Učíme na diaľku

Škola cez poštovú schránku

Iné

Autor inšpirácie

Janka Karľová
Iné
jakarlova@gmail.com

Keď v polovici marca 2020 zatvorili našu školu, rozmýšľala som, ako sa dostať k svojim žiakom, keď ani v jednej rodine nemajú vytvorené podmienky na online vzdelávanie. Vtedy mi napadlo, že ak nemôžu ísť žiaci do školy, musí prísť škola za nimi. Ako o tej hore a Mohamedovi. Začala som pre nich vytvárať pracovné listy a 1x týždenne voziť do osady. To obdobie prišlo nečakane, nevedeli sme koľko bude trvať a nikto s tým nemal skúsenosti. Oslovili ma rodičia aj z úplne iných škôl v meste, že nemajú kontakt na učiteľov svojich detí. Začala som vytvárať pracovné listy aj pre nich. A vtedy mi napadlo, aby som založila skupinu na sociálnej sieti, ktorá bude nápomocná aj ďalším učiteľom pri hľadaní materiálov pre svojich žiakov. „Facebooková“ ŠKOLA CEZ POŠTOVÚ SCHRÁNKU bola vytvorená 25. marca 2020. Cieľom nie je propagácia tzv. poštárskej aktivity jednotlivca, ale spoločné hľadanie možnosti vzdelávania pre rôzne komunity. Vytvorili sme priestor, kde inšpirujeme kolegov ako vzdelávať deti, ktoré nemajú prístup k internetu či nemajú telefón. Tu sme začali so zdieľaním dostupných nápadov a materiálov, ktoré sa zmestia do poštovej schránky. Postupne sa pridávali ďalší učitelia a prispievali zaujímavými pracovnými listami, vytvorenými detskými časopismi, zaujímavosťami zo škôl, inšpiráciami dobrej praxe a pod. Pridávame aktivity podľa aktuálnej pandemickej situácie – v čase návratu do škôl to boli návody na ranné kruhy, telovýchovné chvíľky v triedach i vyučovanie vonku, odkazy na webináre a nové odporúčania Štátneho pedagogického ústavu či usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dnes má skupina 2300 členov, pridávame aktivity pre materské a základné školy, rozšírili sme databázu aj o inšpirácie pre asistentov a vychovávateľov. Ponúkame informácie o projektových výzvach rôznych nadácií v oblasti vzdelávania a súťaží pre žiakov.

Aktivita

Vytváranie pracovných listov pre žiakov bolo časovo náročné. Každému žiakovi som sa snažila vytvoriť zadania podľa jeho mentálnych schopností a tzv. ušiť na mieru. Nie každé dieťa totiž malo prispôsobené podmienky doma. Deti bývali v osade často bez stola na písanie či elektriky. Ale k pochopeniu prúdenia vzduchu ich motivovali úlohy na zostrojenie papierového lietadla, šírenie rýchlosti zvuku vnímali počas búrky. Chémiu deti preberali počas varenia obeda i pri bežných činnostiach doma. Pracovné zadania neboli novým učivom, boli zamerané viac na opakovanie vo forme úloh v domácnosti, tajničiek, maľovaniek či farebných doplňovačiek. Deti boli z toho nadšené, pretože nemali peniaze na časopisy. Často ani nevedia, že pri vypĺňaní tajničky si opakovali gramatiku či matematiku. A to bolo pre mňa hnacím motorom na vytváranie vždy nových aktivít a založenie facebookovej skupiny. Netrvalo dlho a po medializácii sa ozvali darcovia, ktorí pomohli s tlačou pracovných listov, školskými pomôckami a neskôr aj so zapožičaním kvalitnejšej tlačiarne. Veľmi si to cením, že v čase, keď hľadáte spôsob a robíte maximum, aby ste s deťmi udržali kontakt, sa našli ľudia z celého Slovenska, ktorí sú ochotní vám pomôcť. Udržiavame telefonický kontakt s učiteľmi a školami, kde podobne realizovali vzdelávanie svojich žiakov po prerušení vyučovania. Hoci dnes už nepracujem v školstve, ŠKOLA CEZ POŠTOVÚ SCHRÁNKU pokračuje ďalej a pomáha učiteľom, asistentom i vychovávateľom, ktorí to potrebujú.

Zdieľať túto inšpiráciu na Facebooku

Podeľte sa aj vy s nami o váš príbeh - príbeh vašej školy či organizácie, ktorý môže inšpirovať mnohých ďalších.