Učíme na diaľku

Čo je Teemea?

Teemea je vzdelávacia platforma, prostredníctvom ktorej učitelia tvoria online kurzy pre svojich žiakov. Okrem toho si na platforme otvárajú svoje triedy, zadávajú žiakom úlohy, komunikujú s nimi, realizujú live webináre a sledujú aktivity a progres detí, poskytujúc im pritom spätnú väzbu. Teemea umožňuje premeniť všetok učebný obsah na online lekcie a kurzy, ktoré interaktívnou a multimediálnou formou umožnia deťom a študentom učiť sa kdekoľvek a kedykoľvek. Teemea je veľmi jednoduchá a intuitívna, takže ju zvládne použiť 9-ročný žiak, aj jeho 70-ročný učiteľ.

Čo dokáže Teemea?

Teemea nie je komunikačná, ale vzdelávacia platforma. To znamená, že okrem komunikácie (video, text, chat, správy), ponúka mnoho ďalších funkcií:

  • Založenie online školy a vytváranie učebných tímov - učiteľ si vie prehľadne vytvoriť jednotlivé triedy, pozvať do nich žiakov
  • Tvorba lekcií a kurzov – učiteľ vie vytvárať kurzy (predmety) a v rámci nich lekcie (hodiny), ktoré následne priraďuje jednotlivým triedam. Skvelou možnosťou je vzájomné podmieňovanie jednotlivých lekcií, teda napr. ak žiak neabsolvuje lekciu A, nasledujúca lekcia B sa mu nezobrazí.
  • Ukladanie kurzov do knižnice – všetky kurzy zostanú bezpečne uložené v knižnici a dajú sa tak kedykoľvek znovu použiť.
  • Zadávanie úloh a výziev – učiteľ vie priamo v rámci lekcie zadať úlohu, ktorú musia žiaci splniť. Nejedná sa však iba o bežnú (v tomto prípade textovú) odpoveď. Odpoveďou na zadanú úlohu môže byť aj dlhší text, fotografia, zvukový či video záznam, čo úplne mení typy úloh a spôsob interakcie so žiakmi.
  • Diskusie (chat) v tímoch – v jednotlivých tímoch (triedach) je možné viesť textové diskusie, žiaci môžu „lajkovať“ príspevky, čím sa do komunikácie pridáva úplne nový, hravý prvok.
  • Posielanie súkromných správ medzi členmi tímov – okrem tímovej diskusie Teemea ponúka samozrejme aj súkromné správy medzi jednotlivými členmi tímov.
  • Štatistiky sledujúce aktivitu žiakov – učiteľ má k dispozícii prehľadné dáta o tom, koľko času žiaci strávili s jednotlivými textami, videami, úlohami atď. Toto je nesmiernou výhodou, pretože pre učiteľa to poskytuje prehľad aj o čase mimo online výučby.
  • Live webináre – Teemea samozrejme poskytuje aj možnosť výučby pomocou živých videohovorov v skupinách.

Teemea tutoriály

Tu nájdete podrobné tutoriály, na základe ktorých veľmi jednoducho zvládnete ovládanie aplikácie: pozrieť tutoriály

Ako môžem využívať platformu Teemea?

V tíme Soficreo veríme v to, že jednou z najdôležitejších ľudských schopností je práve schopnosť navzájom si pomáhať. Preto sme sa rozhodli ponúknuť našu vzdelávaciu platformu Teemea základným a stredným školám na Slovensku zadarmo počas celého trvania pandémie COVID-19. Sme presvedčení, že Teemea zásadným spôsobom uľahčí učiteľom aj žiakom pokračovať vo vzdelávaní a posunúť ho o niekoľko krokov ďalej.

Ak ste zástupca či učiteľ základnej, alebo strednej školy, a máte záujem používať platformu Teemea zadarmo, kontaktujte nás cez tento formulár: https://soficreo.com/teemea-zadarmo

Aplikácia Teemea: https://soficreo.com/teemea Soficreo: https://www.soficreo.com/

Podpora

hello@soficreo.com