplyvom športu a pohybu zdravé sebavedomie, a tým ľahšie odolávali aj prípadným slovným útokom zo strany spolužiakov či kamarátov. Vďaka športovaniu si deti viac veria. Veria vo svoje schopnosti, uvedomujú si svoju hodnotu a rozvíjajú svoju osobnosť. Veľmi dôležité pre deti je mať pocit, že niekam patria. Vďaka športovým aktivitám, kolektívu a kamarátom ten pocit určite nájdu. K projektu SVET NAŠIMI OČAMI vznikla aj pieseň „Vedieť dávať" (prod. Grizzly), ktorú si môžete pozrieť aj našom youtube kanáli CITY KIDS Bratislava. Tieto úvodné prednášky nám ukázali, že to má zmysel. Že je potrebné deťom ukázať reálne príklady nástrah sociálnych sietí a rozprávať sa o nereálnych predstavách o živote ľudí prezentujúcich sa na sociálnych sieťach. Tešíme sa na pokračovanie tohto projektu aj na iných školách. Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja.

Video k inšpirácii

Zdieľať túto inšpiráciu na Facebooku

Podeľte sa aj vy s nami o váš príbeh - príbeh vašej školy či organizácie, ktorý môže inšpirovať mnohých ďalších.