Učíme na diaľku

Archív noviniek

POZÝVAME VÁS na zajtrajšiu diskusiu, ktorú pripravujú kolegovia zo Štátneho pedagogického ústavu Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny. Zajtrajšou témou, ktorej sa budú venovať je prežívanie učiteľov v súvislosti s novou situáciou.

Ako sa postarať o svoje duševné zdravie, kde nájsť motivaciu a prečo to nevzdávať?

Kedy: 19.5.2022 o 15:00 PRIHLÁSTE SA

18.05. 2022

POZÝVAME VÁS na ďalšiu diskusiu, ktorú pripravujú kolegovia zo Štátneho pedagogického ústavu Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny. Téma bude práca s traumatizovanou žiačkou a žiakom.

Naše pozvanie prijal uznávaný český psychiater a psychoterapeut MUDr. Peter Pöthe.

Kedy: 12.5.2022 o 15:00 PRIHLÁSTE SA

05.05. 2022

Posledný aprílový webinár budeme venovať téme Práca s rómskymi deťmi na vyučovaní a v školskom klube.

Kedy: 28.4.2022 o 15:00

Ponúkneme vám príbehy dvoch škôl ako inšpirácie inkluzivnej praxe.

PRIHLÁSTE SA

22.04. 2022

V priebehu budúceho týždňa vás čakajú opäť zaujímavé témy:

25.4.2022 o 15:00 sme pripravili v spolupráci s Národným osvetovým centrom webinár na tému Kritériá hodnotenia umeleckého prednesu na súťaži Hviezdoslavov Kubín

Pozvanie prijali odborníčky Mgr. Soňa Pariláková, PhD. a Mgr. art. Renata Jurčová.

Prihláste sa.

26.4.2022 o 15:00 sa budeme venovať téme Hodnotenie v pohode a s primeranou dávkou stresu (nielen) pre žiakov so ŠVVP.

Rozprávať sa budeme s psychologičkou Mgr. Vierou Hincovou a špeciálnou pedagogičkou a riaditeľkou Základnej školy Veľké Zlievce Mgr. Dankou Holíkovou.

Pridajte sa

21.04. 2022

Ďalšie zaujímavé podujatia na tento týždeň

Panelová diskusia na tému Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny - Rovesnícka podpora - 21.4.2022 o 15:00, na ktorej sa budeme s kolegami zo Štátneho pedagogického ústave rozprávať o novom metodickom balíku na realizáciu rovesníckej podpory na ZŠ a SŠ.

Dvojdňové školenie Učíme slovenčinu ako druhý jazyk, ktoré sa bude konať v dňoch 21. - 22.4.2022 o 14:00. Čaká vás množštvo praktických tipov z praxe.

PRIHLÁSTE SA

19.04. 2022

TIP NA ZAUJÍMAVÝ WORKSHOP: PODPORA MULTILINGVÁLNYCH TRIED

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje pre učiteľov ZŠ a SŠ v dňoch 5. – 6. 5. 2022 v Bratislave prezenčný workshop na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Účasť je bezplatná, pracovným jazykom bude angličtina.

Prihlasovanie je otvorené do 19. 4. 2022. Viac informácií nájdete na webe ŠPÚ.

14.04. 2022

WEBINÁR pre vychovávateľky a vychovávateľov v ŠKD

Vo štvrtok 21.4.2022 o 8:30 pokračujeme v téme Školský klub detí ako príležitosť na kompenzačné formy dopadov pandémie. Aktivity z praxe. Lektorky vám predstavia aktivity z novej metodickej príručky, ktorá vznikla spojením tímu metodikov a pedagogických zamestnancov z praxe.

PRIDAJTE SA

14.04. 2022

Pripravili sme pre vás ďalší interaktívny webinár s psychológom Mgr. Michalom Božíkom. Rozprávať sa budeme na tému Videohry vo vzdelávaní a výchove.

PRIDAJTE SA k nám v stredu 20.4.2022 o 15:00

13.04. 2022

POZOR - ZMENA TERMÍNU

Z neočakávaných príčin presúvame online diskusiu Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny - vzdelávanie v ukrajinčine na nový termín 28.4.2022 o 15:00. Na vaše otázky budeme hľadať odpovede spoločne s novou kolegyňou Štátneho pedagogického ústavu, koordinátorkou aktivít súvisiacich s Ukrajinou, Ninou Zajceva. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vás.

PRIDAJTE SA

14.04. 2022

V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sme tento štvrtok 7.4.2022 o 16:00 mali webinár na tému Informačný webinár VIKI 2022. Peter Pallo vám na ňom predstavil nové funkcionality portálu, ktorý je obľúbeným pomocníkom učiteľov na vyučovaní.

Záznam zverejníme už čoskoro na našom YouTube i vo VIKI.

04.04. 2022

SÚRNA SPRÁVA pre všetkých, ktorí sa chceli zúčastniť nášho štvrtkového webinára na tému Práca s rómskymi deťmi na vyučovaní a v školskom klube. Z objektívnych dôvodov musíme webinár v tomto termíne zrušiť. Nový termín zverejníme čoskoro. Ďakujeme pekne za pochopenie.

30.03. 2022

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR A ROZHODNUTIE MINISTRA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes aktualizovalo informácie v Školskom semafore spolu s prílohami. NOVINKOU je zavedenie individuálnej izolácie. Rozhodnutie ministra je účinné od 28.2.2022.

26.02. 2022

PRAVIDELNÝ DISKUSNÝ PANEL PRE ŠKOLY, KTORÉ PRIJALI DETI Z UKRAJINY

Minulý týždeň naši kolegovia zo Štátneho pedagogického ústavu vytvorili pravidelnú diskusnú platformu pre všetky učiteľky a učiteľov, ktorých školy začleňujú deti z Ukrajiny. Najbližšie online stretnutie na tému Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny: Príprava na hodinu a komunikácia bude tento štvrtok 7.4.2022 o 15:00.

PRIHLÁSTE SA

04.04. 2022

Pozývame vás na webinár s koučkou Zuzanou Kocúrkovou na tému Stres v škole, v našom živote a ako ho zvládnuť, ktorý sa bude konať 30.3.2022 o 15:00.

Budeme sa na ňom venovať účinným technikám, vďaka ktorým môžeme lepšie zvládať stres a negatívne emócie s ním spojené. PRIHLÁSTE SA

25.03. 2022

Vo štvrtok 31.3.2022 o 15:00sme pre vás v spolupráci s kolegami zo Štátneho pedagogického ústavu pripravili webinár na tému Máme v triede žiaka z Ukrajiny

PRIHLÁSTE SA

28.03. 2022

Vnímame, že dianie na Ukrajine zasahuje aj prežívanie detí a mladých v našich školách. Preto sme v spolupráci s kolegami z ŠPÚ pripravili webinár Ako hovoriť so žiakmi o vojnovom konflikte za našimi hranicami. Záznam nájdete už na našom YouTube.

24.02. 2022

Informácie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 nájdete prehľadne usporiadané v novej sekcii na našom webovom sídle.

Sú v nej:

 • usmernenia, prílohy a infografiky MŠVVaŠ SR,

 • často kladené otázky,

 • záznam webinára, ktorý sme pre vás pripravili vo februári.

17.02. 2022

Ako postupovať pri začleňovaní detí z Ukrajiny do materskej školy? To sa dozviete na webinári, ktorý sme pre vás pripravili v spolupráci s kolegami zo Štátneho pedagogického ústavu a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu na utorok 22.3.2022 o 15:00. PRIHLÁSTE SA

18.03. 2022

Pozývame vás na obľúbený webinár pre riaditeľov a širší manažment škôl KÁVA RIADITEĽOV s názvom „Ako sa brániť dezinformáciám v triede a v zborovni?“, ktorý sa bude konať 24.3.2022 o 15:00.

Naše pozvanie prijali špeciálni hostia:

 • Karel Strachota – riaditeľ jedného zo vzdelávacích programov českej organizácie Člověk v tísni - JSNS,
 • Jakub Žaludko a Veronika Golianová - zástupcovia inovačnej platformy pre vývoj hier, využívanie gamifikácie a technológií pre pozitívny spoločenský dopad – IMPACT GAMES.

Môžete sa tešiť na zaujímavé a konkrétne nástroje, ktoré pomáhajú v boji s dezinformáciami, či už medzi žiakmi alebo učiteľmi.

PRIDAJTE SA K NÁM.

18.03. 2022

V spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou sme pre vás pripravili interaktívny webinár na tému Ako podporiť v školách mediálnu gramotnosť?, ktorý sa bude konať budúci štvrtok 17.3.2022 o 15:00.

Kapacita je obmedzená na 30 účastníkov. Neváhajte a prihláste sa.

11.03. 2022

Pozývame vás na ďalší webinár Ako pracovať s klímou triedy a manažovať riziká dopadov záťaže v súčasnej situácii, ktorý sa bude konať v stredu 16.3.2022 o 15:00. Našou hostkou bude psychologička Mgr. Viera Hincová. PRIHLÁSTE SA

11.03. 2022

Prinášame ďalší webinár v nadväznosti na situáciu v susednej Ukrajine. Ako si overovať informácie na internete a na sociálnych sieťach? Pridajte sa k nám 9. marca o 15:00, našimi hosťami budú bezpečnostný analytik Daniel Milo a politológ Tomáš Kriššák. Nezabudnite sa registrovať »

04.03. 2022

ZMENA TERMÍNU WEBINÁRA

Webinár na tému "Ako riešiť nárast závislosti žiakov na digitálnych technológiách počas pandémie" sme presunuli na 8.3.2022 o 15:00 hod. Ďakujeme za pochopenie. PRIHLASOVANIE je stále otvorené.

26.02. 2022

1.3.2022 o 16:00 hod. prinášame ďalší webinár, ktorým reagujeme na potreby škôl a učiteľov na Slovensku v súvislosti so situáciou na Ukrajine: Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov, utekajúcich s rodinami pred vojnou. PRIHLÁSTE SA

25.02. 2022

POZVÁNKA NA WEBINÁR

Už v piatok, 04.03.2022 o 15:00 sa budeme rozprávať na tému Ako postupovať pri adaptácii detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny.
Prihláste sa »

02.03. 2022

WEBINÁRE NA BUDÚCI TÝŽDEŇ

23.02. 2022

VÝBER STREDNEJ ŠKOLY S APPKOU „STREDNÁ“

Žiaci základných škôl stoja pred dôležitým rozhodnutím, kam na strednú. Pomôcť im má aplikácia, ktorú si jednoducho stiahnu do svojich mobilov. Aké benefity skrýva?

ŽIAKOM aplikácia pomôže: získať detailné informácie o stredných školách, spoznať svoje preferencie vďaka testu osobnosti, vytvárať si zoznam obľúbených škôl.

ŠKOLÁM aplikácia ponúka možnosť: odprezentovať svoju činnosť, priblížiť sa žiakom modernou formou.

Viac sa dozviete na www.stredna.sk.

11.02. 2022

Pridali sme sekciu POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE, v ktorej nájdete:

 • informácie a stanoviská MŠVVaŠ SR k PPV,
 • záznam webinára k individuálnemu vzdelávaniu v rámci PPV,
 • metodické odporúčanie k posúdeniu plnenia obsahu individuálneho vzdelávania v rámci PPV.

Záznam webinára aj na našom YouTube.

10.02. 2022

23.2.2022 o 15:OO hod. vás pozývame na webinár s koučkou Zuzanou Kocúrkovou, ktorého téma znie AKO RIADIŤ ZMENY.

PRIHLÁSTE SA.

18.02. 2022

Pozvánky na webináre

15. 2. 2022 o 15:00 hod. sa budeme rozprávať na tému Doučovanie na školách v spolupráci s mimovládnymi organizáciami.

16. 2. 2022 o 15:00 hod. si povieme viac k aktuálnej téme Aké možnosti podpory aktuálne poskytuje hybridné vzdelávanie?

PRIHLÁSTE SA.

10.02. 2022

NOVINKY V ŠKOLSKOM SEMAFORE K 04.02.2022

 • spresnenie postupov ukončovania izolácie a karantény,
 • rozšírenie výnimiek z karantény pre účel návštevy školy, školského zariadenia a mimovyučovacích aktivít,
 • NOVÁ príloha - „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID19 a o absolvovaní izolácie“

Viac na našom Facebooku.

Aktualizované dokumenty nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.

04.02. 2022

ŠKOLSKÝ KLUB OD 08.02. V TELEVÍZNOM VYSIELANÍ

KEDY: každý utorok až piatok o 10:25 hod. na Dvojke.

Zapojte do dištančného vyučovania aktivity a pracovné listy pripravené učiteľmi z praxe a metodikmi. O obsahu jednotlivých častí vás budeme pravidelne informovať na našom Facebooku. Viac sa dozviete v časti Dištančné vzdelávanie | Školský klub alebo v tlačovej správe.

03.02. 2022

Školský klub detí ako príležitosť na kompenzačné formy dopadov pandémie - to je téma ďalšieho webinára, ktorý sme pripravili na stredu 08.02.2022 o 8:30 hod. Ponúkneme vám na ňom námety, ako podporiť deti v rámci poobedných aktivít v ŠKD.

AKTUALIZÁCIA: Je nám ľúto, kapacita webinára sa naplnila. Tí, ktorí ste sa nestihli prihlásiť, záznam z webinára následne zverejníme na našom YouTube.

01.02. 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovalo prílohy k Školskému semaforu:

 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti,
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka,
 • Oznámenie o výnimke z karantény.

Prílohy nájdete na našom webovom sídle, v časti ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

31.01. 2022

Aktualizovali sme pre vás rubriku PÝTATE SA NÁS - Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny antigénový samotest. Nájdete tam informácie týkajúce sa dĺžky karantény, izolácie, výnimiek z karantény a návratu do školy. Pre lepšiu prehľadnosť sme text doplnili infografikou.

28.01. 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 2 NOVINKY:

 1. AKTUALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO SEMAFORU a k nemu prislúchajúcich príloh súvisiacu s novou vyhláškou ÚVZ SR podľa ktorej platí, že ak niekto od dnešného dňa ide na test alebo sa objavia príznaky ochorenia:

pozitívna osoba ide do izolácie, ktorá trvá 5 dní od odobratia vzorky na test alebo od objavenia príznakov, ak sa za posledných 24 hodín izolácie nevyskytli príznaky.

• ak bol človek v kontakte s pozitívnou osobou 2 dni pred jej testovaním alebo pred objavením príznakov, nasleduje karanténa, ktorá trvá 5 dní od kontaktu s pozitívnou osobou, ak sa počas posledných 24 hodín neobjavia klinické príznaky ochorenia.

 1. USMERNENIE K SÚHRNNÉMU HODNOTENIU ŽIAKOV ZŠ a USMERNENIE K SÚHRNNÉMU HODNOTENIU ŽIAKOV SŠ.
25.01. 2022

Na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doplnili informáciu o Spôsobe prideľovania príspevku na lyžiarsky kurz v roku 2022.

21.01. 2022

HODNOTENIE, KTORÉ POMÁHA ŽIAKOM NAPREDOVAŤ by malo byť:

 • motivujúce, podporné, spravodlivé, rešpektujúce, objektívne.

 • Inšpirujte sa hlavnými princípmi, ku ktorým sme dospeli spolu s odborníkmi na našich webinároch o hodnotení.

20.01. 2022

V stredu 26. 1. 2022 o 15:00 hod. sa môžete tešiť na tému webinára Ako žiť so zmenami. Lektorkou bude Zuzana Kocúrková, ktorá sa dlhodobo venuje koučovaniu v školskom prostredí. PRIHLÁSTE SA.

21.01. 2022

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR k 19. 1. 2022
V novej verzii aktualizovanej z dôvodu nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva nájdete informácie ohľadne:

 • uskutočňovania mimovyučovacích aktivít a kurzov, distribúcie Ag testov, postupu v prípade pozitívneho Ag samotestu, prekrytia horných dýchacích ciest v školách, zabezpečenia hodín telesnej výchovy.
  MŠVVaŠ SR aktualizovalo a doplnilo tiež niektoré prílohy.
  Všetky dokumenty nájdete na stiahnutie v časti: Školský semafor.
 • MŠVVaŠ SR tiež zverejnilo prehľadný dokument opatrení platných pre šport a športové podujatia.
19.01. 2022

NOVÉ ROZHODNUTIE MINISTRA S ÚČINNOSŤOU OD 19. 1. 2022 upresňuje podmienky, za ktorých je možné uskutočňovať školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona i výmenné programy pre žiakov stredných škôl. Viac sa dozviete v rozhodnutí.

18.01. 2022

ORGANIZOVANIE LYŽIARSKYCH KURZOV A VÝCVIKOV je od 19. 1. 2022 povolené v režime OTP
Prinášavame vám pravidlá organizácie lyžiarskych/snoubordových výcvikov a kurzov, ktoré dnes zverejnilo MŠVVaŠ SR.

18.01. 2022

ČO PRINIESLA PANDÉMIA V OBLASTI ŠKOLSTVA?
Okrem iného aj poznanie, že zmeny v obsahu vzdelávania sú nevyhnutné. MŠVVaŠ SR spolu so Štátnym pedagogickým ústavom predstavili ÚVODNÉ DOKUMENTY NAVRHOVANÝCH ZMIEN V OBSAHU VZDELÁVANIA pre základné školy.
Hlavnými piliermi zmien sú:

 • podporné opatrenia citlivo reflektujúce možnosti a potreby pedagogickej komunity,
 • vnímanie rozmanitosti potrieb žiakov,
 • príprava žiakov na zmeny, ktoré so sebou prináša život v 21. storočí,
 • citlivejšie reflektovanie individuálneho tempa učenia sa žiakov.
  PRIDAJTE SA NA VEREJNÉ PREZENTÁCIE
14.01. 2022

V novom roku pokračujeme s obľúbenými stretnutiami, ktoré organizujeme v spolupráci s neziskovou organizáciou LEAF. Januárová Káva riaditeľov bude na tému Aký zmysel má expertné dobrovoľníctvo na škole? Radi vás privítame tento štvrtok 20. 1. 2022 o 14:00 hod. PRIHLÁSTE SA.

17.01. 2022

V stredu 19. 1. 2022 o 15:30 hod. sa na vás tešíme na ďalšom webinári. S odborníčkou Alenou Tomengovou sa na ňom budeme venovať téme Vedecká gramotnosť v školskej praxi. PRIHLÁSTE SA.

14.01. 2022

Ako zvládnuť emocionálne náročné situácie a tragické udalosti v školách?
MŠVVaŠ SR pripravilo aplikačné pomôcky pre podporu duševného zdravia v školách, v ktorých nájdete praktické odporúčania od psychológov spolu s kontaktmi na odborníkov.
Podporme žiakov počas ťažkých situácií spôsobených aj v dôsledku pandémie a vytvárajme v školách bezpečný priestor s možnosťou otvoreného a dôverného dialógu.

12.01. 2022

FUNGOVANIE ZUŠ, CVČ, JAZYKOVÝCH ŠKÔL, CPPPAP, CŠPP
Pokiaľ to epidemická situácia v okrese umožňuje, môžu od 10. januára obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku: základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
ŠKOLSKÉ AKTIVITY A KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach neuskutočňujú.
V stredu 12.1.2022 sa prijali celonárodné opatrenia, na základe ktorých sa ďalej bude upravovať ŠKOLSKÝ SEMAFOR a upraví sa aj fungovanie školských aktivít a krúžkovej činnosti. MŠVVaŠ SR zverejní konkrétne dokumenty do konca týždňa. Prijaté zmeny budeme aktualizovať aj v Metodických odporúčaniach k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách.

08.01. 2022

ŽIACI SA VRÁTIA DO ŠKÔL V PLÁNOVANOM TERMÍNE 10. JANUÁRA
Prezenčné vyučovanie začne v tomto termíne v materských, základných i stredných školách.
Minister školstva vyzval rodičov, aby žiakov pred nástupom pretestovali a aby sa žiaci ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.
Fungovanie škôl sa bude opäť riadiť ŠKOLSKÝM SEMAFOROM.
Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva naďalej povinné rúška.

04.01. 2022

Januárové webináre začneme s aktuálnou témou hodnotenia. Zarezervujte si čas 12. 1. 2022 o 15:00 hod. Ukážeme si praktické scenáre, ako jednotlivé typy hodnotenia realizovať v aplikácii Microsoft Teams, ale aj špeciálny nástroj na zisťovanie klímy v triede a prežívania žiakov. Tešíme sa na vás.
PRIHLÁSTE SA.

06.01. 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na Kompenzáciu poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi.
Prihlasovanie je do 17. januára 2022.
Cieľom výzvy je kompenzácia poplatku za školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.

29.12. 2021

Zapojte svoju školu do projektov doučovaniaSpolu úspešnejší 2“ a „Spolu múdrejší 3“.
Prihlasovanie do projektov je možné do 10. januára 2021.
Ak sa chcete o projektoch dozvedieť viac, pozrite si záznam z panelovej diskusie na tému Doučovanie - súčasnosť a budúcnosť, ktorú sme robili v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

14.12. 2021

MATERSKÉ ŠKOLY POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN
O fungovaní MŠ rozhoduje riaditeľ/riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. Bližšie informácie nájdete v informatívnom materiáli „Materská škola a školské prázdniny“.

10.12. 2021

Prečítajte si inšpiratívne príbehy z vašich škôl.
V príbehu Učme deti hovoriť o emóciách nám školská psychologička Veronika Kevély prezradila, prečo počas dištančného vzdelávania zaviedla v triedach hry zamerané na emócie a potreby.
Pani učiteľka Danica Božová sa rozhodla situáciu zavretých škôl riešiť tvorbou vzdelávacích videí pre svojich žiakov. Viac sa dozviete v príbehu s názvom Premena obývačky na domáce štúdio.
Ďakujeme za vaše krásne zdieľania.

21.12. 2021

PRIDAJTE SA počas adventu k našej výzve: Povzbuďme a inšpirujme sa navzájom - DARUJME DOBRO. Veríme, že sa vám, napriek ťažkostiam spôsobeným pandémiou, darí v školách veľa dobrých vecí. Staňte sa poslami dobrých správ a inšpiráciou pre iných. NAPÍŠTE NÁM svoju dobrú skúsenosť, príbeh alebo inšpiráciu dobrej praxe. DOBRO ROZDÁVANÍM RASTIE!

08.12. 2021

AKTUALIZOVALI SME Metodické odporúčania k výchovno-vzdelávaciemu procesu v základných školách. Okrem organizačných pravidiel počas dištančného vzdelávania v dokumente nájdete aj odporúčania:
▪ k úprave cieľov a obsahu vzdelávania,
▪ k hodnoteniu žiakov,
▪ k rozsahu výučby jednotlivých predmetov,
▪ k spôsobom personálneho zabezpečenia.

07.12. 2021

Zaujíma vás, aké sú súčasné možnosti realizovania doučovania v školách? Práve pre vás sme prepravili webinár na tému DOUČOVANIE - súčasnosť a budúcnosť, ktorý sa bude konať v stredu 15. 12. 2021 o 16:00 hod. Pozvanie prijali odborníci z ŠPÚ, Ministerstva školstva, ale aj učitelia a riaditelia, ktorí už vo svojich školách doučovanie realizujú. PRIHLÁSTE SA.

09.12. 2021

FUNGOVANIE ŠKÔL V TÝŽDNI 13. - 17. 12. 2021
Prezenčné vyučovanie bude prebiehať v materských školách a na 1. stupni základných škôl.
Dištančné vzdelávanie budú mať žiaci 2. stupňa základných škôl a stredné školy vo všetkých okresoch na celom území Slovenska.
Výnimka z dištančného vzdelávania sa týka základných a stredných škôl pre žiakov so ŠVVP a praktického vyučovania na stredných odborných školách.
Doučovanie v súlade s projektom „Spolu múdrejší II“ a „Spolu úspešnejší“ sa môže uskutočňovať v režime 1 pedagóg + najviac 5 žiakov.
V ROZHODNUTÍ MINISTRA nájdete všetky školy a školské zariadenia spolu s režimom fungovania, ak dištančné vzdelávanie nie je možné v týchto zariadeniach zabezpečiť.

09.12. 2021

Tím Učíme na diaľku vám prináša súhrn najdôležitejších povinností a informácií uvedených v Manuále Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na povinné testovanie zamestnancov na COVID-19, ktorý vznikol na základe uznesenia Vlády SR č. 688 zo dňa 24.11.2021.

01.12. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy, ktorým usmerňuje riaditeľky MŠ, aby:
▪ formou dodatku k prevádzkovému poriadku upravili pokyny pre návštevníkov, ktorými sú na potreby vypracovania prevádzkového poriadku aj zákonní zástupcovia detí, ktorí sú na potreby ŠKOLSKÉHO SEMAFORU „cudzími osobami“,
▪ pokyny pre návštevníkov je potrebné upraviť podľa znenia ŠKOLSKÉHO SEMAFORU aktualizovaného dňa 29. 11. 2021 tak, aby sa zvýšila ochrana zdravia všetkých detí ale aj zamestnancov materských škôl tak, aby materské školy zostali v prevádzke čo najdlhšie obdobie a zamedzilo sa ich zatváraniu v čo najväčšom možnom rozsahu,
odporúča riešiť ranné preberanie a popoludňajšie odovzdávanie dieťaťa zákonných zástupcov nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP v závislosti od podmienok konkrétnych materských škôl odporúčanými spôsobmi.

30.11. 2021

Vo štvrtok 2.12.2021 o 15:00 Vás srdečne pozývame na webinár s názvom Spolupráca (učiteľ – asistent) pre dobro žiakov. Ako by mala vyzerať vzájomná spolupráca a komunikácia medzi vedením školy, špeciálnym pedagógom, asistentom a rodičom? Aké benefity so sebou prináša spolupráca učiteľa a asistenta z pohľadu dieťaťa? Odpovede na tieto otázky si pre Vás pripravili Mgr. Jana Burcinová, učiteľka a špeciálna pedagogička a PhDr. Alexandra Kohútová, klinická psychologička. Lektorky bližšie predstavia úlohu a činnosti asistenta vo svetle jasne nastavených pravidiel, ktorých základných pilierom je EMPATIA. Prihláste sa »

30.11. 2021

Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizovaný ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

Manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.

Ministerstvo aktualizovalo tiež prílohy:
Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Príloha č. 1a - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka
Príloha č. 3 - Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení

26.11. 2021

Z rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v jazykových školách, ZUŠ a CVČ. Podľa rozhodnutia sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. Prečítajte si celé rozhodnutie

26.11. 2021

Vyberáme najdôležitejšie informácie z tlačového brífingu ministra školstva Branislava Gröhlinga.

MŠVVaŠ plánuje od pondelka 29. 11. 2021 nasledovné opatrenia:
➡ otvorené MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálne školy, špeciálne výchovné zariadenia, poradne pre individuálnu prácu so žiakmi;
➡ na dištančnú výučbu prechádzajú ZUŠ, CVČ, jazykové školy, všetky mimoškolské aktivity, krúžky;
➡ prechod na dištančnú výučbu sa netýka projektu doučovania.

Pravidlá pre školy:
🔸 zákaz zmiešavania tried a skupín, vyučovanie TV, cudzích jazykov a podobne,
🔸 oddelené stravovanie v ŠJ,
🔸 internáty a jedálne iba pre prezenčné vzdelávanie,
🔸 internáty v režime OTP.

Pán minister sa vyjadril na brífingu, že chce, aby školy fungovali čo najbezpečnejšie, preto sú navrhnuté tieto opatrenia. Jediné, čo môžeme urobiť všetci, je zaočkovať sa. Každý jeden z nás môže prispieť k tomu, aby cesta z pandémie bola čo najrýchlejšia. Celý záznam tlačového brífingu nájdete na našej Facebook stránke.

26.11. 2021

Ministerstvo školstva poskytne finančný príspevok pre takmer 150-tisíc zamestnancov škôl alebo školských zariadení v prenesenom výkone štátnej správy aj v originálnych kompetenciách.

➡ Finančný príspevok v sume 4 381 980 eur bude prerozdelený medzi 2744 zriaďovateľov.

➡ Suma pridelená na jedného zamestnanca školy a školského zariadenia je 30 €.

ℹ Ďalšie informácie nájdete na stránkach ministerstva.

25.11. 2021

POZOR, OPATRENIA PLATNÉ OD ZAJTRA
Vláda dnes schválila lockdown, ktorý napomôže znížiť šírenie vírusu. https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/24_11_021_final.pdf

V súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení sa s účinnosťou od zajtra zavádzajú nasledovné zmeny:

🔸 povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách s výnimkou detí v materských školách,

🔸 výnimka z nosenia rúšok platí tiež pre deti a žiakov s poruchami autistického spektra, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov (vyhláška 262);

🔸 zákaz vychádzania sa nevzťahuje na sprevádzanie dieťaťa a žiaka do školy a školského zariadenia,

🔸 taktiež sa nevzťahuje na zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí sa môžu pri dochádzke do zamestnania preukázať potvrdením, ktoré bolo doplnené do Školského semaforu: Potvrdenie o zamestnaní

O ďalších opatreniach vás budeme informovať.

#SmeVTomSpolu #spolupracapreslovensko

24.11. 2021

Pripravili sme ďalší webinár s názvom Ako hodnotiť žiakov v súčasnej dobe? Uskutoční sa 25. 11. 2021 (štvrtok) o 15:00 h. Teší sa na vás naša lektorka Mária Smreková, ktorá sa podelí o 30–ročné skúsenosti 1. súkromného gymnázia so slovným hodnotením na vysvedčení aj s konkrétnymi ukážkami a ich súčasnej aplikácii. Webinár prinesie odpovede na otázku: Čo nám poskytuje slovné hodnotenie? Neváhajte s prihlásením! Prihlasovací fomulár »

24.11. 2021

INŠPIRUJTE SA A INŠPIRUJTE OSTATNÝCH!
Je naozaj obdivuhodné, ako ste zvládli prvý štvrťrok školského roka, a to vo veľmi náročných pandemických podmienkach. Sme presvedčení, že ste toho doteraz už veľa dokázali. Napríklad aj ako uchopiť a zrealizovať vo vašej škole zmiešané (hybridné) vzdelávanie, či ako sa orientovať v množstve všeobecných opatrení a usmernení a ako ich realizovať v praxi. Zvládli ste aj pomáhať žiakom, dokonca aj tým, ktorí sú v riziku a/alebo bez prístupu k internetu, aby napredovali a boli motivovaní, alebo ste povzbudzovali žiakov, učiteľov, rodičov žiakov, školy či organizácie v tom, ako zvládať túto krízovú situáciu lepšie. A podarilo sa vám, aj napriek všetkému ťažkému okolo nás, udržať si psychickú pohodu – ako tú vašu, tak i vašich žiakov či kolegov? Naučili ste sa, ako byť v tomto náročnom čase solidárnejší? Za to všetko vám všetkým patrí jedno veľké ĎAKUJEME!
Chceli by sme vás preto touto cestou aj povzbudiť, aby ste sa s nami podelili o váš príbeh – príbeh vašej školy či organizácie, ktorý by slúžil na inšpiráciu pre mnohých ďalších. Pridajte inšpiráciu »

24.11. 2021

Pozývame vás na worshop pre učiteľov základných a stredných škôl na tému Mediálna gramotnosť žiakov a prevencia nenávistných prejavov v on-line priestore, ktorý sa bude konať 26.11.2021 o 9:30 hod. Registrácia je otvorená do 17.11.2021.

12.11. 2021

POZOR. Internetom sa začali šíriť nepravdivé informácie o úprave opatrení týkajúcich sa školského vyučovania. Stále platí, že školy sa plošne z rozhodnutia ministra zatvárať nebudú, školy sa riadia školským COVID automatom a situáciu vždy jednotlivo posudzuje príslušný regionálny hygienik/hygienička.

11.11. 2021

Rúško alebo respirátor v školách? To bola častá otázka, ktorú sme od vás počas tohto týždňa dostávali. Pozrite sa, aké sú pravidlá a výnimky.

11.11. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo nové usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni. Boli do neho doplnené zariadenia predprimárneho vzdelávania za deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.

10.11. 2021

Už zajtra 23. 11. 2021 o 15:00 sa môžete tešiť na webinár s názvom Ako si pripraviť a odučiť vyučovaciu hodinu v hybridnom vzdelávaní? Naše pozvanie prijali Mgr. Jana Burcinová, učiteľka a špeciálna pedagogička a Mgr. Eva Ragalová, riaditeľka školy. Priestor bude venovaný konkrétnym krokom pri príprave na vyučovanie a príkladom dobrej praxe pri realizácii hybridného vzdelávania. Tešíme sa na vás! Prihláste sa.

22.11. 2021

Srdečne vás pozývame v spolupráci s neziskovou organizáciou LEAF na obľúbené podujatie určené pre riaditeľov škôl - KÁVA RIADITEĽOV s názvom „Ako efektívne zvládať rýchle zmeny počas pandémie“. Pridajte sa k nám dňa 18.11.2021 o 15:00 hodine. Prihláste sa.

11.11. 2021

Už tento štvrtok 11.11.2021 o 15:00 vás radi uvidíme na webinári na tému Dá sa zvládnuť v pohode hybridné vzdelávanie v spolupráci žiak-rodič-učiteľ-riaditeľ? Praktické tipy a príklady dobrej praxe si pre vás pripravili lektorky Eva Ragalová a Masha Orogváni. Prihláste sa.

08.11. 2021

Dávame do pozornosti nový Odovzdávací a preberací protokol slúžiaci na preberanie antigénových samotestov značky Siemens Healthineers, ktoré sú distribuované na školy od 27.10.2021 a aktualizáciu Usmernenia k preberaniu antigénových samotestov, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

08.11. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu predstavilo 3 nové podporné profesie, ktoré prispejú k lepšej inklúzii v školstve: koordinátor klienta pre žiakov so špeciálnymi potrebami, školský digitálny koordinátor a pomocný vychovávateľ v materskej škole.

05.11. 2021

Krásny Deň materských škôl vám prajeme. Ste pevnou a dôležitou súčasťou vzdelávania. Sme vďační za vašu prácu. Radi by sme vás pozvali na WEBINÁRE K MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI, ktoré pre vás organizujeme 5.11.2021 a 12.11.2021. Téma je prepojená aj s rozvojom kritického myslenia detí predškolského veku.

04.11. 2021

AKTUÁLNA SITUÁCIA. V školách sa vzdeláva prezenčne 92% žiakov, 7,9% sa učí dištančne, z toho 6,4% online. Dôvod vidí minister v dobre nastavenom systéme karantény, ale aj vo vysokej miere zaočkovanosti medzi mladými vo veku 12-17 rokov i medzi zamestnancami škôl. Distribúcia Ag samotestov pokračuje do konca roka, NOVINKOU sú malé balenia po 5 testov.

03.11. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 29.10.2021 aktualizovalo ŠKOLSKÝ SEMAFOR, v ktorom upresnilo postup školy v prípade pozitívneho Ag samotestu.

30.10. 2021

E-MAILOVÉ PORADENSTVO je základ našej podpory pre vás! V poslednej dobe ste sa nás často pýtali, čo robiť, ak má žiak pozitívny antigénový test. Spísali sme pre vás, aké sú povinnosti rodiča/zákonného zástupcu a školy.

26.10. 2021

Prečítajte si rozhovor s koučkou a mentorkou Máriou Dečovou. Rozprávali sme sa spolu o budovaní pozitívnej klímy v pedagogickom tíme i o príležitostiach, ktoré nám do vzdelávania prinieslo obdobie pandémie.

25.10. 2021

NOVÉ doplnené FAQ - Najčastejšie kladené otázky k ŠKOLSKÉMU SEMAFORU. Ministerstvo aktualizovalo dokument o otázky, s ktorými sa na nich najčastejšie obraciate. Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Radi vám na ňu odpovieme cez kontaktný formulár v časti PORADENSTVO.

22.10. 2021

BUĎME ZODPOVEDNÍ a ZAMERAJME SA POČAS JESENNÝCH PRÁZDNIN NA PSYCHOHYGIENU A ODDYCH. Myslime na dodržiavanie protiepidemických opatrení, ktoré ovplyvnia aj následnú situáciu v školách. Minister školstva v tejto súvislosti vyzýva na zodpovednosť, aby aj naďalej bolo možné udržať bezpečné prostredie v školách. Zároveň svoju prosbu o zváženie očkovania adresuje tým, ktorí sa ešte pre vakcínu nerozhodli. Viac o momentálnej situácii v školách.

27.10. 2021

ZDRAVÁ DUŠA ŠKOLY - to je názov pilotného programu Nadácie Orange, ktorého cieľom je rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny jej pracovníkov. Termín na odovzdanie projektov je 16.11.2021. Pracujme na našom psychickom zdraví.

22.10. 2021

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR k 15.10.2021 - upravuje sa ním lehota ospravedlnenia dochádzky žiaka rodičom bez potreby dodať potvrdenie od lekára. U detí s povinným predprimárnym vzdelávaním je to 7 po sebe nasledujúcich dní, u žiakov 5 dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Ďalšia zmena sa týka zmeny režimu v bordovej farbe okresu pre jazykové školy, ZUŠ a CVČ. Zmeny nájdete v dokumente zvýraznené červenou farbou.

18.10. 2021

Maturitná skúška sa v tomto školskom roku bude konať. Počas štvrtkovej tlačovej konferencie to uviedol Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

22.10. 2021

Pokračujeme online workshopom na tému Ako hovoriť o témach, ktoré nás rozdeľujú 2, ktorý sa uskutoční v pondelok 25.10.2021 o 15:30. Počet účastníkov je limitovaný na 30. Neváhajte a prihláste sa.

20.10. 2021

Školy budú naďalej otvorené vo všetkých fázach COVID automatu. Zatvárať sa budú iba jednotlivé triedy na základe pozitívnych prípadov. Samotestovanie žiakov pokračuje, rovnako distribúcia testov na školy. Viac

15.10. 2021

Z dnešnej tlačovky ministra školstva vyplýva, že väčšina žiakov sa učí prezenčne. Dáta ministerstvu poskytlo 87% škôl. Prezenčne sa momentálne učí až 95,8% žiakov. Dištančnú formu výučby má 4,2% žiakov, z toho 3,3% sa učí online. Stále platí, že školy sa plošne zatvárať nebudú. Samotestovanie žiakov ostáva a distribúcia testov pokračuje. Viac informácií si môžete pozrieť TU.

18.10. 2021

Už tento štvrtok 14. 10. 2021 o 15:30 sa môžete tešiť na obľúbené podujatie určené pre riaditeľov KÁVA RIADITEĽOV. Naše pozvanie prijala učiteľka, koučka a mentorka z organizácie LEAF, Mária Dečová. Budeme sa s ňou rozprávať o zostavovaní vízie školy i tomu, ako dosiahnuť, aby nebola iba na papieri, ale žili ňou všetci zamestnanci školy. Prihláste sa.

11.10. 2021

ZAPOJTE SVOJU ŠKOLU DO SÚŤAŽE Európsky deň jazykov 2021 - Jazyky okolo nás! Termín prihlásenia sa je 15. október 2021 (vrátane). Viac informácií o súťaži sa dozviete TU.

04.10. 2021

Žiaci na základných školách nebudú musieť od pondelka 4.10.2021 nosiť rúška počas vyučovania v triedach. Znenie aktuálnej vyhlášky s presným určením výnimiek nájdete na tomto odkaze. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). ÚVZ nosenie rúška u detí aj naďalej odporúča a považuje ho za účinnú súčasť prevencie proti koronavírusu, ako aj ďalším respiračným ochoreniam.

01.10. 2021

Ako pomôcť žiakom v škole pri strate blízkeho človeka? Poraďte sa s psychológom z neziskovej organizácie Plamienok a využite možnosť bezplatnej konzultácie pre učiteľov a rodičov pri tejto neľahkej téme. Pomôžme deťom, ktoré to potrebujú.

27.09. 2021

Aj v tomto školskom roku 2021/2022 tu chceme byť s naším portálom Učíme na diaľku pre Vás! Záleží nám na tom, aby ste u nás našli informácie a materiály, ktoré pre vás budú prínosom a poskytnú vám podporu vo vašej každodennej práci. Preto sme sa rozhodli, že vás požiadame o spätnú väzbu k našim aktivitám formou DOTAZNÍKA. Zapojte sa do prieskumu a pomôžte nám adresnejšie reagovať na vaše potreby. Ďakujeme vopred.

24.09. 2021

Metodicko-pedagogické centrum v rámci implementácie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) zriadilo linku pomoci pre učiteľov a ponúka anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu. Viac sa dočítate na tomto linku.

23.09. 2021

Pripravili sme pre vás prehľadný leták, ktorý vysvetľuje benefity očkovania. Nájdete v ňom aj najčastejšie mýty, s ktorými sa dnes stretávame. Sú k nim pripojené dôležité fakty o vakcíne a očkovaní. Leták sme pre vás preložili do maďarského a tiež rómskeho jazyka. Viac info v sekcii Návrat do škôl

17.09. 2021

Pozývame Vás na 2 webináre spojené s aktuálnymi témami: začiatok školského roka, pandémia, školský semafor a metodické odporúčanie ŠPÚ. Viac nájdete v sekcii pripravované webináre.

17.09. 2021

Štátny pedagogický ústav vydal Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022.

Viac informácií nájdete na podstránke Školský rok 2021/2022.

14.09. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2 na mesiace október až december 2021.

13.09. 2021

Zverejnenie rozhodnutia ministra s účinnosťou od 1.9.2021 a informovanie o povinnosti škôl nahlasovať aktuálne dáta každý pondelok a bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

11.09. 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo informácie o okresoch, v ktorých najviac hrozí zatváranie škôl od konca septembra.

31.08. 2021

Ako bude vyzerať akademický rok? Ministerstvo školstva odporúča prezenčnú výučbu v čo najväčšej miere, rozhodovať budú vysoké školy.

30.08. 2021

Bližšie informácie o tom, ako bude prebiehať nový akademický rok a v akom režime budú fungovať vysokoškolské internáty, odznejú dnes (30. augusta 2021) o 12:30 na tlačovom brífingu štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa a jeho hostí.

30.08. 2021

Boli zverejnené kontaktné údaje odborov školstva okresných úradov v sídle kraja na objednávanie Ag samotestov.

25.08. 2021

MŠVVaŠ SR aktualizovalo Najčastejšie kladené otázky k ŠKOLSKÉMU SEMAFORU.

25.08. 2021

Vo štvrtok, 26. augusta 2021, sa bude konať LIVE stream na facebookovej stránke MŠVVaŠ a SR k otvoreniu školského roka 2021/2022.

25.08. 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo prílohu „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka“.

25.08. 2021

Od 23. augusta 2021 môžu školy zisťovať záujem o dobrovoľné, domáce samotestovanie žiakov. MŠVVaŠ SR v tejto súvislosti zverejnilo usmernenia k organizácii distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie a návodu na ich použitie.

24.08. 2021

Nosenie rúška bude povinné aj počas vyučovania hudobnej výchovy.

23.08. 2021

Pripravili sme pre Vás dotazníkový prieskum o očkovaní proti COVID-19, ktorý je určený zamestnancom škôl a školských zariadení. Epidemiológia sa zhodujú, že situácia ohľadne otvorenia škôl a možnosti prezenčného vyučovania bude závisieť aj od miery zaočkovanosti. Zaujíma nás preto Váš názor na túto tému. Vopred veľmi pekne ďakujeme za každý názor.

19.08. 2021

Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021 nájdete na našej stránke Školský rok 2021/2022 aj vo forme prehľadných infografík.

18.08. 2021

Ministerstvo školstva vydalo manuál Školský semafor, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Všetky informácie spojené so začiatkom školského roka 2021/2022 nájdete na podstránke Návrat do škôl- Školský rok 2021/2022.

17.08. 2021

Rezort školstva dnes v rámci kampane "Za otvorené školy" spúšťa špecializované call centrum na podporu očkovania. Zamestnanci MŠVVaŠ individuálne volajú starostom, primátorom, riaditeľom odborov školstva a riaditeľom škôl, aby zvýšili informovanosť o potrebe očkovania či podporných mechanizmoch a napomohli tak bezproblémovej prezenčnej výučbe od septembra.

16.08. 2021

V septembri, keď sa žiaci opäť vrátia do lavíc, môžu v školách vznikať ohniská nákazy. Zástupcovia mladých ľudí dnes na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom podporili očkovanie.

10.08. 2021

Do tímu Národného projektu TEACHERS hľadáme nových kolegov/kolegyne. Pridáte sa ku nám? :)

09.08. 2021

Fungovanie škôl od septembra ovplyvní miera zaočkovanosti. Minister školstva spúšťa celoslovenskú kampaň – spolu so zriaďovateľmi škôl apeluje „Za otvorené školy“.

05.08. 2021

Minister školstva vyzýva rodičov, žiakov aj učiteľov, aby využili možnosť očkovať sa. Vyššia zaočkovanosť pomôže školám vyhnúť sa ohniskám nákazy a prerušeniu prezenčnej výučby.

04.08. 2021

Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo Národnú linku na podporu duševného zdravia. Obrátiť sa na ňu môžu aj ľudia, ktorí na svojom psychickom rozpoložení pociťujú dopady pandemickej situácie.

02.08. 2021

Pozývame zástupcov neziskového sektora na neformálne online stretnutie na tému Doučovanie žiakov externými doučovateľmi v utorok 27.7. o 15:00. Link na pripojenie a viac info nájdete na tomto linku: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/doucovanie#doucovanie-so-zapojenim-neziskoveho-sektoru

23.07. 2021

MŠVVaŠ SR posilnilo online vzdelávaciu platformu Viki a digitálnu databázu učiva Edu TV o nové materiály či edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách

22.07. 2021

Od septembra bude predprimárne vzdelávanie povinné pre deti od 5 rokov. Prvýkrát ho budú môcť realizovať aj nesieťové materské školy. Aby však dostali príspevok, je potrebné, aby sa zaregistrovali cez tento link: https://www.minedu.sk/registracia-zariadeni-predprimarneho-vzdelavania/?fbclid=IwAR0a2AA0TG-SQh2DU7qplAux4dqdw-6zl2wRoSy4xErFvyvVMN3x-Z9In_w

21.07. 2021

MŠVVaŠ SR vyhlásilo Výzvu na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021. Jej súčasťou je aj realizácia výskumu dopadov pandémie a priebehu dištančného vzdelávania v regionálnom školstve, ktorý pripravil Štátny pedagogický ústav.

15.07. 2021

MŠVVaŠ SR vydalo Dodatok číslo 9 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s vyučovaním jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny s platnosťou od 1. 9. 2021. Jeho plné znenie na stiahnutie nájdete v sekcii Návrat do škôl.

09.07. 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo Usmernenie k organizácii letnej školy a školského klubu detí počas letných prázdnin v súvislosti s ochorením COVID–19.

12.07. 2021

MŠVVaŠ SR iniciuje očkovanie v marginalizovaných komunitách. Cieľom je vytvoriť na školách od septembra bezpečné prostredie.

07.07. 2021

Štátna školská inšpekcia realizovala v mesiacoch máj – jún 2021 dotazníkový prieskum adaptačného obdobia v školách (prínosy; skúsenosti s tvorbou a realizáciou adaptačných plánov; podpora, ktorú by školy potrebovali vzhľadom na novovzniknutú situáciu; odhadovaná diferencia medzi učebným plánom a skutočným stavom vedomostí a zručností žiakov). Oslovené boli riaditeľky a riaditelia základných a stredných škôl (gymnázií a stredných odborných škôl).

07.07. 2021

Ako pristupovať k úpravám obsahu vzdelávania po formálnej stránke? Dozviete sa v materiáli Štátnej školskej inšpekcie, nájdete ho aj na podstránke portálu k úpravám obsahu vzdelávania.

28.06. 2021

Je vydaný Sprievodca školským rokom 2021/2022, ktorý je určený všetkým odborníkom participujúcim na výchove a vzdelávaní v pôsobnosti regionálneho školstva – pedagógom, riadiacim a odborným zamestnancom, samospráve, zriaďovateľom. Nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.

22.06. 2021

MŠVVaŠ pripravilo elektornický dotazník za účelom zmapovania reálnych potrieb digitálnych technológií v školách. Audit digitálnych technológií prebieha do 02.júla.

22.06. 2021

ŠPÚ vydalo Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakov základných a stredných škôl, kde nájdete zásady hodnotenia, ktoré by mali učitelia ZŠ a SŠ pri záverečnom hodnotení v tomto školskom roku rešpektovať.

04.06. 2021

Konanie školských aktivít pred letnými prázdninami (školy v prírode, jednodňové a viacdňové školské výlety, besiedky a pod.) upravuje Usmernenie MŠVVaŠ SR.

03.06. 2021

Štátny pedagogický ústav pripravil Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity pre Letné školy 2020/2021 s inšpiráciami rôznych aktivít rozdelených podľa vekovej kategórie žiakov.

28.05. 2021

Testovanie 9 neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Uviedlo to MŠVVaŠ SR v tlačovej správe, v tejto súvislosti bolo vydané aj rozhodnutie ministra.

28.05. 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

26.05. 2021

Rozhodnutím ministra z 26. 5. 2021 sa z dôvodu zlepšenia pandemickej situácie a z dôvodu potreby úpravy organizácie školského roka predlžuje obdobie školského vyučovania žiakov končiacich ročníkov praktických škôl do 30. júna 2021.

26.05. 2021

Covid automat pre šport prináša odpovede na organizáciu telesnej výchovy podľa farby okresov.

25.05. 2021

Pozývame vás na sériu 3 webinárov k Letným školám, ktoré pripravuje MŠVVaŠ v spolupráci s ŠPÚ. Výzva na prihlásenie sa do programu Letných škôl je otvorená do 4.júna. Viac informácií nájdete v sekcii Letná škola 2021.

20.05. 2021

Manuály opatrení pre MŠ, ZŠ a SŠ boli doplnené o informácie k telesnej výchove, CVČ a ZUŠ.

18.05. 2021

Letná školu 2021: MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvy na predloženie žiadostí pre základné a stredné odborné školy.

17.05. 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo nové prílohy k manuálu pre vysoké školy v súvislosti s Covid školským semaforom. Vypublikované bolo tiež Usmernenie pre rodičov uchádzačov k prijímaniu žiakov na stredné školy v školskom roku 2020/2021.

17.05. 2021

MŠVVaŠ SR aktualizovalo Covid školský semafor - manuál pre stredné školy.

14.05. 2021

Bezplatná mobilná aplikácia Učko prinesie informácie z portálu Učíme na diaľku priamo do mobilov. K dispozícii je na stiahnutie v Apple Store a Google Play.

14.05. 2021

MŠVVaŠ SR aktualizovalo manuály pre materské školy, základné školy a školské zariadenia, stredné školy, vysoké školy a študentské domovy.

13.05. 2021

Rozhodnutím ministra Branislava Gröhlinga sa budú od pondelka 17. mája 2021 plošne otvárať materské, základné aj stredné školy.

13.05. 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo Rozhodnutie ministra o jazykovej úrovni maturitnej skúšky z cudzieho jazyka s účinnosťou od 7. 5. 2021.

12.05. 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo Usmernenie k ubytovaniu žiakov v školských internátoch od 7. 5. 2021.

12.05. 2021

Minister Branislav Gröhling avizoval, že od pondelka 17. mája 2021 sa budú plošne otvárať materské, základné a stredné školy.

12.05. 2021

MŠVVaŠ SR podporí realizáciu letných škôl, konať sa budú posledné tri augustové týždne.

07.05. 2021

Kyberšikanovanie je momentálne jeden z najčastejších negatívnych javov na internete. Vypočujte si podcast k tejto dôležitej téme, ktorý pripravila IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

07.05. 2021

MŠVVaŠ aktualizovalo mapu COVID školského automatu, ktorá zobrazuje regionálne charakteristiky obmedzení na školách od 10.5. Viac informácií nájdete v podsekcii Návrat do škôl.

05.05. 2021

Pozývame na on-line seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov, ktorý realizuje Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy 16. – 17. júna 2021 v Bratislave.

04.05. 2021

MŠVVaŠ vydalo aktualizáciu manuálu Návrat do škôl účinný od 3. mája aj s prílohami.

30.04. 2021

MŠVVaŠ SR informovalo o zrušení povinného testovania žiakov. Zmenené pravidlá pre školy od 3. mája 2021 si môžete pozrieť v prehľadných infografikách.

30.04. 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k prijímacím skúškam. Rovnako boli aktualizované Najčastejšie kladené otázky k tejto téme. K dispozícii sú aj graficky spracované nové pravidlá prijímacích skúšok.

29.04. 2021

MŠVVaŠ SR k 26. aprílu 2021 aktualizovalo manuál „Návrat do škôl 2021“.

26.04. 2021

Na našom YouTube kanáli pribudli záznamy webinárov k podpore žiakov po návrate do škôl: Ako priniesť deťom pozitívny zážitok pri návrate do škôl a Praktické tipy podporujúce návrat žiakov do škôl.

23.04. 2021

S Inštitútom Virginie Satirovej pripravujeme webináre pre učiteľov zamerané na starostlivosť o duševné zdravie.

22.04. 2021

MŠVVaŠ pripravilo interaktívnu mapu, v ktorej nájdete prehľadnú regionálnu charakteristiku obmedzení platnú pre školy od 26. apríla podľa jednotlivých okresov.

21.04. 2021

Vláda schválila rozdelenie regiónov od 26. apríla 2021, od tohto termínu sa bude aj fungovania školstva riadiť regionálnym Covid automatom.

21.04. 2021

MŠVVaŠ SR aktualizovalo manuály Covid školský semafor pre MŠ, ZŠ, SŠ.

20.04. 2021

MŠVVaŠ SR aktualizovalo prílohy k Manuálu Návrat do škôl - 8b, 9b, 10b, 11b. Zverejnené sú v sekcii Návrat do škôl 2021.

20.04. 2021

K dispozícii je záznam webinára „Ako zvládnuť návrat žiakov do školských lavíc?“ s riaditeľkou ŠPÚ Miroslavou Hapalovou a vedúcou sekcie didaktických oblastí Petrou Fridrichovou.

16.04. 2021

MŠVVaŠ SR a ŠPÚ aktualizovali metodické usmernenie a metodické odporúčanie - dĺžka adaptačného procesu sa skrátila z 2 - 3 týždne na 1 - 2 týždne.

14.04. 2021

Na webovom sídle MŠVVaŠ SR pribudla stránka s informáciami ku Covid školskému automatu, do ktorého sa prepne celé školstvo od 26. apríla 2021 a zostane v ňom až do konca školského roka 2020/2021. Všetky informácie k návratu do škôl nájdete v rovnomennej sekcii aj na portáli Učíme na diaľku.

14.04. 2021

V sekcii Často kladené otázky boli aktualizované odpovede k návratu žiakov do škôl od 19. apríla.

13.04. 2021

Štátny pedagogický ústav v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva realizuje 15. apríla 2021 webinár na tému „Ako zvládnuť návrat žiakov do školských lavíc?" Hostkami budú riaditeľka ŠPÚ, Miroslava Hapalová a vedúca sekcie didaktických oblastí, Petra Fridrichová.

13.04. 2021

Štátny pedagogický ústav aktualizoval Metodické odporúčanie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách platné od 19. apríla.

12.04. 2021

Rozhodnutím ministra sa od budúceho pondelka 19. apríla 2021 sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo základných škôl mimo čiernych okresov. O týždeň nato – od 26. apríla sa celé školstvo prepne do „regionálneho Covid automatu“. Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete v sekcii Návrat do škôl.

12.04. 2021

ŠPÚ v spolupráci s VÚDPaP vytvoril metodický materiálAko podporiť návrat žiakov do škôl“. Jeho cieľom je zamerať pozornosť na niektoré javy, ktoré sú nápomocné pri návrate žiakov do školského života a poskytnúť odporúčania a konkrétne námety na aktivity.

09.04. 2021

MŠVVaŠ aktualizovalo manuál Návrat do škôl s platnosťou pondelka 12.apríla.

08.04. 2021

Rozhodnutím ministra z 8. apríla 2021 sa od 12. apríla 2021 (pondelok) plošne otvára 1. stupeň ZŠ a materské školy pre deti všetkých rodičov. Bližšie informácie uviedlo MŠVVaŠ SR v tlačovej správe.

08.04. 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie opravnej skúšky externej a internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2021/2022.

08.04. 2021

Prijímacie skúšky na stredné školy budú v riadnych termínoch, o ich prezenčnej forme rozhodne aktuálna epidemiologická situácia. Informovalo o tom MŠVVaŠ SR v tlačovej správe.

31.03. 2021

V sekcii Často kladené otázky boli aktualizované odpovede na otázky k maturitám.

30.03. 2021

Rozhodnutím ministra školstva sa maturity v školskom roku 2020/2021 rušia. Výsledky ústnej a praktickej maturity budú aritmetickým priemerom známok.

22.03. 2021

Metodicko - pedagogické centrum vyhlásilo v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) 2. kolo výzvy na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností. Výzva je, o.i., zameraná na skúsenosti s dištančným vzdelávaním žiakov v období karanténnych opatrení s využitím rôznych foriem digitálnej podpory.

22.03. 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo zmenu rozhodnutia ministra - škôlky a školy budú fungovať ako doteraz až do 6. apríla (namiesto 21. marca).

19.03. 2021

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil podporný materiál k výberu strednej školy v čase pandémie.

19.03. 2021

Na obrazovky RTVS sa vracia detský vzdelávací program pre rómsku menšinu S vami doma – Tumencakhere. Vysielanie je zaradené do programu Dvojky každý štvrtok popoludní.

18.03. 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022. Nájdete ho v sekcii Usmernenia - Zápis a prijímanie do 1. ročníka ZŠ.

17.03. 2021

Štátny pedagogický ústav realizuje sériu bezplatných webinárov s cieľom reagovať na pandemickú situáciu, ktorá so sebou priniesla aj otázku úpravy obsahu učiva. Bližšie informácie TU.

16.03. 2021

Očkovanie vakcínou Astra Zeneca je možné už aj pre zamestnancov škôl a školských zariadení nad 56 rokov. Prihlasovanie je možné na tomto linku.

05.03. 2021

Ministerstvo školstva aktualizovalo Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl .

04.03. 2021

MŠVVaŠ vydalo aktualizovaný manuál Návrat do škôl s účinnosťou od 8.3 a nový vzor Čestného vyhlásenia pre zákonného zástupcu žiaka, ktoré nájdete ako prílohu 11c v sekcii Návrat do škôl 2021.

02.03. 2021

Ministerstvo školstva zverejnilo Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8.3.2021.

02.03. 2021

MŠVVaŠ pripravilo jednoduchú príručku pre žiakov a učiteľov Školy proti Covid-19. Obsahuje najzákladnejšie informácie o očkovaní, odpovede na najčastejšie otázky aj informácie, ako predchádzať nákaze. Stiahnuť si ju môžete v pdf formáte v sekcii Očkovanie.

01.03. 2021

V sekcii Často kladené otázky boli aktulizované odpovede na najčastejšie otázky k očkovaniu zamestnancov škôl a školských zariadení.

26.02. 2021

Učitelia, ktorí učia dištančne a nemajú inú možnosť internetového pripojenia, môžu do leta 2021 požiadať o navýšenie dátových a hlasových služieb na svojich mobilných číslach. Viac si dočítate v tlačovej správe.

25.02. 2021

MŠVVaŠ vydalo nové Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu a zatváraniu škôl. Celé znenie tohto usmernenia nájdete v našej sekcii Návrat do škôl 2021.

24.02. 2021

23.2. vydalo MŠVVaŠ Usmernenie pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021. V plnom znení ho nájdete v sekcii Prijímacie konanie.

23.02. 2021

Ministerstvo školstva 20.2.20201 aktualizovalo Potvrdenie o zamestnaní pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19 a dokument FAQ - Najčastejšie kladené otázky.

20.02. 2021

Rezorty školstva a práce podporia základné umelecké školy 20 miliónmi eur. Viac v tlačovej správe ministerstva školstva.

16.02. 2021

Zapojte sa do prieskumu Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy o vplyve pandémie Covid-19 na jazykové vzdelávanie v Európe. Viac informácií na webe Štátneho pedagogického ústavu.

15.02. 2021

V sekcii Očkovanie boli pridané nové dokumenty (Najčastejšie kladené otázky a Očkovanie osôb po prekonaní ochorenia COVID-19).

12.02. 2021

Ministerstvo školstva zverejnilo prvé informácie o očkovaní zamestnancov škôl a školských zariadení. Viac v samostatnej sekcii Očkovanie a v tlačovej správe ministerstva.

11.02. 2021

Štátny pedagogický ústav aktualizoval Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, platné od 8.2.2021.

11.02. 2021

V sekcii Často kladené otázky boli pridané odpovede na najčastejšie otázky k organizácii Jarných škôl.

09.02. 2021

Ministerstvo školstva uverejnilo Usmernenie ku organizácií jarných škôl.

08.02. 2021

Ministerstvo školstva zverejnilo Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 2. 2021.

07.02. 2021

Organizácia Zdravé regióny ponúka pomoc pri komunikácii s rodičmi a deťmi z MRK, šírení osvety a informácií o dôležitosti a miestach realizácie testovania. Ak máte záujem o sprostredkovanie kontaktu na koordinátora vo Vašom regióne, napíšte nám na info@ucimenadialku.sk.

05.02. 2021

Ministerstvo školstva aktualizovalo manuál Návrat do škôl 2021 a jeho prílohy k 8.2.2021.

05.02. 2021

Na našom YouTube kanáli pribudli tri nové záznamy z webinárov (dôležitosť fonematického uvedomovania, ako čítať pre radosť a ako pracovať so spätnou väzbou).

04.02. 2021

Pozrite si prehľad návratu detí a žiakov do škôl od 8.2.2021. Viac informácií sa dozviete aj z dnešnej tlačovej konferencie ministra školstva.

03.02. 2021

Ministerstvo školstva aktualizovalo manuál Návrat do škôl 2021 k 1.2.2021.

31.01. 2021

Bezplatné webináre pre manažment a zamestnancov škôl v réžii Štátneho pedagogického ústavu pokračujú aj v druhom polroku. Bližšie informácie v tlačovej správe.

29.01. 2021

Minister školstva dnes na tlačovom brífingu oznámil, že školy pokračujú budúci týždeň v doterajšom režime. Predstavil tiež koncept Jarných škôl. Viac v tlačovej správe a zázname tlačovej konferencie.

28.01. 2021

Ministerstvo školstva zverejnilo rozhodnutie ministra z 26.1.2021 k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na strednej škole.

26.01. 2021

Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie prichádzajú s novými formami pomoci pre rodičov. Viac informácií v tlačovej správe a na stránkach VÚDPaPu.

19.01. 2021

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal metodické usmernenie činnosti CPPPaP/CŠPP a OZ, PZ v školách, školských zariadeniach, špeciálnych výchovných zariadeniach v čase prerušenia prevádzky a realizovania dištančnej odbornej činnosti.

15.01. 2021

Ministerstvo školstva informovalo, že dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň. Viac v tlačovej správe na webe ministerstva.

14.01. 2021

Hľadáme cesty ako vám priniesť ešte kvalitnejšiu podporu počas koronakrízy. Pripravili sme preto pre vás krátky dotazník o portáli Učíme na diaľku a vašich potrebách. Za spätnú väzbu vopred ďakujeme!

13.01. 2021

Hľadáme učiteľov a učiteľky predmetov pre 1. - 5. ročník základných škôl, ktorí by sa podieľali na tvorbe databázy krátkych vzdelávacích videí EDU TV. Viac informácií na webe ŠPÚ.

12.01. 2021

Ministerstvo školstva vydalo nové rozhodnutia ministra (8.1.2021) s účinnosťou od 11.1.2021, ktoré zrušuje rozhodnutie ministra z 5.1.2021.

09.01. 2021

Štátny pedagogický ústav vydal Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ (platné od 11.1.2021), nadväzujúce na aktuálne manuály pre školy a školské zariadenia.

08.01. 2021

Ministerstvo školstva aktualizovalo manuál Návrat do škôl 2021 (k 5.1.2020).

08.01. 2021

Vysielanie Školského klubu je späť aj v roku 2021. Januárová séria štartuje už budúci pondelok 11.1.2021. Viac informácií nájdete na podstránke Školský klub.

07.01. 2021

Ministerstvo školstva vydalo nové rozhodnutie ministra (z 5.1.2021) k prerušeniu školského vyučovania v školách spolu s výnimkami s účinnosťou od 11.1.2021.

07.01. 2021

V samostatnej sekcii sme pre vás sprehľadnili termíny vyplývajúce z rozhodnutia ministra školstva zo 4.1.2021. V časti Usmernenia tiež pribudli podstránky Maturity, Testovanie 5 a 9, Hodnotenie a Prijímacie konanie.

06.01. 2021

Minister školstva vydal nové rozhodnutie (4.1.2021) upravujúce termíny testovania žiakov, prijímacieho konania na stredné školy a maturít.

05.01. 2021

Minister školstva na tlačovej konferencii predstavil plán návratu detí a žiakov do škôl. Predstavil aj zmeny v klasifikácii, testovania žiakov 5. a 9. ročníka, prijímacieho konania a maturít.

04.01. 2021

Do sekcie Často kladené otázky 2020/2021 boli pridané odpovede na otázky týkajúce sa návratu žiakov do škôl v roku 2021.

01.01. 2021

Ministerstvo školstva aktualizovalo materiál "Návrat do škôl 2021" (30.12.2020).

01.01. 2021

Učitelia sa pandémii postavili čelom, Štátny pedagogický ústav stál pri nich. Prečítajte si viac o aktivitách nášho portálu v roku 2020 v tlačovej správe.

31.12. 2020

Ministerstvo školstva zverejnilo manuál "Návrat do škôl 2021". Materiál slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach.

17.12. 2020

Ministerstvo školstva v nadväznosti na rozhodnutie ministra z 11.12.2020 aktualizovalo manuály pre základné školy a školské zariadenia a stredné školy.

14.12. 2020

Ministerstvo školstva zverejnilo ROZHODNUTIE MINISTRA z 11.12.2020 (vianočné prázdniny, polročné prázdniny, zmena predchádzajúceho rozhodnutia).

14.12. 2020

Pozrite si tlačovú konferenciu štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Moniky Filipovej k podpore dištančného vzdelávania na školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.

11.12. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Vyhlášku č.39/2020, ktorá umožňuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia od 11.12.2020 pokračovať v prezenčnom vzdelávaní bez povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

11.12. 2020

Ministerstvo školstva k 6.12.2020 aktualizovalo manuály pre základné školy a školské zariadenia a stredné školy.

06.12. 2020

Ministerstvo školstva zverejnilo nové ROZHODNUTIE MINISTRA, ktoré určuje prevádzkové možnosti škôl od 7.decembra.

04.12. 2020

Niektoré školy budú môcť otvoriť už v pondelok 7. decembra. Bližšie informácie o návrate žiakov do škôl zazneli na tlačovej besede premiéra a ministra školstva po mimoriadnom rokovaní vlády.

04.12. 2020

Štátny pedagogický ústav rozbehol spoluprácu s neziskovou organizáciou LEAF, spoločne pomáhajú manažmentu škôl zvládnuť proces dištančného vzdelávania. Viac o prebiehajúcej spolupráci si môžete prečítať v tlačovej správe.

03.12. 2020

Ministerstvo školstva spustilo online kampaň „Učíme inak" na podporu používania vzdelávacej platformy Viki. Viac o obsahovej náplni kampane si môžete prečítať v tlačovej správe.

30.11. 2020

Nemohli ste sa zúčastniť webinára Štátneho pedagogického ústavu? Sledujte YouTube Učíme na diaľku, kde pravidelne pridávame záznamy z realizovaných webinárov. Viac o webinároch aj v samostatnej sekcii na našom portáli.

27.11. 2020

Pozrite si tlačovú konferenciu ministra školstva k predstaveniu projektu Edu TV. Viac informácií o tvorbe databázy digitálneho učiva, ktorá má pomocť učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou nájdete aj v tlačovej správe.

20.11. 2020

V sekcii Otázky boli pridané nové odpovede na otázky k pracovnoprávnym vzťahom.

18.11. 2020

Ministerstvo školstva aktualizovalo manuály pre základné školy a školské zariadenia, špeciálne základné školy a zariadenia výchovného poradenstva a stredné školy.

13.11. 2020

V súvislosti so zavedením možnosti prezenčnej výučby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia od pondelka 16.11.2020 Štátny pedagogický ústav aktualizoval Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

13.11. 2020

Ministerstvo školstva vydalo NOVÉ rozhodnutie ministra z 12.11.2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020.

13.11. 2020

Bola aktualizovaná sekcia Pracovné ponuky ZŠ/SŠ. Sprostredkúva zadanie konkrétneho dopytu na posilnenie personálnych kapacít na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách počas krízovej situácie.

13.11. 2020

Pozrite si tlačovú konferenciu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga o pripravovaných plánoch pre slovenské školstvo.

13.11. 2020

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia a RTVS spustil vysielanie Školského klubu pre žiakov 1.stupňa základných škôl. Viac informácií v tlačovej správe. Jednotlivé diely nájdete v archíve RTVS.

11.11. 2020

Ministerstvo školstva vydalo usmernenia k aktuálnym opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania pre testované a netestované okresy.

08.11. 2020

Ministerstvo školstva aktualizovalo návod na použitie digitálnych učebníc na Edičnom portáli - už prístupné aj na zariadeniach s operačným systémom macOS/iOS.

05.11. 2020

Dnes na Slovensku oslavujeme Deň materských škôl. Pri tejto príležitosti sa zamestnancom materských škôl listom prihovorila riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová. Viac o Dni materských škôl na webe Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.

04.11. 2020

VUDPaP počas prvej vlny COVID-19 analyzoval súvislosť medzi sledovaním správ o pandémii koronavírusu a emocionálnym prežívaním jednotlivcov a tiež mierou ich súhlasu s prijatými opatreniami. Prečítajte si viac v tlačovej správe.

04.11. 2020

Ministerstvo školstva vydalo nové rozhodnutie ministra (z 2.novembra 2020).

02.11. 2020

Ministerstvo školstva zverejnilo usmernenie k aktuálnym opatreniam v súvislosti s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť".

01.11. 2020

Ministerstvo školstva zverejnilo usmernenie k aktuálnym opatreniam v súvislosti s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť".

01.11. 2020

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VUDPaP) vydal usmernenie pre CPPPaP a CPSP k aktuálnym pandemickým opatreniam.

27.10. 2020

Vďaka mobilným operátorom môžu riaditelia škôl požiadať o neobmedzené volania a navýšené mobilné dáta (10 GB mesačne) pre PZ a OZ, ktorí sa podieľajú na dištančnom vzdelávaní. Riaditelia môžu konkrétne telefónne čísla svojich zamestnancov nahlásiť prostredníctvom formulára na covid2021.iedu.sk/.

24.10. 2020

Minister školstva vydal NOVÉ ROZHODNUTIE o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach s platnosťou od 26.10.2020.

23.10. 2020

Pozrite si tlačovú konferenciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam, ktoré vstúpia do platnosti od budúceho týždňa.

23.10. 2020

Od pondelka 26.10. do 27.11. budú zatvorené a prechádzajú na dištančnú výučbu všetky vysoké a stredné školy, ako aj druhý stupeň základných škôl. Viac informácií poskytne minister školstva na piatkovej tlačovej konferencii.

22.10. 2020

Štátny pedagogický ústav pozýva na online seminár pre učiteľov ruského jazyka v základných školách (29.10 a 5.11.). Viac informácií o seminári, termínoch a možnosti prihlásiť sa nájdete na webe ŠPÚ.

22.10. 2020

Meranie PISA sa prvýkrát zameralo na globálne kompetencie žiakov. O tom ako v meraní obstáli žiaci a žiačky slovenských škôl si prečítajte v tlačovej správe na webe ŠPÚ.

22.10. 2020

Žiaci a učitelia môžu počas dištančného vzdelávania pracovať s elektornickými verziami učebníc v Edičnom portáli ministerstva školstva. Pozrite si návod Učíme na diaľku na prihlásenie sa do eAktovky Edičného portálu.

20.10. 2020

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV) Vás pozýva dnes (20.10.) o 16.00 na 3. medzisektorovú online debatu v rámci série debát Vzdelávanie budúcnosti- wellebing, konektivita, inovácie. Viac informácií o debate a možnosti ju sledovať nájdete na našom FB.

20.10. 2020

Pozývame Vás na školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva. Viac informácií o obsahu školenia, jeho organizátoroch, termínoch a možnosti prihlásiť sa nájdete na webe Štátneho pedagogického ústavu.

15.10. 2020

Pozrite si nový webinár z dielne Štátneho pedagogického ústavu na tému online vzdelávania matematiky pomocou interaktívnych aplikácií.

13.10. 2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania aktualizoval (11.10.2020) informáciu o poskytovaní praktického vyučovania v školskom roku 2020/2021 pre zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania.

13.10. 2020

Ministerstvo školstva 11.10.2020 aktualizovalo manuály opatrení pre školy a školské zariadenia. Aktuálne verzie dokumentov nájdete čoskoro aj na našom portáli.

12.10. 2020

nister školstva oznámil NOVÉ OPATRENIA v školách platné od 12. októbra. Viac informácií a Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy nájdete na stránkach ministerstva.

11.10. 2020

Dnes bolo úspešne zavŕšené trojdňové podujatie Európsky deň jazykov online. Viac informácií o podujatí si môžete prečítať v tlačovej správe.

09.10. 2020

Pozrite si videozáznam z prezentácie národného projektu "Profesijný rozvoj učiteľov - TEACHERS", ktorý na pôde Metodicko-pedagogického centra (MPC) 29.9.2020 predstavil projektový a odborný tím z MPC a ŠPÚ.

09.10. 2020

Štátny pedagogický ústav a Nadácia Zastavme korupciu dnes podpísali memorandum o spolupráci pri posilňovaní hodnotového vzdelávania na školách. Prečítajte si viac v tlačovej správe.

06.10. 2020

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV) Vás pozýva na úvodnú online debatu z pripravovanej série 9 medzisektorových online debát na tému "Vzdelávanie budúcnosti?". Už dnes (6.10.) o 16.00. Viac informácií o debate a možnosti ju sledovať na našom FB.

06.10. 2020

Na interaktívnych workshopoch v rámci online podujatia Európsky deň jazykov 2020 zostávajú posledné voľné miesta. Nepremeškajte svoju šancu a registrujte sa vyplnením prihlasovacieho formulára do utorka 6.10.2020 do 15.00.

05.10. 2020

Ministerstvo školstva 30.9.2020 aktualizovalo niektoré manuály opatrení pre školy a školské zariadenia. Aktualizované verzie dokumentov nájdete aj v sekcii Školský rok 2020/2021 na našom portáli.

01.10. 2020

Zástupcovia vysokých škôl dnes za účelom spustenia programu doučovania žiakov ZŠ študentmi VŠ podpísali Memorandum o spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

28.09. 2020

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s pracoviskami vysokých škôl spúšta program doučovania žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou COVID-19. Prečítajte si o programe viac informácií, prípadne sa prihláste cez prihlasovací formulár.

28.10. 2020

VÚDPaP na svojich stránkach zverejnil prihlasovací formulár na adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a zamestnankyne a odborné zamestnankyne a zamestnancov v systéme VPaP.

25.09. 2020

Pri príležitosti Európskeho dňa jazyka Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) v spolupráci so ŠPÚ pripravilo Príručku jazykových výziev v slovenskom jazyku, ktorá je dostupná aj ako mobilná aplikácia.

25.09. 2020

Ministerstvo školstva SR zverejnilo na svojom webe Usmernenie k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

24.09. 2020

Prihláste sa na dvojdňový online seminár "Podpora multilingválnych tried na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov", ktorý 13.-14. októbra organizuje ŠPÚ pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy.

18.09. 2020

Pozrite si video ministerstva školstva s expertmi Štátneho pedagogického ústavu o možnostiach nového spôsobu výučby pre školy, ktoré sa zapoja do pilotného overovania upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov.

28.09. 2020

Ministerstvo školstva k 16.9.2020 aktualizovalo manuály opatrení pre školy a školské zariadenia. Aktuálne verzie dokumentov nájdete aj v našej sekcii Otvorenie školského roka 2020/2021.

17.09. 2020

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) pripravuje národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Viac informácií a tlačovú správu k predstaveniu projektu nájdete na stránke ŠPÚ.

09.09. 2020

Ministerstvo školstva spustilo formulár na priamu komunikáciu s riaditeľmi škôl o vývoji epidemiologickej situácie. Viac informácií o novom COVID - školskom semafore si môžete prečítať TU.

09.09. 2020

V sekcii Často kladené otázky pre školský rok 2020/2021 pribudli odpovede k téme pracovnoprávnych vzťahov. Sekciu budeme priebežne aktualizovať.

09.09. 2020

Čaká vaše dieťa testovanie na COVID 19? Vypočujte si podcast Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie o tom, ako s dieťaťom komunikovať o návšteve lekára.

08.09. 2020

Dávame do pozornosti, že školy majú možnosť prihlásiť sa do pilotného overovania upravených rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov podľa dodatku č.8 k ŠVP. Viac informácií nájdete na stránkach ŠPÚ.

04.09. 2020

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pripravuje k Európskemu dňu jazykov niekoľko podujatí a súťaží pre žiakov základných a stredných škôl. Prečítajte si viac na stránkach ministerstva školstva.

04.09. 2020

Štátny pedagogický ústav pre Vás pripravil ďalší náučný webinár. Tentokrát na tému vzdelávania detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí.

31.08. 2020

Dávame do pozornosti nové rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 1. septembra 2020.

31.08. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval opatrenie k noseniu rúšok. Viac informácií o aktuálnych výnimkách, oslobodených od nosenia rúšok nájdete na FB Učíme na diaľku.

31.08. 2020

Ministerstvo školstva zverejnilo 10 KROKOV AKO ZVLÁDNUŤ PRECHOD NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE - stručný materiál, ktorý sa snaží podať pomocnú ruku školám a inšpirovať ich pri nastavení potrebných opatrení.

28.08. 2020

Pozrite si záznam zo 4. online debaty o výzvach a príležitostiach v novom školskom roku. Tentokrát o krízovom manažmente počas pandémie. Diskusiu zorganizoval projekt Deti nepočkajú, Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní a Fórum proakívnych škôl.

27.08. 2020

Manuály pre organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 boli aktualizované k 26.8.2020. Aktuallizované verzie nájdete v sekcii Otvorenie školského roka.

27.08. 2020

Pozrite si rozhovor s MUDr. Elenou Prokopovou, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, o opatreniach k začiatku školského roka.

26.08. 2020

Ministerstvo školstva aktualizovalo Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Pozrite si jeho doplnenie.

25.08. 2020

Pozrite si záznam z 3. online debaty o výzvach a príležitostiach v novom školskom roku. Zdieľanie dobrej praxe o podpore detí s rozmanitými potrebami zorganizoval projekt Deti nepočkajú, Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní a Fórum proakívnych škôl.

25.08. 2020

Ministerstvo školstva vyčlenilo na rok 2020 účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov. Vyhlásené a pripravované výzvy nájdete v novovytvorenej sekcii Výzvy na projekty.

21.08. 2020

Zaujíma nás, ako sa školám podarilo vyrovnať sa s krízovou situáciou spôsobenou prerušením vyučovania v školách. Pripravili sme preto online formulár pomocou ktorého sa môžete so všetkými užívateľmi portálu Učíme na diaľku podeliť o zaujímavé podnety a inšpirácie dobrej praxe.

13.07. 2020

Pozrite si záznam z 2. online debaty o výzvach a príležitostiach v novom školskom roku. Tentokrát o princípoch dištančného vzdelávania pod taktovkou projektu Deti nepočkajú, Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní a Fóra proakívnych škôl.

20.08. 2020

Pozrite si manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

18.08. 2020

Minister školstva predstavil pokyny k otváraniu škôl a školských zariadení v novom školskom roku 2020/2021.

18.08. 2020

Pozrite si záznam z prvej online debaty o výzvach a príležitostiach v školskom roku 2020/2021, ktoré v auguste organizuje projekt Deti nepočkajú, Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní a Fórum proakívnych škôl.

12.08. 2020

V sekcii Podpora vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít pribudli nové pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ v slovenčine a maďarčine - Človek a svet práce, Rómovia a svet.

12.08. 2020

V sekcii Podpora vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít pribudli nové pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ v slovenčine a maďarčine - Environmentálna výchova, Človek a hodnoty.

21.07. 2020

V sekcii Podpora vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít pribudol nový pracovný zošit pre 2. stupeň ZŠ - Človek a svet práce, Rómovia a svet.

16.07. 2020

Ministerstvo školstva spustilo zber údajov o priebehu dištančnej výučby a o potrebách škôl. Dotazníky bude možné vypĺňať do 10. júla 2020. Viac informácii v tlačovej správe ministerstva školstva.

06.07. 2020

Ministerstvo školstva schválilo nový dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu. Dodatok sa týka opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na zosúladenie znenia ŠVP so znením školského zákona.

03.07. 2020

Štátny pedagogický ústav si uvedomuje aktuálnosť témy plagiátorstva a v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu pripravuje aktivity zamerané na rozvíjanie a prehlbovanie etických hodnôt vo vzdelávaní na základných a stredných školách. Prečítajte si viac.

01.07. 2020

Aktualizujeme a pridávame usmernenia k dokumentácii a vysvedčeniam v sekcii Dokumentácia - pre špeciálne školy, odborné školy, ZUŠ a i.

23.06. 2020

Pozrite si náš nový webinár o letných školách. Zapojiť sa do výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy môžu školy do 26.6.2020.

23.06. 2020

Pozrite si záznam z bonusovej česko-slovenskej online debaty o súčasnej situácii vo vzdelávaní. Jej účastníkmi boli pedagógovia, žijúci a pôsobiaci na školách rôznych stupňov z Islandu, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Švédska.

29.06. 2020

Aktualizovali sme prílohu k usmerneniu pre základné školy k vysvedčeniam - 18.6.2020, v sekcii Dokumentácia nájdete aj ďalšie info k záverečnej dokumentácii.

18.06. 2020

Pre užívateľov školského systému Edupage dávame do pozornosti podrobné návody k vypĺňaniu vysvedčení, ako aj krátke inštruktážne video k zadávaniu slovného hodnotenia.

18.06. 2020

Štátny pedagogický ústav vypracoval Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020.

17.06. 2020

Aktualizovali sme Rozhodnutie ministra, Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl, základných škôl a stredných škôl k 22. 6. 2020. Rovnako pribudlo aj usmernenie Ako pripraviť a zasielať údaje na OÚ v sídle kraja pre MŠ a ZŠ – ako podklad pre Sociálnu poisťovňu.

16.06. 2020

V sekcii Učebnice pribudli najčastejšie otázky a odpovede k príspevku na učebnice

15.06. 2020

Dávame do pozornosti odkazy na dva zaujímavé webináre:

Inkluzívne vzdelávanie a odborný tím - online webinár pre všetkých učiteľov a riaditeľov škôl (16.6.)

Efektivitou k úspechu, alebo ako ako na "time management" - online workshop pre riaditeľov a zástupcov škôl (17.6.)

15.06. 2020

Pribudli nové FAQ otázky 30 - 42 o hodnotení + úpravy otázok č. 27 a 29. V sekcii Usmernenia - DOKUMENTÁCIA sú informácie k triednym knihám, ukážky vysvedčení pre ZŠ i námety pre záverečnú správu. Nové i staršie webináre o slovnom hodnotení nájdete tu.

14.06. 2020

Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl. Bližšie informácie, termíny a podmienky nájdete v samostatnej sekcii LETNÉ ŠKOLY.

11.06. 2020

V sekcii Otváranie škôl nájdete aktuálne rozhodnutie ministra o otváraní škôl, školských zariadení a centier voľného času.

10.06. 2020

Chcete sa dozvedieť, ako je možné aj v tomto náročnom období podporiť psychickú pohodu vo vašom tíme? Potrebujete zároveň načerpať aj kúsok predvianočnej pohody? V spolupráci s neziskovou organizáciou LEAF a zaujímavými hosťami sme pre vás pripravili obľúbený webinár pre riaditeľov škôl - KÁVA RIADITEĽOV s názvom AKO PODPORIŤ PSYCHICKÚ POHODU V TÍME? Pridajte sa k nám vo štvrtok 09.12.2021 o 15.00 hodine. PRIHLÁSTE SA.

03.12. 2021

Ak ste si nestihli pozrieť dnešnú online diskusiu o spôsoboch hodnotenia a ukončovaní školského roka, môžete si ju pozrieť zo záznamu na našom Youtube channel. Cez víkend zverejníme aj upravené otázky a odpovede tak, aby sme max. vyšli potrebám škôl.

12.06. 2020

V sekcii Otváranie škôl nájdete aktuálne rozhodnutie ministra o otváraní škôl, školských zariadení a centier voľného času.

10.06. 2020

Online diskusia o spôsoboch hodnotenia a ukončovaní školského roka sa presúva na piatok 12.6.2020 o 14:00.

09.06. 2020

Ministerstvo školstva zverejnilo aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2020/2021, vrátane potrebných formulárov a odporúčaného postupu pri obstarávaní učebníc.

08.06. 2020

Pripravili sme pre Vás rady na tému: Ako pripraviť deti na blížiaci sa návrat do školy a škôlky?

Zverejnené sú informácie k prijímacím pohovorom na 8-ročné gymnázia, jazykové, komisionálne a všetky záverečné skúšky.

Pripravili sme pre Vás kompletnú online sekciu a kompletne skontrolované a revidované ZDROJE

26.05. 2020

Zosumarizovali sme niektoré Otázky k otvoreniu škôl.

07.06. 2020

Rozhodnutie ministra o termínoch na predloženie dokladov. Školy si už priebežne môžu zabezpečovať overovanie s dodržaním hygienických opatrení. 05.06. 2020

Rozhodnutie ministra o termínoch na predloženie dokladov. Školy si už priebežne môžu zabezpečovať overovanie s dodržaním hygienických opatrení. 05.06. 2020

Pokyn ÚVZ k letným táborom a zotavovacím podujatiam. ŠPÚ k tomu pripravuje aj bližšie usmernenie.

Pripravujeme Usmernenie ku kurikulu na ďalší školský rok (22.6.2020).

03.06. 2020

Pribudla nová sekcia Podpora vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít. Nájdete tu všetky pracovné zošity pre I. a II.stupeň ZŠ v slovenčine a pre I.stupeň ZŠ aj v maďarčine.

Zverejnili sme inšpiratívne odporúčanie ŠPÚ k obsahu a organizácii od 1. 6. 2020

29.05. 2020

Aktulizácia k jedálňam - Možno podávať aj diétnu stravu! Viac k jedálňam nájdete tu.

Otázky a odpovede k zdraviu pre ZŠ a MŠ

29.05. 2020

MIMORIADNA SPRÁVA:Od 1.6.2020 sa OTVÁRAJÚ AJ ZUŠ. Veľmi sa za oneskorenie tejto informácie ospravedlňujeme. Sme pripravení všetkým ZUŠkám aktívne pomáhať cez náš Kontakt. Osobitné usmernenie nie je, prispôsobte podľa pokynov pre ZŠ.

28.05. 2020

Ako (nám všetkým) uľahčiť návrat do školy - webinár pre všetkých učiteľov a riaditeľov škôl

Ako sa pripraviť na návrat do školy - online stretnutie s Učiteľom Slovenska Petrom Pallom 25.05. 2020

Zverejňujeme prehľad vydaných vyhlášok RÚVZ, ktoré nariaďujú opatrenia – obmedzenia prezenčnej výučby/zákaz prezenčného vzdelávania. RÚVZ vyhodnocujú situáciu v okresoch na dennej báze a priebežne pribúdajú nové rozhodnutia o prerušení prezenčnej výučby. Preto prehľad týchto škôl na našom webe aktualizujeme denne.

02.12. 2021

Webináre na tento týždeň:

Záznamy webinárov doplníme neskôr na náš YouTube!

31.01. 2022