Učíme na diaľku

Čo návštevníkom ponúka moderná vedecká knižnica CVTI SR?

20.08.2020|EDU TV

20.08.2020 Do knižnice už nemusíte chodiť fyzicky, stačí aby ste boli zaregistrovaní a mnohé publikácie, ale aj knihy si môžete stiahnuť do vášho počítača alebo mobilného telefónu. O tom, ako sa knižnice zmenili, hovoria v podcaste portálu Veda na dosah Zuzana Stožická a Tomáš Fiala z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Dozviete sa v ňom napríklad, aké informácie nájdete v elektronických zdrojoch, čo znamená otvorený prístup k vedeckým publikáciám, prečo je dôležitý, alebo ako funguje vyhľadávanie na základe kľúčových slov.

RNDr. Zuzana Stožická z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR oboznamuje s tým, čo všetko je sprístupnené vedcom, študentom či verejnosti v rámci Open Science. Spomína, že vedecké informácie sú pre používateľa bezplatné a neobmedzené aj prostredníctvom Open Access. Vysvetľuje aj to, akým spôsobom sú chránené autorské práva autorov publikácií.

Mgr. Tomáš Fiala zo sekcie Vedecká knižnica CVTI SR rozpráva o fungovaní virtuálnych knižníc pre univerzity a Slovenskú akadémiu vied. Približuje projekt EODOPEN, v rámci ktorého sa má zdigitalizovať 15 000 kníh.

Všetky podcasty Veda na dosah sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby Spotify, Apple Podcasts a ďalšie.