Učíme na diaľku

Webináre

Komunikácia s rodičmi problémových žiakov 13.4.2021, Vlavici s.r.o.

materská škola
špeciálna materská škola
základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
špeciálna základná škola
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia
riaditelia
pedagogickí asistenti
vychovávatelia
odborní zamestnanci

Všetci čo pracujeme s ľuďmi poznáme situácie, kedy náš bežný komunikačný štýl nepostačuje. Ak pred nami stojí človek, ktorý „nenačúva“ a neposkytuje objektívnu spätnú väzbu, stagnujeme v komunikačnej dynamike. Pokiaľ je témou rozhovoru dieťa, rodičia niekedy podvedome zapájajú obrany brániace adekvátnej komunikácii. Vo webinári lektorka prezentuje asertívne techniky komunikácie a individuálne prispôsobené stratégie podľa konkrétneho partnera v komunikácii. Zameriava sa na vylepšenie komunikácie pre motiváciu rodiča k spolupráci a obojstrannej spokojnosti.

Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre pokročilých 14.4.2021, NP IT Akadémia

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podporné nástroje online výučby
učitelia

Základy práce s grafickým editorom Gimp

EduPage: online hodiny, DÚ, testy, exporty (klasifikačná správa) 15.4.2021, NP IT Akadémia

základná škola (1.stupeň)
základná škola (2.stupeň)
stredná škola
podporné nástroje online výučby
podpora pedagogických a odborných zamestnancov
učitelia

EduPage: Dištančné vzdelávanie (online hodiny, pridelenie študijných materiálov, DÚ, testy, chat)