Učíme na diaľku

Vitajte!

Vitajte!

Prinášame vám aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých detí, nielen na diaľku.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

Pripravili sme pre vás prehľadný leták, ktorý vysvetľuje benefity očkovania. Nájdete v ňom aj najčastejšie mýty, s ktorými sa dnes stretávame. Sú k nim pripojené dôležité fakty o vakcíne a očkovaní. Leták sme pre vás preložili do maďarského a tiež rómskeho jazyka. Viac info v sekcii Návrat do škôl

17.09. 2021

Pozývame Vás na 2 webináre spojené s aktuálnymi témami: začiatok školského roka, pandémia, školský semafor a metodické odporúčanie ŠPÚ. Viac nájdete v sekcii pripravované webináre.

17.09. 2021

Štátny pedagogický ústav vydal Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022.

Viac informácií nájdete na podstránke Školský rok 2021/2022.

14.09. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2 na mesiace október až december 2021.

13.09. 2021

Zverejnenie rozhodnutia ministra s účinnosťou od 1.9.2021 a informovanie o povinnosti škôl nahlasovať aktuálne dáta každý pondelok a bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

11.09. 2021

Zapojte sa

Dištančné vzdelávanie