Učíme na diaľku

Doučovanie

Aktualizované k 28.07.2021

Program doučovania žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou Covid-19

Program doučovania pokračuje aj v druhom školskom polroku roku 2020/2021. Základné školy, ktoré majú záujem o pomoc študentov a študentiek vysokých škôl pri podpore žiakov s ťažkosťami v učení, sa doň môžu aktuálne zapojiť vyplnením prihlasovacieho formulára.

Ako prebieha program doučovania?

 1. Zapojené vysoké školy, fakulty alebo katedry podpíšu memorandum o spolupráci na programe doučovania. Prihlasovanie je otvorené priebežne aj pre ďalšie vysoké školy a odborné organizácie, združujúce odborníkov z praxe.
 2. Základné školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu doučovania, sa prihlásia prostredníctvom on-line formulára. Prihlasovanie je aktuálne otvorené.
 3. Štátny pedagogický ústav pošle kontakt na základnú školu, ktorá prejavila dopyt po doučovaní žiakov, na najbližšiu vysokú školu alebo zapojenú odbornú organizáciu.
 4. Zodpovedná osoba z vysokej školy priradí konkrétnu študentku alebo konkrétneho študenta k danej základnej škole a kontaktuje základnú školu.
 5. Študent alebo študentka po dohode so základnou školou realizuje doučovanie. Pri každom vstupe do školy sa študent či študentka preukazuje vyhlásením o bezinfekčnosti.

Manuál a dôležité prílohy

Prihlasovací formulár pre základné školy

Zapojené vysoké školy

(k 05.02.2021)

 • Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok
 • Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava
 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
 • Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
 • Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
 • Fakulta humanitných vied Žilinskej Univerzity, Žilina
 • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

Kontakt

Všetky otázky spojené s programom doučovania smerujte na Doucovanie.NPTeachers@statpedu.sk

Koordinátor programu za ŠPU: Matej Sedláček

Prečo vznikol program doučovania?

Nemalá časť žiakov a žiačok základných škôl zostala v období prerušeného vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 bez potrebnej podpory a prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Keďže nie všetci mali prístup k dištančným formám vzdelávania alebo z neho nedokázali bez podpory a osobného kontaktu s učiteľom profitovať, rozdiely v úrovni vedomostí a spôsobilostí medzi nimi sa zvýraznili. V aktuálnom školskom roku je preto potrebné poskytnúť im podporu a pomoc, ktorá umožní vzniknuté rozdiely vyrovnať. Preto vznikol program doučovania ako spoločná iniciatíva Štátneho pedagogického ústavu a vysokých škôl.

Ponúkanou možnosťou je zapojenie študentov vysokých škôl do doučovania žiakov základných škôl, u ktorých vyučujúci identifikujú ťažkosti vo zvládaní vzdelávacích nárokov. Výhodnou zapojenia študentov sú potrebné odborné zručnosti a zároveň existujúce vedenie zo strany vysokoškolských učiteľov. Príležitosť prepojiť štúdium na vysokej škole s priamou praxou v období, v ktorom to deti v školách najviac potrebujú, je pridanou hodnotou pre všetkých zúčastnených.

Doučovanie bude prebiehať v školskom roku 2020/2021 v rozsahu max. 2 hodiny skupinového alebo individuálneho doučovania týždenne jedným študentom či študentkou v priestoroch základnej školy, školského zariadenia alebo komunitného centra. V prípade, že sa škola dostane do červenej fázy alebo pôjde o školu príliš priestorovo vzdialenú, doučovanie môže u časti žiakov prebiehať on-line formou.

Program je inšpirovaný podobnou iniciatívou v Českej republike (zapojmevsechny.cz).

Doučovanie so zapojením neziskového sektoru

V programe doučovania, ako jednom z kompenzačných nástrojov na vyrovnávanie rozdielov medzi žiakmi spôsobených pandémiou COVID-19, chceme pokračovať aj na budúci školský rok. Radi by sme preto spojili sily aj s externými partnermi z neziskového sektora, aby mohla byť pomoc adresnejšia a dostupnejšia pre všetky deti z rôznych kútov Slovenska. K tomu, aby sme to dokázali nastaviť čo najefektívnejšie potrebujeme počuť aj hlas ľudí z terénu, preto pozývame zástupcov neziskového sektora na neformálne online stretnutie na tému Doučovanie žiakov externými doučovateľmi:

 • kedy: v utorok 27.7.2021 o 15:00, trvanie cca. 1 hodina

 • kde: stretneme sa online na tomto linku: https://us06web.zoom.us/j/89473853711

Tešíme sa na stretnutie. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tejto adrese: info@ucimenadialku.sk