Učíme na diaľku

Školský parčík našimi rukami

Základná škola

Autor inšpirácie

PaedDr. Zuzana Brliťová
Základná škola s materskou školou, Dubová 1, Bratislava
zuzana.brlitova@gmail.com

Obdobie lockdownu, ktoré presunulo školu domov, nám ukázalo, že by sme sa mali naučiť spomaliť, byť trpezliví, tolerantní a vážiť si obyčajné veci. Zvykali sme si na život s obmedzeniami. Niektorí kriticky, iní s prijatím nových výziev. Nevedeli sme sa dočkať návratu do našej bezpečnosti zdravia bez obmedzení. Mnohí sa napriek nim snažili vymyslieť v rámci vzdelávania na diaľku originálnu formu spojenia a vzniklo tiež veľmi veľa krásnych projektov a prác. Na našej škole sme sa ocitli v online priestore v súvislosti vtedy už s bežiacim projektom Deti pre Bratislavu. Ide o súťaž spojenú so vzdelávacím cyklom určenú pre žiakov a žiačky vo veku 7 – 15 rokov, ktorá pútavo podporuje realizáciu detských nápadov na zlepšenie mesta v oblasti mestského prostredia, ekológie, kultúry a sociálnej spolupatričnosti. Príprava projektu, prezentácie a príslušných workshopov prebiehala na online stretnutiach. Odprezentovanie projektu s názvom Školský parčík realizovali žiaci na veľkom online stretnutí s ďalšími uchádzačmi a zástupcami mesta, lídrami projektu. V projekte s cieľom vybudovať parčík (oddychovú zónu) v nevyužitej časti školského dvora sme uspeli. V motivácii sme vychádzali z faktu, že v dnešnej dobe deti strácajú prirodzený priestor pre voľnočasové aktivity, často sa utiekajú ku svojim mobilom, von môžu len s rodičmi. Nášmu školskému dvoru sme chceli vdýchnuť myšlienku priestoru, kde deti trávia rôznorodé aktivity, majú vzťah k prírode, možnosť oddychu v prírode medzi stromami či relaxu pri knihe. Škola už v dnešnej dobe nie je len vzdelávacia inštitúcia, chceli sme školu s komunitnou atmosférou a práve preto sme sa pustili do zveľaďovania školského dvora, školskej záhrady, aby tu deti mali svoje voľnočasové obohacujúce útočisko. Aby tu vznikali priateľstvá nielen uzavreté v priestoroch tried, ale aj v peknom prostredí multifunkčného parčíka. Po návrate do školských lavíc sme sa pustili do práce a do konca školského roka sme stihli zrealizovať všetky projektové plány. Zo získaných prostriedkov sme so žiakmi 2. stupňa na hodinách techniky realizovali postupne všetky prvky parčíka. Zakomponovali sme prírodné, relaxačné a edukačné prvky. Prvou fázou bola realizácia jazierka, hmyzieho domčeka, chodníka zdravia a knižnej búdky. V ďalšej fáze pribudlo posedenie z pníkov v indiánskom štýle, keramické závesné dekorácie a altánok. Pripravili sme aj náučné tabule s informáciami o faune v okolí školy a o histórii školy. Deti sa učili orezávať kôru s umeleckým stolárom, ošetrovať a dekorovať drevo, zostavili knižnú búdku, koncipovali chodník zdravia, vyrábali keramické dekorácie, grafickú prípravu náučných tabúľ, pracovali na štrkovom pokrytí celej plochy, vysádzali bylinky a iné. Získali tak praktické zručnosti, ktoré sú popri vzdelávaní tak veľmi potrebné. Parčík sme stihli dokončiť a chceli by sme v ňom realizovať aj rôzne vonkajšie vzdelávacie alebo voľnočasové aktivity. Zaujímavou aktivitou bola napríklad exteriérová výstava výtvarných prác detí s názvom Medzi stromami, kde mali žiaci priestor vo svojom parku rozširovať si obzory prostredníctvom kultúry a umenia. V parčíku tiež mali rozlúčku naši deviataci, realizovali sa tam aj školské „opekačky“, čítanie kníh a často ho využívajú aj v školskom klube detí. Všetky tieto aktivity by neboli možné bez veľkého úsilia učiteľov. Ale v súčasnosti je zadosťučinením vidieť, že parčík je funkčný a deti sa tam cítia dobre.

Zdieľať túto inšpiráciu na Facebooku

Podeľte sa aj vy s nami o váš príbeh - príbeh vašej školy či organizácie, ktorý môže inšpirovať mnohých ďalších.