Učíme na diaľku

Ako sa vyrovnávať s názorovou priepasťou v téme očkovania?

12.11.2021|Ľubica Ťapajová

12.11.2021 V spolupráci s Akadémiou kritického myslenia sme pre vás pripravili niekoľko tipov, ako hovoriť vo vašom okolí o téme očkovania tak, aby názorové rozdiely nevytvárali vo vašich vzťahoch neprekonateľnú bariéru každodenného fungovania.

Aj zložité konverzácie sa dajú zvládnuť

Téma očkovania proti Covidu v posledných mesiacoch otriasla mnohými vzťahmi. Môže sa zdať, že medzi našimi názormi sú veľakrát priepastné rozdiely. Niekedy sa zas snažíme ľudí stiahnuť na našu stranu pravdy a videnia sveta. Náš svet však nie je čiernobiely, je komplexný a nejednoznačný a pre veľa z nás je ťažké sa v ňom vyznať. Vzájomným prejavom pochopenia sa učíme jeden od druhého, obohacujeme sa novými pohľadmi a hlavne znižujeme riziko konfliktov, ktoré nás môžu nadobro rozdeliť. O očkovaní je potrebné sa rozprávať, no treba vedieť, ako na to.

Práve to je dôvod, prečo sme sa rozhodli osloviť Akadémiu kritického myslenia, aby zhrnula základné pravidlá, ktoré nám pomôžu túto neľahkú tému zvládnuť ľahšie.

VIDÍME SVET INAK

Nepáľte mosty

Ak sa s niekým nezhodujeme v názore na očkovanie, nemusí to znamenať, že s ním nemáme nič spoločné. Určite existuje množstvo tém, v ktorých vidíme svet podobne. Žiaľ, táto téma natoľko rozdelila spoločnosť, že kvôli odlišnému názoru na očkovanie sa ľudia úplne prestanú rozprávať. Pričom bez komunikácie je akákoľvek zmena názoru nemožná.

Tip: Dajte jasne najavo, že sa nemusíte vo všetkom zhodnúť. Pokúste sa ukončiť konverzáciu v dobrom a s nádejou v ďalšie stretnutie: „Dnes sa asi nezhodneme ...“, „V tejto veci si zrejme neporozumieme ...“, „Skúsme sa k tomu vrátiť, keď budeme pokojnejší ...“

Akceptujte iný spôsob myslenia

Mnoho ľudí si myslí, že keď v argumentácii uvediete štatistický fakt, zaručuje to automatický úspech. Napríklad „Na Covid zomrelo násobne viac ľudí ako na očkovanie.“ je pravdivý výrok, no na druhého človeka nemusí mať žiadny efekt. Možno sám necíti riziko, že by sa mohol nakaziť, a bojí sa súčasne možných vedľajších následkov vakcíny. Výsledkom je, že argumenty, ktoré platili na vás, v tomto prípade nebudú fungovať. Máme iné obavy, inak vyhodnocujeme riziko a máme iné priame skúsenosti. Akceptujme to, že všetci myslíme a žijeme trochu inak.

Tip: Skúste hľadať analógie spolu s partnermi v komunikácii. Cez pripodobnenia sa ľahšie hľadajú spoločné myšlienkové vzorce: „K čomu by si to prirovnal?“, „Ako si to môžem predstaviť?“. Hľadajte prirovnania z našich každodenných životov. Fungujú lepšie ako štatistiky alebo správy z médií.

Nerobte z očkovania otázku identity

Najväčšou prekážkou zmeny postoja je, keď sa z neho stane otázka zaradenia k nejakej skupine. Keď fakt, že niekto nie je očkovaný, začne tento človek prezentovať ako svoju najdôležitejšiu črtu. Zákonite potom zmena postoja narúša človeku jeho obraz o sebe samom a to zmenu znemožňuje. Označenia ako „antivaxer/ka“ alebo „ovca“ by mali úplne vypadnúť z nášho slovníka. Časť ľudí sa viac obáva Covidu a druhá časť sa viac obáva následkov očkovania. Očkovanie nie je vec identity. Očkovanie je vec obáv a znižovania rizík v našich životoch.

Tip: Hovorte o ľuďoch, ktorých si vážite na oboch stranách názorového sporu. Ukážte, že názor na očkovanie pre vás medzi ľuďmi netvorí deliacu čiaru.

Pýtajte sa a buďte zvedaví

Ak máte pocit, že máte pravdu a na druhej strane nie je čo pochopiť, nie ste na diskusiu s predstaviteľom iného názoru pripravení. Naopak, ak ste pripravený počúvať a pochopiť, prečo si človek myslí to, čo si myslí, ste na správnej ceste. Výsledkom je, že budete počas diskusie klásť výrazne viac otázok ako uvádzať argumentov.

Tip: Klaďte otvorené otázky. „Ako to myslíš?“, „Prečo je to dôležité?“, „Kde si sa to dozvedela?“, „Čo Ťa na tom zaujalo?“

Robte si vlastnú mapu zdrojov informácií

Ak sa v diskusii zjaví informácia, ktorej pravdivosť nevieme vyhodnotiť, je dobré pýtať sa na zdroje. Cieľom by nemalo byť spochybnenie, ale skôr zvyšovanie vlastného prehľadu. Ľudia často v diskusiách operujú s výrokmi vytrhnutými z kontextu alebo nepresnými dátami. Skúste ísť po ich stopách a neskôr kontext doplniť alebo dáta upresniť. Ak sa s daným človekom stretnete opäť, budete lepšie rozumieť tomu, ako si skladá svoj obraz o svete.

Tip: Skúste na sebe sledovať, ktoré informácie ste ochotní akceptovať, no zavrhnete ich v momente, keď sa dozviete, odkiaľ pochádzajú. Podobne to vidí aj druhá strana. Skúšajte a sledujte, na čo druhá strana počuje.

DISKUSIA NIE BOJ

Nedávajte si za cieľ presvedčiť, ale otvoriť dvere inému názoru

Úspechom diskusie s človekom s opačným názorom je, keď si preukážete rešpekt, prehĺbite pochopenie o premýšľaní druhej strany a vymeníte si nové fakty. Je úplne v poriadku, ak ani jedna strana názor nezmení. Rýchla zmena názoru ani nie je reálna. Úspechom je otvoriť dvere k uvažovaniu o inom názore. Ak sa potom človek neskôr rozhodne zmeniť názor, bude to výsledkom jeho vlastného uvažovania a slobodného rozhodnutia.

Tip: Hovorte z pozície Ja: „Ja som presvedčený, že…“, „Mne toto pripadá ako…“. Vyzvite k tomu aj druhú stranu.

Nátlak nepomáha

Kľúčom k úspešnej komunikácii je rešpekt a rovnocenné postavenie. Očkovanie je emóciami nabitá téma. Mnoho ľudí prišlo o svojich blízkych a mnohým stále môže ísť o život. Je prirodzené cítiť naliehavosť. Rovnakú ale cítia aj ľudia na druhej strane. Tlačiť na nich z pozície vlastníkov pravdy preto s veľkou pravdepodobnosťou nepomôže. Názor sa nedá nanútiť, dá sa mu len vytvoriť priestor.

Tip: Keď cítite, že sa vo vás začínajú vzmáhať emócie, len sa párkrát nadýchnite a hlboko vydýchnite. Skúste vždy predtým, než začnete hovoriť, zamerať svoju pozornosť na človeka a až potom na tému.

Vyhýbajte sa povyšovaniu

V sporoch o očkovanie sa každá strana môže cítiť ako vlastník pravdy a zároveň vidieť tú druhú ako tú, ktorá sa mýli, nepozná fakty a potrebuje poučiť. Dôležité je si uvedomiť, že to, čo pociťujete, môže úplne rovnako pociťovať aj druhá strana. Práve preto sú akékoľvek prejavy povýšenosti a nadradenosti absolútne kontraproduktívne.

Tip: Skúste si spomenúť na niečo, čím vás človek na druhej strane v minulosti obohatil alebo vám pomohol. Spoločná história vám môže pomôcť vrátiť rovnováhu do vzťahu.

Hľadajte to spoločné

Bolo by veľkou chybou predpokladať, že keď je niekto za očkovanie, tak musí súhlasiť so všetkým, čo s jeho zavedením súvisí. Napríklad musí súhlasiť s prísnymi opatreniami, musí podporovať vládu, musí schvaľovať to, ako o vakcinácii hovoria politici a médiá atď. Alebo naopak, že keď sa niekto nezaočkoval, tak odmieta existenciu Covidu, verí v konšpirácie, nenosí rúško atď. Takéto myslenie je stereotypizáciou a znemožňuje hľadanie spoločného. Neškatuľkujte. Tým si ľahšie nájdete s druhým človekom niečo spoločné, na čom sa dokážete obaja zhodnúť.

Tip: Predtým, ako odprezentujete svoje stanovisko, zhrňte najprv to, čo ste počuli od komunikačného partnera. Pomenujte veci, s ktorými súhlasíte.

Chcete sa o tejto téme dozvedieť viac?

Pozrite si záznamy z našich webinárov, ktoré sme v spolupráci s Akadémiou kritického myslenia pripravili pre pedagogických zamestnancov počas septembra a októbra.