Učíme na diaľku

Slovenský vedec - Jozef Michalík (paleontológia)

28.01.2019|CVTI SR

28.01.2019

Významný slovenský vedec, geológ a paleontológ, doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. z Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave, je jedným z prvých slovenských vedcov, ktorí objavili odtlačky stôp dinosaurov v našich Vysokých Tatrách. Predmetom jeho vedeckého záujmu je v súčasnosti výskum triasovo-jurského masového vymierania pred vyše 200 miliónmi rokov i zmeny prostredia na hranici jurského a kriedového obdobia pred 145 miliónmi rokov.

Viac o odbornej práci doc. RNDr. Jozef Michalíka, DrSc. sa dozviete: