Učíme na diaľku

Pre deti je motivujúcim prvkom v učení zážitok z úspechu. Nechajme preto deti “zažiariť”.

Inšpirácie 24th May 2022 · Veronika Kevély

Hodnotenie v pohode a s primeranou dávkou stresu nielen pre žiakov so ŠVVP

Radi by sme vám dali do pozornosti veľmi zaujímavú online odbornú konferenciu, ktorá sa zamerala práve na témy týkajúce sa dopadov pandémie.

Inšpirácie 23rd May 2022 · Veronika Kevély

Inšpirujte sa informáciami z online konferencie o duševnom zdraví učiteľov

Zaujíma vás, ako je možné zvládať záťaž a stres, ktoré so sebou priniesla pandémia?

Inšpirácie 23rd May 2022 · Veronika Kevély

Ako efektívne zvládať záťaž, stres a krízovú situáciu

Jednou z možností ako ich nielen motivovať, ale aj vzdelávať a trénovať v kľúčových kompetenciách dnešnej doby, je využiť formu hier vo vzdelávacom procese.

Inšpirácie 22nd May 2022 · Lívia Johanová

Ako je možné pomocou hier motivovať mladých ľudí - žiakov a študentov a formovať ich mediálnu gramotnosť?

Karel Strachota, riaditeľ jedného zo vzdelávacích programov Jeden svet na školách, organizácie Člověk v tísni z Prahy, o tom, ako formovať mediálnu gramotnosť žiakov.

Inšpirácie 22nd May 2022 · Lívia Johanová

Ako sa brániť dezinformáciám v triede a v zborovni?

Máte plnú hlavu nápadov, ako docieliť vo vašej škole potrebné zmeny a priblížiť sa vízii, ktorú ste si ako riaditelia nastavili? A potom zistíte, že nemáte personálne kapacity, neviete presne, kde a ako začať, ako potrebné náležitosti právne zabezpečiť a cítite sa ako v slepej uličke. Zišla by sa vám rada alebo pomoc experta, ktorý by vám pomohol s vaším problémom v konkrétnej oblasti. Kde ale takúto posilu nájsť? Skúste expertného dobrovoľníka.

Inšpirácie 30th Mar 2022 · Petra Krajňáková, Barbora Petrašová

Expertné dobrovoľníctvo vie pomôcť aj vašej škole

V spolupráci s Akadémiou kritického myslenia sme pre vás pripravili niekoľko tipov, ako hovoriť vo vašom okolí o téme očkovania tak, aby názorové rozdiely nevytvárali vo vašich vzťahoch neprekonateľnú bariéru každodenného fungovania.

Inšpirácie 12th Nov 2021 · Ľubica Ťapajová

Ako sa vyrovnávať s názorovou priepasťou v téme očkovania?

Vysokoškolskí študenti sa zapájali do doučovania žiakov základných škôl

Inšpirácie 18th Oct 2021 · Projektový tím ŠPÚ

Vysokoškolskí študenti sa zapájali do doučovania žiakov základných škôl

Webináre z dielne Štátneho pedagogického ústavu, rôznych organizácií a inštitúcií mali jeden spoločný cieľ – pomôcť rozvíjať zručnosti učiteľov, ostatných pedagogických a odborných zamestnancov, žiakov, študentov či rodičov, ...

Inšpirácie 18th Oct 2021 · Projektový tím ŠPÚ

Webináre ako priestor pre inšpirácie a vzájomnú podporu v čase pandémie

Prepojiť prax a vzdelávanie, zároveň vytvoriť digitálny produkt, ktorý pomôže učiteľom v pandemickom období, to bola prvotná myšlienka spolupráce Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a Digital League ...

Inšpirácie 18th Oct 2021 · Projektový tím ŠPÚ

Učko – príbeh jednej malej veľkej aplikácie