Učíme na diaľku

Webináre

Spolupráca (učiteľ – asistent) pre dobro žiakov 2.12.2021, ŠPÚ

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
stredná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
pedagogickí asistenti
webinár ŠPÚ

Ako by mala vyzerať vzájomná spolupráca a komunikácia medzi vedením školy, špeciálnym pedagógom, asistentom a rodičom? Aké benefity so sebou prináša spolupráca učiteľa a asistenta z pohľadu dieťaťa? Odpovede na tieto otázky si pre Vás pripravili Mgr. Jana Burcinová, učiteľka a špeciálna pedagogička a PhDr. Alexandra Kohútová, klinická psychologička. Lektorky bližšie predstavia úlohu a činnosti asistenta vo svetle jasne nastavených pravidiel, ktorých základných pilierom je EMPATIA.