Učíme na diaľku

Očkovanie

Aktualizované k 04.03.2021

Na tomto mieste budeme postupne zverejňovať informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o očkovaní zamestnancov škôl a školských zariadení. Cieľom je, s pribúdajúcim počtom vakcín, pozývať na očkovanie postupne všetky skupiny pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Dovoľujeme si požiadať zamestnancov škôl, aby sa prihlasovali na očkovanie vtedy, keď dostanú od svojho riaditeľa link na prihlasovanie zaslaný z ministerstva.

Očkovanie pre všetkých zamestancov škôl a školských zariadení zaradených v sieti

Dnešným dňom je umožnené registrovať sa na očkovanie všetkým zamestnancom škôl a školských zariadení zaradených v sieti. V nižšie uvedených centrách sú dostupné termíny na očkovanie pre všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení vo veku do 55 rokov (vrátane). Prihlasovanie je možné na http://old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-18-55.html.

Kde sa dá očkovať od 27.2. až 5.3.

Na dni 27. 2. 2021 až 5. 3. 2021 je možná registrácia v očkovacích centrách v mestách - Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Brezno, Dunajská Lužná, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Ilava, Komárno, Košice, Levice, Michalovce, Myjava, Partizánske, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Trstená, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom a Žilina.

Aktualizovaný vzor potvrdenia zamestnávateľa nájdete na https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/. Týmto potvrdením sa zamestnanci budú preukazovať v očkovacom centre. Vystavte ho, prosím, všetkým tým zamestnancom, ktorí sa prihlásia na očkovanie. V očkovacom centre budú akceptovať aj podpísanú a naskenovanú verziu potvrdenia. Pri vystavovaní potvrdenia si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v prípade uvedenia nepravdivých údajov na potvrdení sa dopúšťate priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Žiaľ stále pretrváva stav, keď ministerstvo zdravotníctva čaká na dodávky príslušných vakcín pre kategóriu 56+, a z tohto dôvodu v najbližších dňoch nie sú k dispozícii ďalšie termíny na očkovanie zamestnancov nad 56 rokov. O možnosti ich registrácie budeme opätovne informovať na tejto web stránke ministerstva.

Dokumenty, prílohy (aktualizované 26.2.2021)

Školy proti Covid-19

MŠVVaŠ pripravilo jednoduchú príručku pre žiakov a učiteľov. Obsahuje najzákladnejšie informácie o očkovaní, odpovede na najčastejšie otázky aj informácie, ako predchádzať nákaze.