Učíme na diaľku

Slovenský vedec - Vladimír Štefko (Divadelná veda)

15.03.2019|CVTI SR

15.03.2019

Divadelný historik, kritik a pedagóg prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej teatrológie a aktuálny laureát ceny Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, ktorú získal v roku 2018 za celoživotné dielo. Dlhodobo pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a profesor dejín slovenského divadla na Divadelnej falulte VŠMU v Bratislave, v súčasnosti pod jeho editorským vedením vzniká dvojdielna publikácia s názvom Dejiny slovenského divadla.

Viac o divadle a umení sa dozviete: