Učíme na diaľku

Štátny tajomník Husár: Šport nezanikne ani v čase pandémie, pomôžeme mu finančne aj legislatívne

14.10.2020|Michaela Domorák Barnová

14.10.2020 Štátna pomoc pre šport. To bola hlavná téma tlačovej konferencie, na ktorej štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár informoval o vybojovaných legislatívnych a finančných nástrojoch, ktoré pomôžu sanovať straty športových klubov v čase pandémie Covid-19.

Krízový štáb akceptoval požiadavky štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára a povolil pokračovanie piatich najvyšších súťaží v 5 športoch: futbale, ľadovom hokeji, basketbale, volejbale a hádzanej. Tie sa uskutočnia bez divákov a za prísnych bezpečnostných opatrení. „Som veľmi rád, že sa nám v tejto napätej situácii podarilo vybojovať pokračovanie aspoň týchto súťaží. Považujem to skutočne za úspech,“ ozrejmil Husár.

Na súčasný stav ministerstvo školstva reaguje zmenou zákona tak, aby národné športové zväzy mohli podporiť svoje kluby. „V roku 2020 tieto prostriedky neboli krátené, hoci zväzy mali menej výdavkov, nakoľko sa uskutočnilo menej súťaží. Dokonca sa tieto prostriedky navýšili o sumu približne 5 miliónov eur z nadvýťažkov lotérií. Všetky nevyužité prostriedky môžu teraz zväzy použiť v prospech svojich subjektov a športovcov podľa toho, kde budú mať najväčšie straty,“ priblížil štátny tajomník.

Zároveň dodal, že ministerstvo bude apelovať na zväzy, aby sa správali zodpovedne a nepoužité finančné prostriedky použili primárne pre kluby s najväčšími stratami, prípadne pre subjekty, ktoré sa prioritne venujú mládeži.

V dôsledku utlmenia organizovania športových aktivít má ministerstvo školstva v rozpočte približne dva milióny eur, ktoré plánuje v krátkej dobe poskytnúť piatim športovým klubom, ktoré naďalej môžu organizovať svoje najvyššie súťaže bez divákov, ako kompenzáciu za prepad ich hospodárenia. „Táto finančná pomoc bude podmienená spolufinancovaním ich národnými športovými zväzmi v sume 50%. Ministerstvo si od zväzov vyžiadalo porovnanie výsledkov hospodárenia za rovnaké obdobie pred epidémiou a počas nej. Táto analýza bude podkladom pre výpočet sumy finančných prostriedkov na pomoc klubom. Aby táto pomoc bola možná, ministerstvo navrhne úpravu legislatívy tak, aby prostriedky štátneho rozpočtu v oblasti športu mohli byť použité aj na vrcholový šport,“ doplnil Husár.

Ďalšie finančné prostriedky na pomoc športu budú vyčlenené aj z ministerstva hospodárstva. „V tejto chvíli v spolupráci s rezortom školstva, zbierame a spracúvame potrebné dáta, aby pomoc bola adresná, účelná, účinná a spravodlivá,“ opísala proces poradkyňa ministra hospodárstva Jana Kiššová.

Športové kluby sa líšia veľkosťou aj business modelom – fungujú ako malé občianske združenia, ktoré vyvíjajú činnosť dobrovoľne (tých je väčšina), až po akciové spoločnosti s miliónovým rozpočtom. „Zbieranie a analýza dát je náročná a jej spracovanie si vyžaduje čas,“ dodala.

Legislatívnu pomoc, aby sa mohli prijať všetky nevyhnutné potrebné opatrenia, pripravuje podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Radovan Sloboda. „A to zmenou zákona o športe a zmenou zákona o fonde na podporu športu. Zároveň by som chcel všetky subjekty, ktoré pôsobia v športe na strane občianskej, ako aj verejnej, aby sa zomkli a spoločne sa snažili čeliť kríze. Práve šport najviac prispieva k tomu, aby spoločnosť vyšla z tejto situácie čo najskôr,“ povedal na tlačovej konferencii.