Učíme na diaľku

Buď online a zapoj sa!

Základná škola

Autor inšpirácie

Bc. Zuzana Dvorská
ZŠ s MŠ Žarnovická Diviaky, Turčianske Teplice časť-Diviaky
zuzanabajankova@gmail.com

Mojím zámerom projektu je aspoň sčasti nahradiť fyzický kontakt medzi deťmi v školských zariadeniach. Chcem vrátiť deťom sociálny kontakt, súťaživosť, prezentovanie sa navzájom medzi materskými školami a príležitosť zhodnotiť vlastný výkon a výkon iných detí. Deti tým získavajú nové priateľstvá a sociálne väzby.

Jedného dňa v našej materskej škole prišla pani učiteľka Zuzka s nápadom, ako v tejto dobe spríjemniť deťom dni, pripraviť im zážitok a aj napriek obmedzeným možnostiam stretávania sa, stretnúť sa s inými deťmi. Naše učiteľky Zuzka a Mirka dali hlavy dokopy a vznikol projekt s názvom „Buď on-line a zapoj sa!“. Príprava projektu vyžadovala veľa práce, voľného času a príprav. Ale prišiel deň, kedy sme zúčastneným materským školám v našom meste odoslali prvý e-mail s podrobnosťami a pozvánkou na zapojenie sa do projektu.

Na toto stretnutie sa naša materská škola svedomito pripravovala. V prvom rade to bola technická príprava. Museli sme skontrolovať a prípadne dať opraviť naše technické zabezpečenie. Interaktívna tabuľa, notebook, reproduktory museli fungovať na výbornú.

V prípade núdze sme mali v zálohe náhradný notebook aj reproduktor. Nasledovali skúšky spojenia. Najprv v rámci našej materskej školy sme skontrolovali zvuk a aj obraz on-line vysielania. Následne sme sa spojili aj s inými materskými školami.

Prišiel čas, kedy sme zúčastneným materským školám poslali e-mail s podrobnosťami prvého on-line stretnutia. V pokynoch bol uvedený čas, spôsob spojenia, ale aj téma Štedrovečerný stôl.

V prípade prvého on-line stretnutia boli zapojené materské školy len v úlohe divákov. Celý program sme realizovali v našej materskej škole, ktorý predviedli naši predškoláci. Úlohou stretnutia bolo ukázať a predstaviť deťom z iných materských škôl zvyky a tradície pri štedrovečernom stole našich predkov, z ktorých mnohé pretrvávajú do dnešných dní.

Všetko bolo pripravené formou divadla. Pani učiteľky boli len našepkávačky, pomocníčky, plnili úlohu technickej kontroly a všetko ostatné bolo na deťoch. Program sme nacvičovali v dostatočnom predstihu a každé dieťa sa naučilo a predstavilo jeden zvyk. Niekto priniesol tanierik navyše, cesnak na stôl, oplátky a med, peniažtek pod obrus, iný hádzal orechy do rohov, vyhadzoval lyžicu von z okna a veľa iného. K Štedrému večeru patria aj koledníci, ktorých si zahrali naši najmladší žiaci. Na záver sme sa všetci naučili spievať Tichú noc.

Pani učiteľky pripravili kulisy, veľké okná ako na dreveničke a s deťmi tradičnými ozdobami vyzdobili vianočný stromček, aby naša scéna vyzerala ako ozajstná chalúpka.

Keď prišiel deň D, deti aj pani učiteľky sa vyobliekali do krojov, zaviazali si mašle do vlasov a s nadšením čakali, kedy sa všetci spoločne uvidíme. Keď sa už všetky materské školy pripojili, program sme odštartovali nacvičeným tancom a následne sa presunuli k štedrovečernému stolu, ktorý sme spoločne prestreli. Našim divákom sme ukázali všetko, čo sme si nacvičili. Počas Tichej noci sme si zapálili prskavky, a tým sa náš program skončil.

Na záver sme sa aj spolu s našou pani riaditeľkou so všetkými rozlúčili, poďakovali sme sa za účasť, zapriali všetkým krásne sviatky a pripomenuli sme aj naše nasledujúce on-line stretnutie, na ktorom sa znova všetci uvidíme.

Aktivita

Štedrovečerný stôl

Naša materská škola je zameraná na ľudové tradície, preto úvodnou aktivitou bola prezentácia ľudových tradícií. Deti spolu s nami pripravovali štedrovečerný stôl, stolovanie, zvyky, ktoré dodržiavali naši predkovia (hádzanie orechov do kútov, prekrojenie jablka, oplátky s medom, hádzanie lyžice z okna, kladenie peniažtekov pod obrus, kladenie putne so snehom pod stôl a iné). Počas celej doby nám hrala tradičná vianočná hudba. Stretnutie sme ukončili spoločným zaspievaním Tichej noci.

Zdieľať túto inšpiráciu na Facebooku

Podeľte sa aj vy s nami o váš príbeh - príbeh vašej školy či organizácie, ktorý môže inšpirovať mnohých ďalších.