Učíme na diaľku

Testovanie 5 a 9

Aktualizované k 08.05.2021

Testovanie 5

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.

Odôvodnenie: Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.

Testovanie 9

Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov

  • matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
  • matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

v riadnom termíne 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 25. júna 2021 z predmetov

  • slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,
  • ukrajinský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Často kladené otázky

Aký význam má v tomto šk. roku Testovanie 9? Prečo sa posunul jeho termín? Má zmysel, ak sa uskutoční až po prijímacích skúškach?

Testovanie 9 primárne slúži na získanie spätnej väzby pre žiakov a školy, ako i pre ministerstvo školstva riadiace orgány o úrovni vzdelávania sa žiakov v danom šk. roku. Je pravdou, že mnohé stredné školy výsledky Testovania 9 stanovili ako jedno z kritérií prijímacieho procesu, avšak nepovažujeme za správne, aby tomu tak bolo v tomto roku, kedy forma vzdelávania žiakov bola veľmi rozdielna a výsledok ich vzdelávania v podstatnej miere nezávisel od snahy a prípravy žiaka.

Testovanie 9 bude jedným z podkladov analýzy stavu vzdelávania v dobe Covid - 19, a to ako pre analytické a metodické organizácie ministerstva, tak aj pre školy, ktoré takýmto spôsobom môžu získať prehľad o zvládnutí tematických okruhov týchto predmetov. Pre ministerstvo školstva je v roku poznačenom pandémiou veľmi dôležité vedieť, aké reálne znalosti majú deviataci z hlavných vyučovacích predmetov, a to z vyučovacích jazykov a matematiky, teda stav vedomostí na výstupe z druhého stupňa základnej školy. Na základe týchto analýz si budú môcť školy v ďalšom období prispôsobovať obsah a formy vzdelávania, prioritné témy nielen v dištančnom vzdelávaní.