Učíme na diaľku

Pridajte inšpiráciu

Aktualizované k 23.11.2021

Sme presvedčení, že za posledné obdobie pandemickej situácie ste toho veľa dokázali a aj napriek ťažkostiam sa Vám podarilo veľa dobrých vecí. Napríklad ako uchopiť a zrealizovať vo Vašej škole dištančné či zmiešané (hybridné) vzdelávanie, či ako sa orientovať v množstve všeobecných opatrení a usmernení a ako ich realizovať v praxi, či ako pomôcť žiakom, aj tým, ktorí sú v riziku a/alebo bez prístupu k internetu, aby napredovali a boli motivovaní, alebo ako povzbudiť žiakov, učiteľov, rodičov žiakov, školy či organizácie v tom, ako zvládať túto krízovú situáciu lepšie a udržať si psychickú pohodu - ako tú Vašu, tak aj Vašich žiakov či kolegov, alebo ako byť v tomto náročnom čase solidárnejší. Chceli by sme Vás preto touto cestou povzbudiť, aby ste sa s nami podelili o Váš príbeh – príbeh Vašej školy či organizácie, ktorý by slúžil na inšpiráciu pre mnohých ďalších. Inšpirujte sa a inšpirujte ostatných!

Tie najlepšie príbehy** zverejníme na webovom sídle www.ucimenadialku.sk a tieto podnetné námety budeme radi šíriť a zdieľať aj cez náš Facebook Učíme na diaľku.

Navrhli sme určitú štruktúru formou otázok, ktorá by Vám mohla pomôcť pri formulácii Vášho príbehu. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa podelili aj o konkrétne príklady či nástroje. Naším zámerom je dať priestor naozaj originálnym inšpiráciám z Vašej praxe. Prosíme, vyhnite sa posielaniu odkazov na zaujímavé stránky, pracovných listov a vzdelávacích materiálov.

Áno 
Nie
Súhlasím s uverejnením môjho mena a priezviska na webovom sídle Učíme na diaľku
Súhlasím s uverejnením môjho kontaktu na webovom sídle Učíme na diaľku.
Nesúhlasím s uverejnením môjho mena, ani kontaktu na webovom sídle Učíme na diaľku.
Súhlasím s uverejnením môjho/nášho príbehu alebo jeho časti na webovom sídle Učíme na diaľku a/alebo na FB Učíme na diaľku.
Súhlasím s uverejnením priložených fotografií či inšpirujúceho materiálu, ktorý je súčasťou príbehu, na webovom sídle Učíme na diaľku a/alebo na FB Učíme na diaľku.
Súhlasím so zverejnením mena a e-mailu pri zaujímavej inšpirácii na webstránke ucimenadialku.sk 
Nesúhlasím so zverejnením mena a e-mailu pri zaujímavej inšpirácii na webstránke ucimenadialku.sk 

Podmienky uverejnenia
** Štátny pedagogický ústav si vyhradzuje právo nezverejniť každý príbeh, ktorý mu bude doručený, a/alebo zverejniť len jeho časť. V prípade výberu príbehu Štátnym pedagogickým ústavom, bude príbeh zverejnený na webovom sídle www.ucimenadialku.sk a na facebookovej stránke Učíme na diaľku zverejníme podnetné námety vyplývajúce z príbehu. Všetky podklady prechádzajú základnou recenziou, aby neboli v rozpore so všeobecne záväznými nariadeniami. Podmienkou uverejnenia Vášho príbehu alebo jeho časti je aj vypísať tlačivo o autorstve a poslať jeho scan e-mailom na adresu: inspiracie@statpedu.sk, a zároveň poslať toto vyplnené tlačivo aj poštou na adresu ŠPÚ: Pluhová 8, 831 03, Bratislava, s označením: "inšpirácie dobrej praxe".

Pre odstránenie obrázku naň kliknite.