Učíme na diaľku

Testovanie 5 a 9

Aktualizované k 28.07.2021

Testovanie 5

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.

Odôvodnenie: Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.

Testovanie 9 (NOVÉ, aktualizované 28. 5. 2021)

Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka, známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov, ktorý bude sledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní. Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.

Vo vzorke budú zastúpené školy z celého Slovenska, mestské aj obecné školy, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, veľké aj malé školy, školy so slovenským aj s maďarským vyučovacím jazykom. Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským budú mať všetky materiály prístupné v maďarskom jazyku.

Monitoring sa na vybraných školách uskutoční od 31. mája do 11. júna 2021. Školy si budú môcť v rámci týchto dvoch týždňov flexibilne vybrať termín podľa ich potrieb.

Rozhodnutie ministra

Často kladené otázky

Aký význam má v tomto šk. roku Testovanie 9?

Testovanie 9 primárne slúži na získanie spätnej väzby pre žiakov a školy, ako i pre ministerstvo školstva riadiace orgány o úrovni vzdelávania sa žiakov v danom šk. roku. Je pravdou, že mnohé stredné školy výsledky Testovania 9 stanovili ako jedno z kritérií prijímacieho procesu, avšak nepovažujeme za správne, aby tomu tak bolo v tomto roku, kedy forma vzdelávania žiakov bola veľmi rozdielna a výsledok ich vzdelávania v podstatnej miere nezávisel od snahy a prípravy žiaka.

Testovanie 9 bude jedným z podkladov analýzy stavu vzdelávania v dobe Covid - 19, a to ako pre analytické a metodické organizácie ministerstva, tak aj pre školy, ktoré takýmto spôsobom môžu získať prehľad o zvládnutí tematických okruhov týchto predmetov. Pre ministerstvo školstva je v roku poznačenom pandémiou veľmi dôležité vedieť, aké reálne znalosti majú deviataci z hlavných vyučovacích predmetov, a to z vyučovacích jazykov a matematiky, teda stav vedomostí na výstupe z druhého stupňa základnej školy. Na základe týchto analýz si budú môcť školy v ďalšom období prispôsobovať obsah a formy vzdelávania, prioritné témy nielen v dištančnom vzdelávaní.