Učíme na diaľku

Vitajte!

Aj v tomto školskom roku chceme byť s naším portálom Učíme na diaľku pre vás oporou a zdrojom inšpirácií vo vzdelávaní žiakov, nielen na diaľku.

Zapojte sa do dotazníkového prieskumu k našim aktivitám, aby obsah portálu napĺňal vaše aktuálne potreby.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR k 15.10.2021 - upravuje sa ním lehota ospravedlnenia dochádzky žiaka rodičom bez potreby dodať potvrdenie od lekára. U detí s povinným predprimárnym vzdelávaním je to 7 po sebe nasledujúcich dní, u žiakov 5 dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Ďalšia zmena sa týka zmeny režimu v bordovej farbe okresu pre jazykové školy, ZUŠ a CVČ. Zmeny nájdete v dokumente zvýraznené červenou farbou.

18.10. 2021

Školy budú naďalej otvorené vo všetkých fázach COVID automatu. Zatvárať sa budú iba jednotlivé triedy na základe pozitívnych prípadov. Samotestovanie žiakov pokračuje, rovnako distribúcia testov na školy. Viac

15.10. 2021

ZAPOJTE SVOJU ŠKOLU DO SÚŤAŽE Európsky deň jazykov 2021 - Jazyky okolo nás! Termín prihlásenia sa je 15. október 2021 (vrátane). Viac informácií o súťaži sa dozviete TU.

04.10. 2021

Žiaci na základných školách nebudú musieť od pondelka 4.10.2021 nosiť rúška počas vyučovania v triedach. Znenie aktuálnej vyhlášky s presným určením výnimiek nájdete na tomto odkaze. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). ÚVZ nosenie rúška u detí aj naďalej odporúča a považuje ho za účinnú súčasť prevencie proti koronavírusu, ako aj ďalším respiračným ochoreniam.

01.10. 2021

Ako pomôcť žiakom v škole pri strate blízkeho človeka? Poraďte sa s psychológom z neziskovej organizácie Plamienok a využite možnosť bezplatnej konzultácie pre učiteľov a rodičov pri tejto neľahkej téme. Pomôžme deťom, ktoré to potrebujú.

27.09. 2021

Zapojte sa

Dištančné vzdelávanie