Učíme na diaľku

Nástroje online komunikácie

Prehľad všetkých nástrojov na komunikáciu

Videohovor
Chat
Zdieľanie obrazovky
Zdieľanie súborov
Zadarmo

Microsoft Teams

Microsoft Teams je aplikácia na spoluprácu, ktorá pomáha vášmu tímu udržať si vo veciach poriadok a byť v spojení na jednom mieste. Môžete si vytvoriť vlastné tímy, začať skupinové alebo súkromné chaty, zdieľať súbory, vytvárať schôdze, uskutočňovať hovory a vykonávať ďalšie činnosti.

Videohovor
Zdieľanie obrazovky
Chat

Cisco Webex

Spoločnosť Cisco poskytuje jednoducho použiteľný a bezpečný komunikačný nástroj Webex Meetings. K tomu spolu so svojimi partnermi a dobrovoľníkmi v rámci aktivít Digitálnej koalície poskytuje prezentácie, príručky a pravidelné online školenia pre správcov-zástupcov škôl, ale aj učiteľov ako koncových používateľov.

Videohovor
Chat
Zdieľanie Obazovky
Zadarmo

Skype

Jednoduchá a rozšírená videokonferenčná platforma, ktorá ponúka možnosti audio- a videohovorov a chatu. Umožňuje aj posielanie súborov. Na prihlásenie je potrebná individuálna registrácia (učiteľ aj žiaci). Umožňuje tiež nahrávanie videokonference pre jej sprístupnenie žiakom, ktorí nemôžu byť v danom čase prítomní. Ponúka aj možnosť zdieľania obrazovky učiteľovho počítača.

Zdieľanie Súborov
Chat

Edupage

Informačný systém pre základné a stredné školy, ktorý umožňuje širokú škálu nástrojov pre správu a riadenie vzdelávacieho obsahu (plánovanie tematických celkov a hodín), vytváranie prezentácií, interaktívnych prvkov a testov k jednotlivým hodinám a tematickým celkom. Učitelia v ňom taktiež môžu vytvárať a zdieľať elektronické učebné materiály, ktoré môžu následne zadať žiakom na preštudovanie online. Pridanou hodnotou je aj funkcionalita komunikácie s rodičmi a hodnotenie žiakov.

Zdieľanie súborov
Vytváranie kurzov
zadarmo

Teemea

Teemea je vzdelávacia platforma, prostredníctvom ktorej učitelia tvoria online kurzy pre svojich žiakov. Okrem toho si na platforme otvárajú svoje triedy, zadávajú žiakom úlohy, komunikujú s nimi, realizujú live webináre a sledujú aktivity a progres detí, poskytujúc im pritom spätnú väzbu. Teemea umožňuje premeniť všetok učebný obsah na online lekcie a kurzy, ktoré interaktívnou a multimediálnou formou umožnia deťom a študentom učiť sa kdekoľvek a kedykoľvek. Teemea je veľmi jednoduchá a intuitívna, takže ju zvládne použiť 9-ročný žiak, aj jeho 70-ročný učiteľ.

Videohovor
Chat
Zdieľanie obrazovky
Zadarmo s limitáciami

Google Meet

Google sprístupňuje všetkým videokonferencie pre podniky. Teraz môže ktokoľvek s účtom Google vytvoriť online stretnutie až so 100 účastníkmi a spojiť sa s ostatnými v rámci jedného stretnutia až na 60 minút. Firmy, školy a ďalšie organizácie môžu využiť rozšírené funkcie vrátane stretnutí až s 250 internými alebo externými účastníkmi a priame prenosy až so 100 000 divákmi v rámci svojej domény.

Videohovor
Chat
Zdieľanie Obrazovky
Zdieľanie Súborov
Zadarmo s limitáciami

Google Classroom

Jednoduchý a prehľadný online systém na podporu dištančného vyučovania. Obsahuje organizáciu kurzov, študentov a tried, študijných materiálov, vytváranie a vyhodnocovanie testov a umožňuje aj komunikáciu so študentmi vo vytvorených skupinách (napr. podľa tried alebo predmetov). Na používanie sa vyžaduje Google účet.

Videohovor
Chat
Zdieľanie Obrazovky
Zadarmo

Jitsi Meet

Umožňuje vytváranie viacerých separátnych tímov jedným učiteľom (napr. pre triedu alebo predmet), ich správu a následnú audio- a videokomunikáciu.

Videohovor
Chat
Zadarmo

WhatsApp

Umožňuje vytváranie viacerých separátnych tímov jedným učiteľom (napr. pre triedu alebo predmet), ich správu a následnú audio- a videokomunikáciu.

Videohovor
Chat
Zdieľanie Obrazovky
Zdieľanie súborov
Zadarmo s limitáciami

Google Hangouts

Jednoduchá videokonferenčná platforma, ktorá umožňuje aj posielanie a zdieľanie súborov. Na plnohodnotné používanie sa vyžaduje učiteľský Google účet. Umožňuje tiež nahrávanie videokonference pre jej sprístupnenie žiakom, ktorí nemôžu byť v danom čase prítomní. Ponúka aj možnosť zdieľania obrazovky učiteľovho počítača.

Videohovor
Chat
Zadarmo

Viber

Umožňuje vytváranie viacerých separátnych tímov jedným učiteľom (napr. pre triedu alebo predmet), ich správu a následnú audio- a videokomunikáciu.

Videohovor
Chat
Zdieľanie Obrazovky
Zadarmo s limitáciami

Zoom

Videokonferenčná platforma. Na pripojenie sa do videokonferencie zo strany žiakov nie je nutná registrácia, iba pre založenie videokonferencie napr. učiteľom. Školy majú prístup k bezplatnému 40-minútovému videohovoru po registrácii bežného účtu ("basic account"). Ponúka aj možnosť zdieľania obrazovky či nahrávanie videokonference.

Zdieľanie Súborov
Vytváranie kurzov
Zadarmo

Moodle

Vzdelávacia platforma, ktorá poskytuje pedagógom, administrátorom a študentom, bezpečný a integrovaný systém, v ktorom je možné vytvárať kurzy (napr. pre triedu alebo predmet). V rámci vytvorených online kurzov sa dajú pridávať študijné materiály, súbory na stiahnutie, animácie alebo štruktúrované prednášky. Je tiež možné vytvárať a hodnotiť zadania a úlohy, zakladať diskusné fóra a odpovedať na otázky žiakov, vytvárať a vyhodnocovať testy alebo vytvárať ankety a dotazníky.

Videohovor
Chat
Zdieľanie Obrazovky
Zdieľanie Súborov

Slido

Aplikácia, ktorá umožňuje dialóg a interakciu medzi učiteľmi a študentmi v podobe kvízov, hlasovaní, ale aj online prezentácií s podporou MS PowerPoint. Študenti zároveň môžu cez ňu klásť otázky, a to aj anonymne. Nástroj je vhodný ako doplnok k niektorej z videokonferenčných služieb (Zoom, Webex, Skype, Hangouts a pod.). Balík s uvedenými pokročilými funkciami EDU (Teacher) je pre slovenských učiteľov poskytovaný zdarma. Aplikácia vrátane návodov je dostupná v anglickom jazyku.