Učíme na diaľku

Slovenský vedec - Pavel Faško (klimatológia)

08.03.2019|CVTI SR

08.03.2019

RNDr. Pavel Faško, CSc. v roku 1983 ukončil štúdium fyzickej geografie a kartografie so špecializáciou na hydrológiu a klimatológiu na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 1983 pracuje v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave, v Odbore Klimatologická služba. V roku 1992 obhájil dizertačnú prácu na tému Analýza štruktúry zrážkového poľa na Slovensku a v roku 2001 mu bol priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa. V klimatológii sa sústredil na problematiku súvisiacu a atmosférickými zrážkami a snehovou pokrývkou. Spolupracuje s príbuznými vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, a zároveň pôsobí na niektorých vysokých školách ako vedúci, resp. oponent, bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Ako spoluautor sa podieľal na vydaní Klimatického atlasu Slovenska.

Viac informácii o zmene klímy sa dozviete na:

Extrémne prejavy počasia na Slovensku (Pavel Faško)