Učíme na diaľku

Ministerstvo školstva zopakuje výberové konanie na šéfa Národného športového centra

28.08.2020|EDU TV

28.08.2020 Výberové konanie na riaditeľa Národného športového centra bude mať druhé kolo. V prvom kole nesplnil podmienky rezortu žiadny zo štyroch kandidátov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hľadá nového riaditeľa Národného športového centra. Ide o priamo riadenú rezortnú organizáciu, ktorá pripravuje vrcholových športovcov na športovú reprezentáciu, vzdeláva športových odborníkov a spravuje tiež štátny informačný systém v športe.

Do výberového konania, ktoré ministerstvo školstva zverejnilo štandardne na svojom webovom sídle dňa 31. júla 2020 sa prihlásili štyria uchádzači. Výberová komisia po vykonaní oboch častí konania – písomného testu a ústneho pohovoru 27. augusta 2020 jednoznačne konštatovala, že kritériám ministerstva nevyhovel žiadny z kandidátov.

Ministerstvo školstva z tohto dôvodu zverejní v krátkom čase nové výberové konanie na danú pozíciu. Presné podmienky budú opäť zverejnené štandardným spôsobom na webe ministerstva.

Štátny tajomník ministerstva školstva pre šport Ivan Husár očakáva od nového vedenia Národného športového centra posilnenie a rozšírenie aktivít tejto inštitúcie, ktorá by mala byť motorom inovácií a prezentácie práce verejnej správy v oblasti športu. „Doterajšiemu riaditeľovi Národného športového centra Borisovi Čavajdovi ďakujem za všetku odvedenú prácu,“ dodal štátny tajomník I. Husár.

Národné športové centrum bolo zriadené v roku 2004 zlúčením Centra akademického športu a Národného inštitútu športu. Poslaním inštitúcie je zabezpečiť všeobecnú starostlivosť o športovcov s cieľom zvýšiť ich športovú výkonnosť a dosiahnuť hodnotné športové výkony na najvyšších domácich a zahraničných športových podujatiach. Centrum pôsobí aj v oblasti vzdelávania športových odborníkov a športovcov a či pri správe Informačného systému v športe.