Učíme na diaľku

Prví učitelia získajú ochranu pred koronavírusom už v sobotu

11.02.2021|Adriána Antolová

11.02.2021 Prví učitelia získajú ochranu pred ochorením COVID-19 už cez nadchádzajúci víkend. Očkovanie učiteľov, ktorí majú 55 rokov a menej sa začne v sobotu 13. februára. Ide o prvú fázu, v ktorej ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva poskytnú zamestnancom škôl bezplatne a dobrovoľne možnosť sa zaočkovať proti koronavírusu.

„Napriek tomu, že mojou snahou je ochrániť všetkých zamestnancov škôl a hneď, musíme byť trpezliví a čakať na to, ako sa darí vakcínu vyrábať,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling a súčasne sa poďakoval učiteľom za ich prácu a nasadenie v náročnom období.

Prvé dávky vakcíny AstraZeneca, ktoré prišli na Slovensko len pred pár dňami sú určené pre nasledujúce kategórie zamestnancov mladších ako 55 rokov (vrátane):

pedagogickí zamestnanci materských škôl, pedagogickí zamestnanci špeciálnych materských škôl, pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu na I. stupni základnej školy alebo v školských kluboch detí, pedagogickí zamestnanci na špeciálnych základných školách, pedagogickí zamestnanci na stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, pedagogickí zamestnanci na praktických školách alebo odborných učilištiach, pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu končiacich ročníkov stredných škôl. Do kategórie pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu na I. stupni ZŠ sú zaradení aj pedagogickí asistenti učiteľa, špeciálni pedagógovia a vychovávatelia.

Očkovať sa bude naprieč celým Slovenskom, najmä v krajských mestách, ale aj v Martine, Liptovskom Mikuláši či Dolnom Kubíne.

Link na registráciu bude riaditeľom škôl zasielaný postupne. Tí ho následne budú rozosielať svojim zamestnancom. Informácie budú priebežne zverejňované aj webe minedu.sk.

S postupným dovozom ďalších dávok vakcín plánuje rezort školstva preočkovať všetkých zamestnancov v školstve, ktorí o to prejavia záujem. „Toto je len prvá fáza. Postupne budeme spúšťať ďalšie tak, aby sa zaočkoval každý, kto bude mať o to záujem,“ upozornil šéf rezortu školstva.

Ministerstvo školstva bude postupne identifikovať ďalšie skupiny zamestnancov a s pribúdajúcim počtom vakcín budú na očkovanie pozývané ďalšie skupiny pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.