Učíme na diaľku

Slovenský vedec - Iveta Čičová (Génová banka SR)

12.12.2018|CVTI SR

12.12.2018

Národnou kurátorkou pre genetické zdroje liečivých rastlín v Génovej banke Slovenskej republiky v Piešťanoch je vedkyňa a výskumníčka Ing. Iveta Čičová, PhD., odborníčka na pestovanie liečivých rastlín. Pôsobí vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby NPPC v Piešťanoch.

Viac o Génovej banke SR sa dočítate: