Učíme na diaľku

Za nosenie rúšok detí sú zodpovední rodičia, hovorí lekárka Prokopová

26.08.2020|EDU TV

26.08.2020 Sú rúška pre žiakov skutočne nutné? Budú od septembra fungovať na školách ranné zberné triedy? A môžu na zavreté školské plavárne chodiť aspoň bežní návštevníci? Aj na tieto otázky odpovedala poradkyňa ministra školstva pre pandemické opatrenia a pediatrička Elena Prokopová v rozhovore pre EduTV.

Začiatok nového školského roka budú sprevádzať na školách nové preventívne opatrenia. Pedagógovia, riaditelia škôl či zriaďovatelia sa aj s pomocou odporúčaní a usmernení ministerstva školstva snažia pripraviť pre deti a žiakov čo najbezpečnejšie prostredie a zabezpečiť režim, ktorý má znížiť riziko šírenia koronavírusu a ochorenia Covid-19 na minimum.

Štátny pedagogický ústav v tejto súvislosti oslovil pedagogickú obec, aby zistil, ktoré odporúčania a usmernenia sú naďalej nejasné a potrebujú bližšie vysvetlenie. Najčastejšie sa opakujúce otázky sme položili hlavnej odborníčke ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elene Prokopovej, ktorá sa spolu s tímom odborníkov podieľala na príprave bezpečnostných opatrení a odporúčaní pre školy a školské zariadenia.

Kto je Elena Prokopová

MUDr. Elena Prokopová je hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast. Je členkou epidemiologického konzília, podieľala sa na príprave Pandemického plánu pre SR. Ako poradkyňa ministra školstva spolupracovala na príprave manuálov s protepidemickými odporúčaniami pre školy a školské zariadenia na školský rok 2020/2021. Pracuje ako detská lekárka v bratislavskej Devínskej Novej Vsi.