Učíme na diaľku

Aké sú pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest v školách

Aké sú pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest v školách

(aktualizácia 6. 12. 2021)

Sme radi, že s naším e-mailovým poradenstvom sme pre vás v tomto náročnom období oporou.

Minulý týždeň ste sa na nás najčastejšie obracali s otázkou, či sa menia podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v školách v závislosti od farby na COVID automate.

Ako to teda je, musí mať pedagogický zamestnanec alebo žiak v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v škole respirátor? Spísali sme pre vás výnimky i odporúčania.

Aká je povinnosť nosiť rúška?

Povinnosť nosiť rúška sa týka všetkých škôl a školských zariadení v interiéri.

Aktuálne výnimky z povinnosti nosiť rúško sa nevzťahujú:

  • na deti do 6 rokov veku, deti v materskej škole,
  • na deti a žiakov so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagógovia, odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní týchto detí,
  • osoby pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách,
  • na čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,.

Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola ZRUŠENÁ dňa 25. 11. 2021.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR, ktorá je dostupná na webovej stránke.

DETI V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Deti do 6 rokov a deti v materských školách majú podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR výnimku z nosenia rúšok.

ŽIACI V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Žiak základnej školy má podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR v priestoroch školy stále povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom.

Žiak základnej školy nemusí v priestoroch školy nosiť respirátor, môže ho nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál, šatka).

Podľa aktuálne platnej vyhlášku ÚVZ SR žiak základnej školy nemusí nosiť rúško:

  • na telesnej výchove,
  • pri konzumácii jedla a nápojov.

ŽIACI V STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Žiak strednej školy má podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR v priestoroch školy stále povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom.

Žiak strednej školy nemusí v priestoroch školy nosiť respirátor, môže ho nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál, šatka).

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI V ŠKOLÁCH

Pedagogický zamestnanec školy musí nosiť rúško podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Výnimku majú pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Pedagogický zamestnanec školy nemusí v priestoroch školy nosiť respirátor. Respirátor môže nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál, šatka).

Nosiť teda v priestoroch školy rúško alebo respirátor?

Povinnosť nosiť respirátor v priestoroch školy nie je, platí iba povinnosť nosiť rúško. Ale vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu odborníci odporúčajú zvýšenú opatrnosť aj v školách. A nosenie respirátora medzi ne rozhodne patrí.

Ďakujeme, že chránite seba aj ostatných.