Učíme na diaľku

Webináre

Predstavujeme nové metodiky pre biológiu 5.5.2021, NP IT Akadémia

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

Webinár je zameraný na predstavenie nových metodík na tému ekológia

Programování robotů bez nutnosti zakoupení drahého výukového setu 5.5.2021, NP IT Akadémia

stredná škola
podporné nástroje online výučby
učitelia

Na tomto webinári budeme pracovať s dátami o počasí a aktuálnej covidovej situácii. Budeme ich analyzovať a vizualizovať a nakoniec z nich vytvoríme jednoduché interaktívne dashboardy. To všetko v jazyku Python pomocou notebookov JupyterLab z pohodlia vášho webového prehliadača.

Predstavujeme nové metodiky pre fyziku SŠ 6.5.2021, NP IT Akadémia

stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

Predstavujeme nové metodiky (moment sily a momentová veta, ako funguje bezdrôtové nabíjanie )

Ako motivovať deti aj bez známok? 6.5.2021, ŠPÚ

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
špeciálna základná škola
podpora detí s rozmanitými potrebammi
učitelia
pedagogickí asistenti
webinár ŠPÚ

Chodili by deti do školy, aj keby nemuseli? Ako podnietiť ich zvedavosť a chuť učiť sa bez toho, aby sme ich museli motivovať známkami? Dávid Králik vám na našom workshope ukáže, ako viesť aktivity v triede tak, aby cieľom našich žiakov nebola iba jednotka alebo pochvala. David je (okrem iného 🙂) učiteľ, mentor a aj víťaz ceny Učiteľ Slovenska 2020 v novej kategórii Učiteľ na diaľku.

Keď nás zvedavosť zavedie k susedom (žiacke bádanie na hrane biológie) 12.5.2021, NP IT Akadémia

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
učitelia

Príklady metodík motivujúcich k poznávaniu súčasných trendov v biologickom výskume. Projekcia nových odborov biológie do medzipredmetových vzťahov.

Tvorba testov a učebných podkladov 12.5.2021, NP IT Akadémia

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
hodnotenie
učitelia

Tvorba testov a učebných podkladov

EduPage: online hodiny, DÚ, testy, exporty (klasifikačná správa) 13.5.2021, NP IT Akadémia

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podporné nástroje online výučby
adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie
hodnotenie
učitelia

EduPage: Dištančné vzdelávanie (online hodiny, pridelenie študijných materiálov, DÚ, testy, chat)

Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre začiatočníkov 18.5.2021, NP IT Akadémia

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podporné nástroje online výučby
učitelia

Základy práce s grafickým editorom Gimp

Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre pokročilých 1 19.5.2021, NP IT Akadémia

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podporné nástroje online výučby
učitelia

Základy práce s grafickým editorom Gimp

Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre pokročilých 2 26.5.2021, NP IT Akadémia

základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podporné nástroje online výučby
učitelia

Základy práce s grafickým editorom Gimp