Učíme na diaľku

Štátny tajomník Paulis: Naším cieľom je, aby vedci a výskumníci získavali financie pružnejšie

09.09.2020|Michaela Domorák Barnová

09.09.2020 Intenzívna niekoľkomesačná práca štátneho tajomníka pre vedu, výskum a inovácie Ľudovíta Paulisa prináša prvé ovocie. Napriek tomu, že situácia v oblasti vedy a výskumu v čase, keď preberal mandát, nebola lichotivá, podarilo sa mu podniknúť významné kroky smerujúce k odblokovaniu a zrýchleniu procesov pri čerpaní a zazmluvnení projektov.

Veda a výskum sú na Slovensku dlhodobo podfinancované. Významnú časť ich financovania predstavujú najmä zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov. „Bohužiaľ v doterajšom priebehu súčasného programového obdobia (2014 - 2020) sa výzvy realizovali buď pochybným spôsobom alebo neskôr sa prostriedky nečerpali vôbec,“ priblížil stav po nástupe do funkcie štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis. Následkom toho muselo Slovensko z operačného programu vrátiť naspäť už 108 miliónov eur, takzvaný dekomitment.

„Od nášho nástupu na ministerstvo podnikáme kroky voči Výskumnej agentúre smerujúce k odblokovaniu a zrýchleniu procesov čerpania a zazmluvňovania projektov,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii Paulis. Pre porovnanie, od začiatku programového obdobia v roku 2014 do marca 2020, bolo čerpanie z Výskumnej agentúry na úrovni 20 miliónov eur. Naproti tomu, za mesiace apríl až august 2020 Výskumná agentúra uhradila už 28 miliónov eur. Tieto finančné prostriedky sú pri tom určené najmä na refundáciu platov vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov. „Ak sa nám podarí naďalej udržať Výskumnú agentúru v práci na plnú kapacitu, tak tento rok sa vyhneme dekomitmentu z operačného programu, čiže nebudeme vracať žiadne finančné prostriedky,“ ozrejmil štátny tajomník.

Zlá situácia bola aj v oblasti uzatvárania nových zmlúv. Nové vedenie rezortu sa muselo boriť s výzvami, z ktorých niektoré boli rozpracované ešte z roku 2018. „Výskumná agentúra sa na tieto veci zamerala a postupne pracuje na najrozpracovanejších výzvach tak, aby sme ich vo finále zazmluvnili. Zároveň tým stav v operačnom systéme sprehľadníme a upraceme,“ dodal. Od apríla do augusta sa tak podarilo zazmluvniť projekty v celkovom objeme vyše 100 miliónov eur.

Záväzky si však musí ministerstvo plniť aj voči uzneseniu vlády ohľadom špecifických výziev pre Covid-19. Preto pristúpilo ku konsolidácii harmonogramu výziev, čo umožnilo vyhlásiť špecifické výzvy. Napríklad len vo výzve na mobilizáciu výskumných kapacít na Covid-19, dopyt už v prvom kole 1,5-krát presiahol alokovanú kapacitu a prihlásilo sa až 24 projektov. Tieto výzvy by mali byť vyhodnotené do konca roku 2020, čo bude asi najkratší hodnotiaci proces v histórii Výskumnej agentúry. Uskutočniť sa to môže vďaka jednoduchšej štruktúre výzvy a zjednodušeniu postupu hodnotenia.

Na stole má však Výskumná agentúra s projektovými manažérmi ďalšie administratívne zjednodušenie procesov, aby sa všetky úkony urýchlili čo najviac. „Plánujeme ďalšie kroky a legislatívnu aktivitu na spružnenie financovania vedy a výskumu. Je to priorita, aby mohla veda a výskum reagovať aj flexibilne na aktuálne problémy spoločnosti a aby sa na vedu a výskum, ktorá môže byť motorom transformácie Slovenska, skutočne dostali finančné prostriedky,“ uzavrel štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis.