Učíme na diaľku

Slovenský vedec - Daniela Ostatníková (výskum autizmu)

27.02.2019|CVTI SR

27.02.2019

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., vedkyňa, odborníčka v oblasti normálnej a patologickej fyziológie, prednostka Fyziologického ústavu LF UK a zakladateľka Akademického centra výskumu autizmu na Slovensku. Vo svojej vedeckej práci sa dlhodobo venuje výskumu vplyvu pohlavných hormónov na špecifické kognitívne schopnosti oboch pohlaví a v ostatných desiatich rokoch sa zaoberá výskumom etiológie autizmu.

Viac o práci profesorky Danieli Ostatníkovej sa dozviete: