Učíme na diaľku

Štátna tajomníčka S. Síthová: V triede sa musí dobre cítiť učiteľ aj žiak

24.07.2021|Adriána Antolová

24.07.2021 Pamäť, pozornosť, dlhodobé sústredenie či tvorivosť – aj tieto kognitívne procesy u detí ovplyvňuje priestor, v ktorom žiaci trávia najviac času v škole. Usporiadaný priestor v triede je dôležitá a kľúčová pomôcka pri učení. Slúži ako výrazný pomocník pri odbúravaní stresu z učenia a zároveň je pilierom vzťahu dieťaťa k vzdelávaniu.

Menej je niekedy viac - pravidlo, ktoré platí nielen v živote, ale aj v usporiadanosti priestoru. Vo všeobecnosti platí, že triedy majú byť vzdušné, jednoduché, a na stenách sa neodporúča veľa malých predmetov, ale skôr jeden veľký. Všetko, čo je na stenách a akej je to farby, sú podnety pre deti. _„S tým sa často stretávame hlavne u prváčikov a prvostupniarov, keď sa pani učiteľky snažia vyzdobiť triedy až prechádzajú do prezdobenosti, a potom príde prváčik, ktorého sa spýtame, čo zažil v škole a on začne rozprávať, čo je na stenách, akej je to farby, kde to je zavesené. Tam môžeme pozorovať, že asi tá trieda nie je úplne optimálna,“ _vysvetľuje štátna tajomníčka ministerstva školstva pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie, ako aj dlhoročná špeciálna pedagogička Svetlana Síthová.

Aj práca s farbami je dôležitá. Pre stimuláciu pozornosti sa odporúčajú sýte farby – ako je červená a jej odtiene. Zelená farba sa naopak využíva na upokojenie. Viaceré zahraničné školy prispôsobili farby tried podľa toho, ako je potrebné dieťa stimulovať. Každú triedu majú inej farby a aj obsah výuky prispôsobili tomu, v akej miestnosti prebieha vyučovanie.

Svoju úlohu má aj rozloženie lavíc. Sedenie má byť interaktívne, tak aby žiaci vedeli pracovať aj v menších skupinách. Je dobré, ak niektoré triedy majú oddychovú zónu, ktorú môžu žiaci využiť keď to potrebujú. „Základné odporúčanie je nebáť sa zmeny, komunikovať so žiakmi – v tomto vnímať žiakov ako partnerov. V zásade platí, že školské prostredie si vytvárame jeden pre druhého a učiteľ aj žiak v ňom trávi veľa času,“ uzatvorila Síthová.

Ministerstvo školstva počas letných prázdnin pripravilo seriál videí o vplyve školského prostredia na vývin detí a vzdelávanie. Na otázky z praxe odpovedajú odborníci z rôznych oblastí.