Učíme na diaľku

Múzeum školstva a pedagogiky si pripomína 50. výročie založenia v novej budove. Čo mu zaležal minister Gröhling?

21.08.2020| Michaela Domorák Barnová

Bratislava 21.08.2020 Po rokoch neúspešných snáh našlo Múzeum školstva a pedagogiky (MŠaP) budovu, ktorá má potenciál byť jeho dôstojným sídlom. Symbolicky sa do nej presťahovalo práve v období, keď si pripomína 50. výročie svojho vzniku. Múzeum pri tejto príležitosti navštívil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Kolégium vtedajšieho ministerstva školstva zriadilo múzeum práve 17. augusta 1970. Terajší šéf rezortu zaželal múzeu hlavne veľa návštevníkov. „Musím povedať, že keď sem prídete, hodina vám určite nebude stačiť a budete chcieť prísť opäť. Nájdete tu veci, aké ste ešte nikde nevideli. Napríklad vysvedčenie z roku 1912,“ vyzdvihol Gröhling.

POZRITE SI, ČO MÚZEU ZAŽELAL MINISTER A AKO MU ŠLO PÍSANIE ATRAMENTOVÝM PEROM

Novým sídlom múzea sa stala budova v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorá bola v minulosti živou školou. Za podpory vtedajšieho prezidenta Tomáša G. Masaryka ju postavili a otvorili v roku 1926. Jediné špecializované múzeum pre dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku tak vďaka novým priestorom bude môcť okrem výstavných projektov, sprístupňujúcich školské kultúrne dedičstvo, prezentovať aj architektúru škôl z obdobia 1. ČSR.

Na to, aby v priestoroch bývalej školy mohlo sídliť múzeum a malo možnosť realizovať všetky odborné múzejné činnosti – zhromažďovať zbierky, odborne ich evidovať, konzervovať a reštaurovať, vedecky ich zhodnocovať a nakoniec prezentovať verejnosti, bolo nutné priestory budovy rekonštruovať, čo trvalo takmer tri roky.

Aktuálne popri iných múzejných činnostiach prebieha v nových priestoroch konsolidácia celého múzejného pracoviska, odborné uloženie zbierkových predmetov tak, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana. Zároveň sa tvorí nová stála expozícia o dejinách školstva na Slovensku.

Hoci je múzeum pre verejnosť ešte zatvorené, kurátori pripravili niekoľko online projektov, dostupných na webovom sídle múzeawww.msap.sk, ktoré reflektujú jeho 50. výročie. Jeho históriu i zákulisie približuje krátke kalendárium s názvom 1970 | 2020. Prvýkrát je tiež možné prezrieť si vo virtuálnom priestore výstavy z cyklu Osobnosti v školských laviciach, prinášajúce školské spomienky známych tvárí z oblasti divadla, literatúry, filmu, či športu. Výber zbierkových predmetov múzea z obdobia rokov 1918-1945 predstavuje projekt 50 z kabinetu.

Výročie si ďalej pripomenie vydaním reprezentatívnej publikácie o dejinách múzea. „Veríme, že na jeseň sa nám podarí sprístupniť verejnosti aspoň časť priestorov na prízemí budovy, inštaláciou krátkodobých výstav či špeciálneho programu počas Noci múzeí a galérií. Všetko však závisí od zabezpečenia technického vybavenia verejných priestorov a povolení na ich prevádzku“, uviedla riaditeľka múzea Mgr. Martina Kočí.

Múzeum školstva a pedagogiky - Špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a je organizačnou zložkou Centra vedecko-technických informácii SR.

Ako pamäťová a kultúrna inštitúcia sa riadi Múzejným zákonom Ministerstva kultúry SR. Je členom siete slovenských múzeí - Zväzu múzeí na Slovensku. Jeho poslaním je prostredníctvom odborných múzejných činností – zbierkotvornej, evidenčnej, ochrannej, vedecko-výskumnej a kultúrno-prezentačnej uchovávať hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako národné kultúrne dedičstvo. Poskytuje špecializované metodické a konzultačné služby s možnosťou bádania jednotlivých archívnych dokumentov zo zbierkového fondu.

Zdroj https://www.minedu.sk/