Učíme na diaľku

Slovenský vedec - Ján Svoreň (astronómia)

09.01.2019|CVTI SR

09.01.2019

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. je slovenský astronóm, vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, v rokoch 2001-2009 riaditeľ Astronomického ústavu SAV. Zaoberá sa výskumom medziplanetárnej hmoty, predovšetkým komét a meteorov. Doteraz publikoval viac ako 280 vedeckých a odborných publikácií, v roku 2010 viedol expedíciu, počas ktorej boli nájdené úlomky meteoritu Košice. V roku 2002 pomenovala Medzinárodná astronomická únia asteroid 1999 TE6 menom Svoreň. V roku 2016 dostal cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii: Popularizátor vedy.

Viac o astronómií sa dozviete: