Učíme na diaľku

Minister Gröhling otvoril akademický rok na zrekonštruovanej fakulte STU

21.09.2020|Michaela Domorák Barnová, Tomáš Nejedlý

Bratislava 21.09.2020 Zrekonštruované priestory Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dnes spoločne otvorili minister školstva Branislav Gröhling a minister hospodárstva Richard Sulík. Na zlepšenie prostredia pre študentov a pracovníkov investovala škola 15 miliónov eur z fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a zdrojov univerzity.

**„Sme predpripravení žiadať z Fondu obnovy balík financií na to, aby sme vedeli rekonštruovať či už základné, stredné alebo aj vysoké školy a vytvorili tak pre študentov prostredie, v ktorom sa budú dobre cítiť a vďaka tomu dosahovať ešte lepšie výsledky,“** povedal pri otvorení vynovených priestorov školy minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Fakulta elektrotechniky a informatiky najväčšej technickej univerzity na Slovensku využila finančné prostriedky z projektov Univerzitný vedecký park STU v Bratislave, zo zdrojov materskej univerzity a z projektu Accord na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách. Za 15 miliónov eur bola postupne kompletne zrekonštruovaná a zateplená fasáda budovy, osadené nové okná s modernými automatickými exteriérovými žalúziami a zrealizované dažďové zvody a kanalizácia. Rozsiahly investičný projekt vyriešil udržanie prevádzkyschopnosti budovy, ktorá bola v extrémne zlom technickom stave z dôvodu veku fakultného komplexu, ale z dôvodu použitia nekvalitných materiálov a nesprávnych stavebných postupov. V súčasnosti sa fakulta zameriava na revitalizáciu interiéru. Branislav Gröhling s Richardom Sulíkom si počas návštevy školy v sprievode dekana fakulty Miloša Oravca a rektora STU Miroslava Fikara prehliadli aj Národné centrum robotiky, Hub pre spoluprácu s podnikateľským prostredím, laboratóriá organickej elektroniky či centrum výskumu batérií a vodíkových technológií. Fakultu aktuálne navštevuje bezmála 2300 študentov, ktorí patria medzi najlepšie platených vysokoškolských absolventov na trhu práce. Fakulta dnes súčasne otvorila nový akademický rok 2020/2021.