Učíme na diaľku

Vitajte!

Prečítajte si inšpiratívne príbehy z vašich škôl.

Ďakujeme, že ste sa zapojili do našej adventnej výzvy – DOBRO ROZDÁVANÍM RASTIE! Vo svojich školách organizujete množstvo krásnych projektov, ktorými pomáhate robiť svet krajším.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

Vo štvrtok 26. 1. 2022 o 15:00 hod. sa môžete tešiť na tému webinára Ako žiť so zmenami. Lektorkou bude Zuzana Kocúrková, ktorá sa dlhodobo venuje koučovaniu v školskom prostredí. PRIHLÁSTE SA.

21.01. 2022

Na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doplnili informáciu o Spôsobe prideľovania príspevku na lyžiarsky kurz v roku 2022.

21.01. 2022

HODNOTENIE, KTORÉ POMÁHA ŽIAKOM NAPREDOVAŤ by malo byť:

 • motivujúce, podporné, spravodlivé, rešpektujúce, objektívne.

 • Inšpirujte sa hlavnými princípmi, ku ktorým sme dospeli spolu s odborníkmi na našich webinároch o hodnotení.

20.01. 2022

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR k 19. 1. 2022
V novej verzii aktualizovanej z dôvodu nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva nájdete informácie ohľadne:

 • uskutočňovania mimovyučovacích aktivít a kurzov, distribúcie Ag testov, postupu v prípade pozitívneho Ag samotestu, prekrytia horných dýchacích ciest v školách, zabezpečenia hodín telesnej výchovy.
  MŠVVaŠ SR aktualizovalo a doplnilo tiež niektoré prílohy.
  Všetky dokumenty nájdete na stiahnutie v časti: Školský semafor.
 • MŠVVaŠ SR tiež zverejnilo prehľadný dokument opatrení platných pre šport a športové podujatia.
19.01. 2022

NOVÉ ROZHODNUTIE MINISTRA S ÚČINNOSŤOU OD 19. 1. 2022 upresňuje podmienky, za ktorých je možné uskutočňovať školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona i výmenné programy pre žiakov stredných škôl. Viac sa dozviete v rozhodnutí.

18.01. 2022

ORGANIZOVANIE LYŽIARSKYCH KURZOV A VÝCVIKOV je od 19. 1. 2022 povolené v režime OTP
Prinášavame vám pravidlá organizácie lyžiarskych/snoubordových výcvikov a kurzov, ktoré dnes zverejnilo MŠVVaŠ SR.

18.01. 2022

ČO PRINIESLA PANDÉMIA V OBLASTI ŠKOLSTVA?
Okrem iného aj poznanie, že zmeny v obsahu vzdelávania sú nevyhnutné. MŠVVaŠ SR spolu so Štátnym pedagogickým ústavom predstavili ÚVODNÉ DOKUMENTY NAVRHOVANÝCH ZMIEN V OBSAHU VZDELÁVANIA pre základné školy.
Hlavnými piliermi zmien sú:

 • podporné opatrenia citlivo reflektujúce možnosti a potreby pedagogickej komunity,
 • vnímanie rozmanitosti potrieb žiakov,
 • príprava žiakov na zmeny, ktoré so sebou prináša život v 21. storočí,
 • citlivejšie reflektovanie individuálneho tempa učenia sa žiakov.
  PRIDAJTE SA NA VEREJNÉ PREZENTÁCIE
14.01. 2022

Zapojte sa

Dištančné vzdelávanie