Učíme na diaľku

Mária Dečová: Silný tím stojí na nájdení kvalít každého jedného člena

20.10.2021|Ľubica Ťapajová

20.10.2021 Mária Dečová je mentorka a koučka, ktorá sa vo svojej práci venuje aj workshopom pre manažérov školy. Odovzdáva im svoje skúsenosti a poznania, ku ktorým dospela počas svojho 9-ročného pôsobenia ako riaditeľka gymnázia v Košiciach. Čo je podľa nej dôležité na pozícii riaditeľa? To sa dozviete v rozhovore.

Máš vyštudované učiteľstvo 2. stupňa v odbore hudobná výchova. Čo ťa ťahalo k učiteľskému povolaniu?

Študovala som hudobnú teóriu. Od strednej školy som sa zapájala ako dobrovoľník do práce s deťmi a mladými. Učiteľstvo mi prišlo ako logické vyústenie toho, čo mám rada a na čom mi záleží.

Neskôr si prešla na riaditeľskú pozíciu. V čom si videla najväčšie rozdiely po prechode na manažérsku pozíciu a čo ti to pomohlo uvedomiť si v rámci riadenia školy a svojho tímu?

Niekedy som sa v roli riaditeľky cítila ako súčasť domina, ktoré padá. A je múdre a krásne ostať stáť a neprenášať tlaky zhora na svojich ľudí.
Rozdiely medzi učiteľom a riaditeľom vidím v tom, že riaditeľ sa potrebuje striedavo sústrediť na viacero preňho nových oblastí (práca s ľuďmi, právo, ekonomika, hospodárenie, personalistika...) a zároveň má byť schopný vytvárať z nich zmysluplný celok. Potrebuje byť odvážny aby tvoril víziu školy a zároveň dosť praktický, aby ju vedel realizovať. A to vie len s ďalšími učiteľmi a následne žiakmi. Podľa mňa by mal vedieť výborne pracovať s ľuďmi. To považujem za najdôležitejšie. A okrem toho potrebuje rásť v dôležitých zručnostiach ako sú komunikácia, schopnosť počúvať, povzbudzovať, riešiť konflikty, manažovať svoj osobný i pracovný čas, delegovať, dôverovať aj byť asertívny. Celkom dosť, však? Urobila som tu mnoho chýb. Ale rástla som.

Čo je podľa teba kľúčové, na čo by sa riaditelia v rámci vytvárania pozitívnej klímy v pedagogickom tíme mali zamerať? Čo pomáhalo tebe?

Mne pomáhalo hľadať v ľuďoch to dobré a tak z nich vystavať silný tím. Jeden učiteľ vynikajúco manažuje, iný je úžasný metodik, niekto skvelo doťahuje projekty, niekto vynikajúco tvorí aktivity a teambuildingy pre žiakov, okolo niekoho je vždy veselo. Každý chceme dobro. Umenie riaditeľa je vedieť dobrá prepájať, sieťovať a vytvoriť z toho živý organizmus, kde sa ľudia majú radi a majú radi ich prácu, študentov. Ďakujem svojim kolegom, veľmi rada na nich aj teraz myslím a žasnem nad nimi...

Na svojej škole si ako riaditeľka zaviedla mentoringový program pre študentov. Čo ťa k tomu priviedlo a s akými reakciami si sa stretávala?

Zažila som túto skúsenosť na strednej škole v Škótsku. A našla som ho aj na jednom súkromnom gymnáziu v Bratislave. Začali sme s triednymi učiteľmi premýšľať a hľadať cestu, ako by sme to vedeli vyskúšať u nás. Konkrétne je to 5x do roka 15 minút s každým žiakom individuálny rozhovor. Nie je to čas na kontrolu žiaka, motiváciu zvonku, žiaden nátlak. Je to čas na otázky tipu: Ako sa ti darí? Čo ťa naozaj teší? V čom sa ti darí najviac? Ako sa cítiš? Reakcie študentov boli zväčša výborné, osobný záujem a čas si študent veľmi váži. Veľakrát to odzrkadlili silné emócie. Sú aj študenti, ktorí si mentoring vypýtajú aj keď sú na univerzite.

Momentálne sa venuješ mentoringu a koučingu riaditeľov. V čom vnímaš najväčšie benefity mentoringu pre ich prácu? Ako im mentoring môže pomôcť a čo od neho majú vôbec očakávať?

Ako mentor viem dať usmernenie, nestranný pohľad, niekedy radu na konkrétnu otázku, dodať odvahy, odporučiť iný kontakt, iný zdroj. Riaditelia si v kontakte s mentorom vedia trénovať novú zručnosť. Niektorí riaditelia so mnou pracujú na téme time manažmentu, iný na zručnosti delegovať, viesť porady, well beingu... Ako koučovaní nadobúdajú vnútorné motivácie, sebaistotu, sú viac zladení sami so sebou. Je to veľký zdroj energie pri ich dlhodobo náročnej práci.

V marci minulého roka sme sa dostali do krízovej situácie v dôsledku pandémie. Kde vidíš príležitosti, ktoré riaditeľom nová situácia priniesla v rámci vzdelávania, ale aj samotného vedenia tímu a školy.

Vnímala som školy, ktoré si rýchlo technicky poradili s online metódami výučby. To, čo by sa učitelia inak učili dlhé roky, mnohí učitelia zvládli za veľmi krátky čas. Učia sa viac žiakov facilitovať, viac pracovať v skupinách, viac dôverovať študentom a viesť ich aj k samoštúdiu a spoločný čas vyučovania viac nechať na riešenie otázok, nejasností. Mnoho učiteľov sa pustilo do webinárov, ktoré by nestihli absolvovať, keby boli prezenčne. A tiež som si na viacerých školách všimla, že tento čas učitelia využili na viac tímovej práce medzi kolegami, ktorá sa dá veľmi dobre organizovať aj online.

Pandémia nám otvorila dvere v otázke času na oddych a mentálnu regeneráciu. Ako tráviš voľný čas ty? Mala som obdobie, kedy práca tvorila takmer celý môj bdelý deň. Skok z učiteľstva do vedenia školy je prudký a chcelo to čas sa upokojiť a naučiť sa brať to ľahšie. Po troch rokoch som si veľmi dobre nastavila koniec pracovnej doby a oddych. Odporúčam to určite skôr. Mentálne si vždy výborne oddýchnem keď kráčam po lese, plávam, čítam beletriu, absyntovky, spirituálnu literatúru a počúvam spotify... A raz týždenne mám 4 hodiny v kuse len pre seba, je to zväčša to prvé, čo si dávam do diára. Ináč by sa to tam nezmestilo.

Ďakujeme za rozhovor.

Ak sa chcete o workshopoch pre manažérov školy alebo mentoringových programoch dozvedieť viac, navštívte stránku www.mariadecova.sk.