Pridajte inšpiráciu

Aktualizované k 24.06.2020

Minulý školský rok bol pre nás všetkých skutočnou výzvou. Mnohí z vás určite v lete bilancovali, ako ste sa so situáciami, ktoré vám priniesol, vyrovnávali; aké riešenia a stratégie ste vytvárali alebo volili, aby ste aj počas prerušeného vyučovania v školách a zároveň pri zabezpečení prísnych hygienických štandardov a iných opatrení udržali kvalitu vzdelávania na čo najvyššej úrovni. Začiatok nového školského roka a návrat žiakov do lavíc nepochybne prináša ďalšie otázky a výzvy.

V rámci našej stránky by sme preto radi zozbierali a sprístupnili cenné a zaujímavé podnety a inšpirácie, ktoré sa týkajú vyrovnávania sa s krízovou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19, prerušením vyučovania v školách a nástupom do nového školského roka. Budeme radi, keď sa s nami podelíte o veci, ktoré sa vám počas krízovej situácie podarili. Mnohé veci môžeme využiť aj pri rozbehu nového školského roka alebo pri ďalších zmenách pri riadení školstva. Môže ísť napríklad o systém Vašej práce, rozdelenie činností, návrhy realizovania všeobecných opatrení a usmernení v praxi, podporu žiakov v riziku a bez prístupu k internetu, príbehy, zážitky, čokoľvek, čo iným školám a organizáciám pomôže sa inšpirovať. Prosíme, vyhnite sa posielaniu odkazov na zaujímavé stránky, pracovných listov a vzdelávacích materiálov. Našim zámerom je dať priestor naozaj originálnym inšpiráciám z praxe. Všetky podklady prechádzajú základnou recenziou, aby neboli v rozpore so všeobecne záväznými nariadeniami.

Súhlasím so zverejnením mena a e-mailu pri zaujímavej inšpirácii na webstránke ucimenadialku.sk 
Nesúhlasím so zverejnením mena a e-mailu pri zaujímavej inšpirácii na webstránke ucimenadialku.sk 

Pre odstránenie obrázku naň kliknite.