Učíme na diaľku

Teemea

Aktualizované k 23.01.2022

Čo je Teemea?

Teemea je vzdelávacia platforma, prostredníctvom ktorej učitelia tvoria online kurzy pre svojich žiakov. Okrem toho si na platforme otvárajú svoje triedy, zadávajú žiakom úlohy, komunikujú s nimi, realizujú live webináre a sledujú aktivity a progres detí, poskytujúc im pritom spätnú väzbu. Teemea umožňuje premeniť všetok učebný obsah na online lekcie a kurzy, ktoré interaktívnou a multimediálnou formou umožnia deťom a študentom učiť sa kdekoľvek a kedykoľvek. Teemea je veľmi jednoduchá a intuitívna, takže ju zvládne použiť 9-ročný žiak, aj jeho 70-ročný učiteľ.

Čo dokáže Teemea?

Teemea nie je komunikačná, ale vzdelávacia platforma. To znamená, že okrem komunikácie (video, text, chat, správy), ponúka mnoho ďalších funkcií:

  • Založenie online školy a vytváranie učebných tímov - učiteľ si vie prehľadne vytvoriť jednotlivé triedy, pozvať do nich žiakov
  • Tvorba lekcií a kurzov – učiteľ vie vytvárať kurzy (predmety) a v rámci nich lekcie (hodiny), ktoré následne priraďuje jednotlivým triedam. Skvelou možnosťou je vzájomné podmieňovanie jednotlivých lekcií, teda napr. ak žiak neabsolvuje lekciu A, nasledujúca lekcia B sa mu nezobrazí.
  • Ukladanie kurzov do knižnice – všetky kurzy zostanú bezpečne uložené v knižnici a dajú sa tak kedykoľvek znovu použiť.
  • Zadávanie úloh a výziev – učiteľ vie priamo v rámci lekcie zadať úlohu, ktorú musia žiaci splniť. Nejedná sa však iba o bežnú (v tomto prípade textovú) odpoveď. Odpoveďou na zadanú úlohu môže byť aj dlhší text, fotografia, zvukový či video záznam, čo úplne mení typy úloh a spôsob interakcie so žiakmi.
  • Diskusie (chat) v tímoch – v jednotlivých tímoch (triedach) je možné viesť textové diskusie, žiaci môžu „lajkovať“ príspevky, čím sa do komunikácie pridáva úplne nový, hravý prvok.
  • Posielanie súkromných správ medzi členmi tímov – okrem tímovej diskusie Teemea ponúka samozrejme aj súkromné správy medzi jednotlivými členmi tímov.
  • Štatistiky sledujúce aktivitu žiakov – učiteľ má k dispozícii prehľadné dáta o tom, koľko času žiaci strávili s jednotlivými textami, videami, úlohami atď. Toto je nesmiernou výhodou, pretože pre učiteľa to poskytuje prehľad aj o čase mimo online výučby.
  • Live webináre – Teemea samozrejme poskytuje aj možnosť výučby pomocou živých videohovorov v skupinách.

Teemea tutoriály

Tu nájdete podrobné tutoriály, na základe ktorých veľmi jednoducho zvládnete ovládanie aplikácie: pozrieť tutoriály

Ako môžem využívať platformu Teemea?

V tíme Soficreo veríme v to, že jednou z najdôležitejších ľudských schopností je práve schopnosť navzájom si pomáhať. Preto sme sa rozhodli ponúknuť našu vzdelávaciu platformu Teemea základným a stredným školám na Slovensku zadarmo počas celého trvania pandémie COVID-19. Sme presvedčení, že Teemea zásadným spôsobom uľahčí učiteľom aj žiakom pokračovať vo vzdelávaní a posunúť ho o niekoľko krokov ďalej.

Ak ste zástupca či učiteľ základnej, alebo strednej školy, a máte záujem používať platformu Teemea zadarmo, kontaktujte nás cez tento formulár: https://soficreo.com/teemea-zadarmo

Aplikácia Teemea: https://soficreo.com/teemea Soficreo: https://www.soficreo.com/

Podpora

hello@soficreo.com