Otváranie škôl

Aktualizované k 10. 06. 2020

PRIDAJTE VAŠU VLASTNÚ SKÚSENOSŤ Z KORONAKRÍZY A INŠPIRUJTE OSTATNÉ ŠKOLY

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských a základných školách do konca školského roka 2019/2020 (18. 5. 2020)

Dňa 18. mája 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oficiálne dokumenty o tzv. návrate do škôl od 1. 6. 2020. Neskôr 22.mája 2020 bolo vydané oficiálne Opatrenie ÚVZ SR a následne Rozhodnutie ministra. Všetky dokumenty sú pravidelne aktualizované a môžete ich nájsť nižšie:

Rozhodnutie ministra 16.6.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl od 22.6.2020)

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl od 22.6.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania stredných škôl od 22.6.2020

Rozhodnutie ministra o otváraní škôl, školských zariadení a centier voľného času s účinnosťou od 15.6.2020

Oznam – meranie telesnej teploty a GDPR - 1. 6. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - 19.6.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - rúška stredné školy

Usmernenie ÚVZ SR pre zariadenia pre deti do 3 rokov, 22.5.2020

Rozhodnutie ministra o obnovení prevádzky CPPPaP, CŠPP a školských jedálni z 18.5.2020

Rozhodnutie ministra - aktualizácia z 27.5.2020 - diétne stravovanie)

Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy (25. 5. 2020)